Year 2016, Volume 15, Issue 4, Pages 1055 - 1068 2016-10-28

Devletlerin Tanınması ve 1933 Montevideo Sözleşmesi
State Recognition and 1933 Montevideo Convention

Ezeli Azarkan [1]

883 4763

Bu makale devletin tanınmasıyla ilgilidir. Devletin tanınmasına ilişkin tarihsel gelişmeler çerçevesinde, neden bazı devletlerin tanındığı neden bazılarının tanınmadığı sorusunun yanıtı aranacaktır. Bu çalışmada kurucu tanıma ile açıklayıcı tanıma arasında eskiden beri var olan çelişkiler analiz edilmektedir. Ayrıca, çalışma 1933 Montevideo Sözleşmesine giden süreçte Montevideo Konferansında devlete ilişkin kriterler ile devletin tanınmasına dair kodifikasyon çalışmaların yapılmasına dair kararın ardındaki gerekçeler analiz edilmektedir.

This article is about state recognition. Rahter than merely providing an analysis of the historical development of state’s recognition, it ask the question of why certain entities are recognized and others are not. It analyzes the old paradigms of constitutive and declarative theories. It is analyzes  the Montevideo Convention of 1933, the evens that led up to the Montevideo conference and the reasons behind the decision to codify statehood criteria and state recognition at that particular moment in history.

  • AKİPEK , Ömer İ.,(1975), Devletler Hukuku, C.2, 2.baskı, Ankara.
  • ALEXANDROWICZ- ALEXANDER, Charles Henry(1952) , “ The Quasi- Juridical Function in Recognition of States and Goverments”, American Journal of International Law,46(4),ss634.
  • AUFRICHT, Hans ( 1949), “ Principles and pratices of Recognition by International Organization”, American Journal of International Law, 43(4),679.
  • BARSH, Russel L ( 1989 ), “ Ethnocidal Character of The State and International Law”,Journal of Etnic Study, 16(4 ), ss.15.
  • BECK, Robert and AMBROSIO Thomas ( 2002 ), International Law and The Rise of Nations, Seven Bridges Press, New York.
  • BERDAHI, Clarence A. ( 1920 ), “ The Power of Recognition”, American Journal of International Law,14,ss.519.
  • BİLSEL, Cemil (1941), Devletler Hukuku, C.1,İstanbul.
  • BRIGGS, Herbert W.( 1940 ), “ Non-Recognition of Title by Conquest And Limitation of Doktirine”, American Society of International Law, 34(3),114.
  • BROWN, Philip Marshall, “ Cognition and Recognition”, American Journal of International Law 47(1),87.
  • BROWNLIE, Ian ( 2003) , Priniciples of Public International Law, Sixth Edition, Oxford University Press, Oxford.
Subjects Law
Journal Section Law
Authors

Author: Ezeli Azarkan
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ

APA Azarkan, E . (2016). State Recognition and 1933 Montevideo Convention. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15 (4), 1055-1068. DOI: 10.21547/jss.265485


Uluslararası Hukukta Devletleri Tanıma ve Tanıma Teorileri
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Abdullah KIRAN
https://doi.org/10.18506/anemon.322000