Year 2007, Volume 6, Issue 2, Pages 14 - 23 2007-12-01

Şair Kimliğiyle Ali Çapan ve Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme
An Evolution on Ali Çapan and on his Poems

Ahmet Özpay [1]

183 910

Ali Çapan, şair kimliğiyle tanınan bir sanatçıdır. Bugüne kadar yedi şiir kitabı yayımlayan Çapan’ın şiirlerinde sevgi, aşk, ayrılık, özlem, ölüm temalarının yanı sıra sosyal temalara da yer verilmiştir. Hüzün duygusu, bütün şiirlerine hakimdir
Because of Ali Çapan’s poems made him a very well known poet. Çapan, writing seven books hitherto, gives importance to social themes along with themes such as love, separation, longing and death. Especially melancholy has a very dominant place in his entire poems
 • Çapan, A. (1967). Çiğdem Çiçeğim. Güzeliş Matbaası, Gaziantep, ss.3-30.
 • Çapan, A. (1968). Martı Kanadında Bir Evren. Sanat Matbaası, Gaziantep, ss.3-40.
 • Çapan, A. (1971). Aç Ekin. Atalar Basımevi, Gaziantep, ss.3-55.
 • Çapan, A. (1987). Sevda Sürgünü. Feryal Matbaası, ss.3-64.
 • Çapan, A. (1991). İsmail Çetişli’nin 6.3.1991 günlü mektubuna cevabı.
 • Çapan, A. (1993). Hüzünname. Metin Ofset Matbaacılık, Eskişehir, ss.3-56.
 • Çapan, A. (1999). Hüzünertesi Fasıllar Kitabı. [1999 Nüzhet Erman Şiir Ödülü]. Yeryüzü Yayınları, Adana, ss.3-118.
 • Çapan, A. (2005). Mor Menekşe / Şiirime Güz Damladı. Zemge Yayınları, Gaziantep, ss.3-50.
 • Çetişli, İ. (1991). Ali Çapan ve Şiirleri Üzerine Toplu Bir Değerlendirme. Fırat Üniversitesi
 • Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2): 209-226. Deniz, H. Ali Çapan’la Başbaşa. Başkent gazetesi, 20 Aralık 1972, s.8.
 • Geçer, İ. (1971). Yeni Yayınlar: Aç Ekin. Hisar, 96:30.
 • Mızrak. (1967). Çiğdem Çiçeğim. Nabi, 18.
 • Nüzhet Erman Şiir Ödülü Ali Çapan’ın. Türkiye, 3 Mayıs 1999.
 • Sönmez, B. (1997). Ali Çapan Şiirleri ve Düşünceleri. Aykırısanat, 28:15-16.
 • Şahin, L. (1993). Ali Çapan’a yazdığı 21 Ağustos 1993 günlü mektubu.
Other ID JA32PV55SP
Journal Section Article
Authors

Author: Ahmet Özpay
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

APA Özpay, A . (2007). An Evolution on Ali Çapan and on his Poems. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 6 (2), 14-23. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24258/257137