Year 2012, Volume 11, Issue 2, Pages 465 - 484 2012-12-01

Geç Ortaçağ Avrupa’sında Kıyafet Kültürüne Genel Bir Bakış
A General Overview to the Clothing Culture in the Late Medieval Europe

Pınar Ülgen [1]

367 2338

Tarihteki her unsur insan eseridir. Yani tarihi oluşturan unsur insandır. İnsanla ilgili her şey de tarihçileri ilgilendirir. Kıyafet kültürü de bu tür konulardandır ve de çok eski zamanlardan itibaren vardır. Giysinin anlamı da her toplumda farklıdır ve giysi, sadece bedeni örten bir nesne değildir. Aynı zamanda insanın bağlı olduğu sınıfı ve insanın kişiliğini anlatan en önemli unsurdur. Bu sosyal tarihte değişmeyen bir unsurdur. Her çağın kendi özellikleri çerçevesinde zaman zaman yeni şekillere bürünmüştür. Aynı durumu Ortaçağda da belirgin olarak hissetmekteyiz. Bu konu çok geniş ve kapsamlıdır. Ancak biz bu makalemizde Ortaçağın son dönemlerindeki kıyafet kültürünün genel özelliklerini ve diğer kültürlerle karşılaştırmalarına yer vererek aradaki etkileşimleri de anlatmaya çalıştık
Everything in the history is the monuments of human. Namely thing that is made history is human. The historians are interested with everything that is related to human. The clothing culture is one of the subjects like that and has been since the old times. The mean of dress is different in all societies and it is not only a thing that is covered the body. And also it is the most important factor that tell the personalities and class of people. This case is unchanging factor in the social history. It is sometimes formed by the facilities of the ages. We feel the same case certainly. This subject is very wide and comprehensive. So in this paper, we studied to tell the general facilities of the clothing culture and interaction among other cultures by giving some comparasions in the last period of the middle ages
Other ID JA33BD98YP
Journal Section Article
Authors

Author: Pınar Ülgen
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ

APA Ülgen, P . (2012). A General Overview to the Clothing Culture in the Late Medieval Europe. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11 (2), 465-484. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24239/256967