Year 2011, Volume 10, Issue 1, Pages 323 - 349 2011-06-01

J. Royce’un Sadakat Anlayışı ve Kötülüğün Üstesinden Gelebilmede Sadakatin Rolü
The Understanding of Loyalty in J. Royce and The Role of Loyalty in Overcoming The Evil

Emel Koç [1]

243 834

Josiah Royce, hiçbir felsefi konunun kötülük probleminin, teorik olarak, yanlış ifade edilmesinden daha cesaret kırıcı olmadığını söyleyerek, 18 ve 19.y.y. felsefelerinin genel eğilimine uygun bir biçimde dikkatini „kötülük‟ problemine yöneltmiştir. Royce‟un kötülük problemine dair yaklaşımının en çarpıcı özelliği, onun bu problemin üstesinden gelebilmenin yolu olarak sadakat odaklı bir ahlak anlayışını görmesi olmuştur. Kötülük problemine mantıksal olmaktan çok, varoluşsal bir perspektiften yaklaşarak, ancak pratik anlamda tecrübe edilmesi halinde, kötülük problemine sorumluluk bilinciyle yaklaşılabileceğine dikkat çeken Royce, kötülük ile mücadelede kolektif bir irade ve sorumluluğa vurgu yapmıştır. Bu kolektif irade ve sorumluluk ise ona göre sadakat yoluyla sağlanabilmek durumundadır
Stating that no philosophical issue is more discouraging than misstatement of the problem of evil in theory, Josiah Royce focused his attention on the problem of evil in accordance with the overall trend of philosophy in the 18th and 19th centuries. The most striking characteristic of Royce‟s approach to problem of evil is that he considered a loyalty-based moral perception to overcome this problem. Approaching the problem of evil through an existentialist perspective rather than a rational point of view and underlining that the problem of evil can only be addressed responsibly through experiencing it in practice, Royce emphasized a collective will and responsibility, which for Royce needs to be produced through loyalty, in fighting the evil
Other ID JA33YJ46CC
Journal Section Article
Authors

Author: Emel Koç
Institution: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Felsefe Grubu Eğitimi A.B.D., Teknikokullar, Beşevler, Ankara

APA Koç, E . (2011). The Understanding of Loyalty in J. Royce and The Role of Loyalty in Overcoming The Evil. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (1), 323-349. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24244/257052