Year 2010, Volume 9, Issue 1, Pages 203 - 232 2010-06-01

Türk Bilim Kadınları ve Bilime Katkıları
Turkish Female Academicians and their Contributions to Sciences

Günseli Naymansoy [1]

182 6166

Türkiye’de bilim alanında varlık gösteren kadınlar, ağırlıklı olarak üniversitelerde görev yapmaktadır. 2008-2009 öğretim yılı itibarıyla, ülkemizdeki üniversitelerde 40861 kadın akademisyen çalışmaktadır ve bunların yaklaşık dörtte biri profesör düzeyindedir. Günümüzde dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle kıyaslandığında daha iyi konumda bulunan kadın bilim insanlarımızın, başlangıçtan bugüne kadar nasıl bir yoldan geçtiği, hangi alanlarda en çok katkı verdiği ve neden bazı alanlarda yoğunlaştıkları konusunda yapılmış bütüncül bir çalışma bulunmamaktadır. Bu makale, bahsedilen hususları tespit etmeyi ve bu konuda bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan “Türkiye’de Bilim Kadınları ve Bilime Katkıları” adlı doktora tezine dayanılarak ve istatistikler olabildiğince güncellenerek yazılmıştır
Turkish female scientists generally work for universities. Reckoning from 2009, there are 48861 female academicians, 25% of which are professors. Unfortunately we do not have a totalitarian study about Turkish female academicians and so do not know their backgrounds, their struggles to become scientists, their contributions to sciences as well as why they prefer some fields. This article tries to evaluate the situation of female Turkish academicians from the beginning to today in respect of their contributions to sciences. For this purpose it is based on the doctorate thesis called “Turkish Female Academicians and their Contributions to Sciences” by trying to update the statistics as soon as possible. The women who were studied were limited to the ones who were given TUBA (The Turkish Academy of Sciences) and TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) Awards
Other ID JA33YY78YD
Journal Section Article
Authors

Author: Günseli Naymansoy
Institution: ?

Dates

Publication Date: June 1, 2010

APA Naymansoy, G . (2010). Turkish Female Academicians and their Contributions to Sciences. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9 (1), 203-232. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24260/257166