Year 2011, Volume 10, Issue 1, Pages 644 - 645 2011-06-01

ve Abstract 10 punto, makalenin geri kalanı 11 punto ve tek satır aralığıyla Times New Roman olacaktır. Tablo ve şekiller makale içinde geçtiği yerde veya bir sonraki sayfada verilecektir; dipnotlar 9 puntoyla yazılacaktır. İki cümleden fazla olan aynen alıntılar 5 karakter içerden 10 punto ile yazılmalıdır. 7. Makalelerde bölümler aşağıdaki sırayla düzenlenmelidir:  Başlık: Makalelerin başlığı metne uygun, kısa ve açık, ilk harfleri büyük, koyu, sayfaya ortalanarak, 14 puntoyla yazılmalıdır. Başlık 15 sözcüğü aşmamalıdır. Türkçe makale önce Türkçe, İngilizce makalede ise önce İngilizce yazılmalıdır.  Türkçe ve İngilizce özet (En çok 200 kelime): Özetten sonra 3 ila 6 sözcüklük
(Key words) bulunmalıdır
Other ID JA33YM34DK
Journal Section Articles
Dates

Publication Date: June 1, 2011

APA . (). . , 10 (1), 644-645. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24244/257043