Year 2008, Volume 7, Issue 2, Pages 391 - 397 2008-12-01

EAP Öğretiminde Güncel Küresel Konuların Kullanımı
Using Current Global Issues in EAP Teaching

Odiléa Rocha Erkaya [1]

193 435

Akademik Amaçlı İngilizce öğretimi alanında, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ikinci sınıf öğrencilerine yönelik, güncel küresel sorunlara dayalı bir ders tasarlanmıştır. Bu derste elektronik ortamda yayınlanan gazete ve dergi yazılarıyla, İngilizce yayın yapan televizyon kanallarının belgesel programlarından yararlanılmaktadır. Bu dersle öğrencilere okuma/konuşma ve dinleme/konuşma becerileri kazandırmak ve bu becerileri iyileştirmek amaçlanmıştır
Combining reading, speaking, and listening skills with current global issues is a good idea when teaching English for Academic Purposes (EAP). With that in mind, I designed an English course based on current affairs, and this paper aims to inform EAP instructors about the course design. The course is intended for sophomore students majoring in Electrical/Electronics Engineering and Computer Engineering. It uses articles from electronic newspapers and magazines, and incorporates documentaries from English television channels
Other ID JA32RA59CD
Journal Section Article
Authors

Author: Odiléa Rocha Erkaya
Institution: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, EEM Bölümü, Batı Meşelik, Eskişehir

Dates

Publication Date: December 1, 2008

APA Rocha Erkaya, O . (2008). Using Current Global Issues in EAP Teaching. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 7 (2), 391-397. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24248/257106