Year 2011, Volume 10, Issue 1, Pages 93 - 115 2011-06-01

Türkiye’de İskân, Toplum Refahı ve Çevre Koruma Hizmetlerinin Geleneksellik Endekslerinin Hesaplanması
Computing Traditionality Index of Public Welfare and Environmental Prevention Services in Turkey

Selahattin Bekmez [1] , Seran Evkuran [2]

216 695

Çalışmada Türkiye bütçesinde yer alan kamu harcamalarından iskân ve toplum refahı hizmetleri ve çevre koruma hizmetleri, dışsallık yaratan hizmetler olduğundan, bu hizmetlerin geleneksellik yapıları incelenmiştir. İskân ve toplum refahı hizmetleri ve çevre koruma hizmetlerine ait alt hizmetlerinin 2004 ve 2010 yılları arası harcama değerleri elde edilmiş ve bu harcama değerlerine göre tüm hizmetlerin, “birikimli harcama deneyim endeksleri” hesaplanmıştır. Hesaplanan birikimli harcama deneyim endekslerine göre, tüm hizmetlerin birikimli harcama deneyim fonksiyonları oluşturulmuştur. Oluşturulan birikimli harcama deneyim fonksiyonları ve geleneksellik endeksleri yardımıyla, dışsallık yaratan söz konusu hizmetlerin ve alt hizmetlerinin geleneksel yapıları incelenmiştir. Söz konusu hizmetler alt hizmet gruplarına göre değerlendirildiğinde bazen gelenekselliğini koruyan ve bazen de geleneksellikten uzaklaşan hizmetler olarak bulunmuştur
Since public welfare and environmental prevention expenditures create externality, this study aims to analyze traditionality of these expenditures in Turkish budget. In order to do that, data regarding public welfare and environmental prevention services have been collected and “expenditure experience index” has been calculated. Using expenditure experience index, expenditure experience functions have been constructed for all the sub-sectors of the public welfare and environmental prevention services. With the help of those expenditure experience functions and traditionality index, the structure of mentioned sectors creating externality have been analyzed in a detailed way. The results showed that sectors analyzed show both traditional and non-traditional structure depending upon subsectors
Other ID JA33YH28FA
Journal Section Article
Authors

Author: Selahattin Bekmez
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ

Author: Seran Evkuran
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT ANABİLİM DALI

APA Bekmez, S , Evkuran, S . (2011). Computing Traditionality Index of Public Welfare and Environmental Prevention Services in Turkey. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (1), 93-115. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24244/257070