Year 2010, Volume 9, Issue 2, Pages 377 - 386 2010-12-01

İmkansız Estetiğin Peşindeki Romantik Şair
A Romantic Poet: After an Impossible Aesthetic

Ahmet Ağır [1]

210 434

Türk romanı, kendi muadili olan Batılı örneklerinden çok daha farklı bir yol izlemiştir. 19. asrın ikinci yarsından itibaren tercümeler ve adaptasyonlar aracılığı ile Türk okurunun tanıştığı roman, özellikle Divan şiiri geleneğinden gelen şairler öncülüğünde gelişim göstermiştir. Toplumsal gelişimin doğruduğu doğal bir süreç olmanın ötesinde, bu dönem yazar ve şairlerin, Batıda gördükleri bu türden etkilenmeleri sonucu ortaya çıkmıştır roman. 20. Asrın ilk yarısında özellikle Sosyalist Gerçekçiliğin Sovyetler'de ortaya çıkması ile birlikte Nazım Hikmet bu akımın roman ile ilgili ortaya attığı düşünceleri Türk romanına taşımak istemiş ve hapishanede iken Kemal Tahir'e yazdığı mektuplarında bu görüşlere sık sık yer vermiştir. Bu makalede, Nazım Hikmet'in, Kemal Tahir'e yazdığı mektuplarda bulunan roman ile ilgili düşünceleri incelenecektir
Although the first examples of Turkish novels began to be written in the second half of the 19th century as a kind of adaptation from the western literature, it followed a much more different route than that of the western novel. The first Turkish novelists were generally classical poets of the Ottoman Empire. Despite this belatedness, Turkish novel proved itself to be able to cope up with the new novel movements emerged again in the West. In the turn of the century, Turkish novelists began to write technically excellent novels. In the 1930s, when the Soviet literature was in search of establishing a literary tradition according to the Marxist point of view, Turkish writers triggered the arguments regarding this new method in Turkey, as well. In this article, Nazım Hikmet’s, a well-known Turkish poet, views about the novel as were conveyed to Kemal Tahir through his letters are explored
  • Moran B. (2003). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış. İstanbul: İletisim Yayınları.
  • Ceyhun, D. (1996). Türk Edebityatindaki Anadolu: NazIm Hikmet’in Zoraki Romancılığı. İstanbul: Siscani Yayinlari.
  • Clark, K. (2000). The Soviet Novel History as Ritual. Bloomington: Indiana University Press.
  • Evin, A. Ö. (1983). Origins and Development of the Turkish Novel. Minneapolis: Bibliotheca Islamica.
  • Fuat, M. (2000). Nazim Hikmet Yaşamı, Ruhsal Yapısı, Davaları, Tartışmaları, Dünya Görüşü, Şiirinin Gelişmeleri. İstanbul: Adam Yayinlari.
  • Hikmet, N. (2002). Kemal Tahir’e Mapusaneden Mektuplar. İstanbul: Tekin Yayinevi.
  • Karaosmanoğlu, Y. K. (1934). Moskova edebiyat Kongrasında. (33), 27.
  • Parla, J. (2002). Babalar ve Oğullar. İstanbul: İletişim.
  • Savaşır, İ. (1987). Halit Ziya, Yakup Kadri ve Digerleri. Defter (Aralık- Ocak), 133-139.
Other ID JA32RC33FF
Journal Section Article
Authors

Author: Ahmet Ağır
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date: December 1, 2010

APA Ağır, A . (2010). A Romantic Poet: After an Impossible Aesthetic. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9 (2), 377-386. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24246/257078