Year 2007, Volume 6, Issue 2, Pages 57 - 66 2007-12-01

Çalışan Çocuklar: ‘Sorun’ mu? ‘Çözüm’ mü?
Working Children: The “Question” Or the “Solution”?

Özkan Yıldız [1]

634 4995

Çalışan çocuklar, son yıllarda Türkiye’de sıkça gündeme gelmektedir. Birleşmiş Milletlerin ifadesiyle ‘güç koşullar altında’ çalışan bu çocuklar, yoksul ailelerinin geçim yükünü üstlenmektedir. Bu çocukların elverişsiz koşullarda çalışmaları bizatihi bir sorun ama, aile bütçelerine verdikleri destekle bir sorunun çözüm aracı olmaktadırlar. Bu makalede, çalışan çocuk olgusu, çocuk işçiliğinin boyutu, çocukların aile özellikleri ve çocukların çalışma nedenleri üzerinde durulmaktadır
Working children have frequently become a principal subject mater of the agenda within last ten years. These children who work, in United Nations words, “under difficult circumstances” shoulders the subsistence burden of deprived families. Although working in the hard conditions is itself a question, they become a means of solution to a question through contributing to the budget of their families. This paper engages with the phenomenon of the working children, the causes of this, the nature of the families of these children, the forms of the child labour
  • Adaş, E. ve Yıldız, Ö. (2007). Gaziantep’te Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar. 5. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu. Yıldız, Ö. (Edn.), Gaziantep Üniversitesi Matbaası, ss.25-32. Agnelli, S. (1986). Street Children: A Growing Urban Tragedy, Weidenfeld and Nicolson, s. 34. Akşit, B. and Karancı, N. and Gündüz-Hoşgör, A. (2001). Working Street Children in Three Metropolitan Cities: A Rapid Assessment, International Labour Organization, International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), No. 7, Genova. Altanis, P. and Goddard, J. (2004). Street Children in Contemporary Greece. Children and Society, 18:299-311. Altıntaş, B. (2003). Mendile, Simite, Boyaya, Çöpe Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar. İletişim Yayınları, İstanbul. Aptekar, L. (1988). Street Children of Cali. NC: Duke University Press, Durham. Atauz, S. (1997). Diyarbakır Sokak Çocukları Araştırması. Uluslararası Lions MD-118 U Yönetim Çevresi, Ankara. Atauz, S. (1998). Ankara ve Şanlıurfa’da Sokak Çocukları. UNICEF Yayınları, Ankara. Bal, H. (2004). Çocuk Suçluluğu. Fakülte Kitabevi, Isparta. Barker, G., and Knaul, F. (1991). Exploited Entrepreneurs: Street and Working Children in Developing Countries, Working Paper no.1 New York: Childhope USA.
  • Buğra, A. ve Keyder, Ç. (2006). Sosyal Politika Yazıları. İletişim Yayınları, İstanbul.
Other ID JA32PV63HR
Journal Section Article
Authors

Author: Özkan Yıldız
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

APA Yıldız, Ö . (2007). Working Children: The “Question” Or the “Solution”?. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 6 (2), 57-66. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24258/257144