Year 2011, Volume 10, Issue 4, Pages 1475 - 1491 2011-12-01

Yapı-Eylem Düalizminden Toplumsal Alanlar Teorisine
From Dualism of Structure-Action to the Theory of Social Domain

İbrahim Yücedağ [1]

180 2186

Sosyal teorideki yapı-eylem düalizminden hareketle Derek Layder’in ‘toplumsal alanlar teorisi’ni ele alan bu çalışma, sürekli olarak vurgulanan makro-mikro ayrımının sosyolojideki temel problemlere yaklaşım tarzını ortaya koymayı amaç edinmektedir. Sosyolojinin, problemli doğası nedeniyle bir kriz içinde olduğu iddiaları toplumsal gerçekliği anlamada nasıl bir yol izleneceği konusunu gündeme getirmiştir. Bu nedenle, toplumsal yapıdan hareketle toplumsal gerçekliğin anlaşılabileceği söylemlerine karşı, bireyden hareketle bu gerçekliğin anlaşılabileceği iddiaları ortaya atılmıştır. Dolayısıyla her iki görüşün de tek bir kanaldan toplumu anlama ve anlamlandırma çabası, toplumsal gerçekliğin anlaşılmasının bir yanıyla eksik kalmasına neden olmaktadır. Kuşkusuz, bu görüşlerin karşısında, makro ve mikroyu birleştirme çabasındaki teoriler de önemli bir yer edinmektedir. Layder’in toplumsal alanlar teorisi temelinde yapılan bu çalışmada sosyal teorideki yapı-eylem ayrımına karşı girişilen birleştirme çabaları ele alınmış, bu çabalar içinde ‘toplumsal alanlar teorisi’nin temel tezleri ve eksikleri tartışılmıştır
This study addressing the Derek Layer’s theory of social domains and the dualism between structure and action in social theory, aims to display the distinction between micro and macro analysis in sociology, emphasized frequently. Arguments on the crisis of sociology because of its problematic nature have brought the questions on how the social reality should be understood. Therefore, the claim that social reality should be understood by analyzing the structure is confronted by the claim that social reality can be understood with a reference to the individual. Thus both discourses having a single channel to understand and to explain society produce onesided explanation of social reality. Undoubtedly, theories aiming to combine macro and micro have gained significance against these discourses. In this study based on Layder’s theory of social domains, efforts for building bridges between notions of “structure” and “action” in social theory are evaluated, and basic ideas and shortcomings of the “theory of social domains” are discussed
Other ID JA33AU42TM
Journal Section Article
Authors

Author: İbrahim Yücedağ
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date: December 1, 2011

APA Yücedağ, İ . (2011). From Dualism of Structure-Action to the Theory of Social Domain. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (4), 1475-1491. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24241/256993