Year 2008, Volume 7, Issue 1, Pages 172 - 189 2008-06-01

A Qualitative Study on the Opinions of Secondary School Principals Regarding Strategic Planning
İlköğretim Okul Yöneticilerinin Stratejik Planlamaya İlişkin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma (Gaziantep İli Örneği)

Sevilay Şahin [1] , Nebihe Aslan [2]

712 2192

In this study, problems related to strategic planning process which is a recent application in educational field and a compulsory for secondary schools is analysed. In this term, as being leaders, organizators and motivators, the school principals’ opinions regarding the application of strategic planning have been analyzed. At the end of the ınterviews with the principals in preorganized schools, it is found out that they don’t know much about the strategic planning and so that they couldn’t fulfill the necessities of the strategic planning
Bu çalışmada, eğitim alanında yeni bir uygulama olan ve ilköğretim okullarında yapılması zorunlu kılınan stratejik planlama çalışmaları üzerinde durulmuştur. Bu bağlamada planlama sürecinin liderleri, organizatörleri ve motivatörleri olarak okul yöneticilerinin stratejik planlamaya bakış açıları ortaya çıkarılmıştır. Belirlenen okulların okul yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda okul yöneticilerinin bu konu hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadıkları ve bununla beraber bazı problemlerden dolayı stratejik planlamayı gerçekleştiremedikleri ortaya çıkmıştır
Other ID JA32PY39KR
Journal Section Article
Authors

Author: Sevilay Şahin
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Author: Nebihe Aslan
Institution: ?

APA Şahin, S , Aslan, N . (2008). A Qualitative Study on the Opinions of Secondary School Principals Regarding Strategic Planning. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 7 (1), 172-189. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24257/257122