Year 2011, Volume 10, Issue 3, Pages 1239 - 1248 2011-12-01

Türkiye Türkçesindeki Çok Görevli Eklerin Tespiti ve Sınıflandırması
Determination and Classification of Multifunctional Affixes in Turkish

Murat Ceritoğlu [1]

146 915

Türkçe ekleri eş seslilik, eş görevlilik, çok görevlilik ve zıt görevlilik bakımından da sınıflandırmak mümkündür. Birden fazla dil bilgisi görevini aynı anda ifade edebilen eklere çok görevli ekler denir. Türkçede bu özellikleri taşıyan ekler çekim ekleri arasında görülür
It is possible to classify Turkish affixes as homophony, homofunction, polyfunction and antifunciton. Affixes which are of more than one gramatical function at the same time are called homofunction affixes. These affixes are seen within terminations
Other ID JA32RE73FM
Journal Section Article
Authors

Author: Murat Ceritoğlu
Institution: ?

APA Ceritoğlu, M . (2011). Determination and Classification of Multifunctional Affixes in Turkish. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (3), 1239-1248. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24243/257021