Year 2017, Volume 16, Issue 4, Pages 928 - 936 2017-11-07

Gelir Dağılımı Eşitsizliği ve Ekonomik Özgürlük İlişkisi:OECD Ülkeleri İçin Ampirik Bir Değerlendirme
Relationship Between Income Inequality and Economic Freedom: An Empirical Evaluation for OECD Countries

Aylin KONU [1]

368 791

Ekonomik özgürlük kavramı, bireylerin herhangi bir kısıtlayıcı yada zorlayıcı müdahale olmaksızın ekonomik faaliyetlerde bulunabilmesi ve sahip oldukları kaynaklara serbest bir biçimde yön verebilme imkanının olmasını ifade etmektedir.  Ekonomik özgürlükler ekonomik sistemin yapısını belirler ve dolayısıyla büyüme ve gelir dağılımı için önemli bir açıklayıcı unsur oluşturabilir. Bu çalışmanın amacı ekonomik özgürlüklerin gelir dağılımı eşitsizliği üzerindeki etkisini OECD üyesi ülkeler için 2015 verilerini kullanarak yatay-kesit analiz yöntemi ile test etmektir. Çalışmadan elde edilen analitik sonuçlara göre ekonomik özgürlüklerin, gelir dağılımı eşitsizliği üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

The concept of economic freedom, refers to the possibility of individuals to be in economic activities without restrictive or coercive intervention and  freely give direction the resources that they possess.  Economic freedom determines the structure of the economic system and  may constitute an explanatory factor for growth and the distribution of income. The purpose of this paper is to empirically test to the impact of economic freedom on distribution of income inequality for the  QECD countries by using 2015 data and cross-sectional analysis method. According to the empirical results of the study, it is found that economic freedom has statistically significant and positive impact on  income inequality.

 • Adaman, F., Çarkoğlu, A. ve Şenatalar, B. (2001), “Hane Halkı Gözünden Türkiye’de Yolsuzluğun Nedenleri, Önlenmesine İlişkin Öneriler”, TESEV Yayınları, No.24, İstanbul
 • Akçay, S. (2001), Gelişmekte Olan Ülkelerde Yolsuzlukların Ekonomik Analizi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim, Afyon.
 • Apergis, N. (2015), “Economic Freedom And Income Inequality:Further Evidence From 58 Countries in The Long-Run”, Financial Theory and Practice, 39(4), 349-370.
 • Apergis, N. ve Cooray, A. (2015). “Economic Freedom and Income Inequality: Evidence From A Panel Of Global Economics - A Linear And A Non-Linear Long-Run Analysis”, The Manchester School, forthcoming.
 • Apergis, N., Dincer, O. ve Payne, J. (2013), “Economic Freedom and Income Inequality Revisited: Evidence from a Panel Error Correction Model”, Contemporary Economic Policy, 32, 67-75.
 • Ashby, N. ve Sobel, R. (2008), “Income Inequality and Economic Freedom in the U.S. States”, Public Choice, 134, 329-346.
 • Bennett, D. L. ve Nikolaev, B. (2015), “On the Ambiguous Economic Freedom-Inequality Relationship”, Social Science Research Network. http://ssrn.com/abstract
 • Bennett, D. L. ve Vedder, R. K. (2013), “A Dynamic Analysis of Economic Freedom and Income Inequality in the 50 U.S. States: Empirical Evidence of a Parabolic Relationship”, Journal of Regional Analysis & Policy, 43, 42-55.
 • Berggren, N. (1999), “Economic Freedom and Equality: Friends or Foes?”, Public Choice, 100, 203-223.
 • Berggren, N. (2003), “The Benefits Of Economic Freedom: A Survey”, The Independent Review, 8: 193-211.
 • Berggren, N. ve Jordahl, H. (2005), “Does Free Trade Really Reduce Growth? Further Testing Using The Economic Freedom İndex”, Public Choice 122: 99–114.
 • Bergh, A. ve Nılsson, T. (2010), “Do Liberalization And Globalization Increase Income Inequality”? European Journal of Political Economy, 26: 24-505.
 • Carter, J. (2006), “An Empirical Note on Economic Freedom and Income Inequality”, Public Choice, 130, 163-177.
 • Chafuen, A.A. ve Guzman, E. (2000) Economic Freedom and Corruption, 2000 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation Press, 51-63.
 • Clark, J. R. ve Lawson, R. A. (2008), “The Impact of Economic Growth, Tax Policy and Economic Freedom on Income Inequality”, The Journal of Private Enterprise, 24, 23-31.
 • Cole, J. H., (2003), “The Contribution Of Economic Freedom To World Economic Growth, 1980–99”, Cato Journal, 23: 189–198.
 • Çakır, Ö. (2002), “Sosyal Dışlanma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.4, S.5.
 • De Haan, J. ve Sturm, J. E. (2000), “On The Relationship Between Economic Freedom And Economic Growth”, European Journal of Political Economy, Vol. 16(2): 215-241.
 • Erkuş, S., Akın, C. S., ve Akar, B. G.(2016), “Demokrasi ve Ekonomik Özgürlüğün Gelir Dağılımı Üzerine Olan Etkisi”, 5. International Conference on Economics, Muğla, 20-22 Ekim 2016
 • Fearon, J. (2003), “Ethnic and Cultural Diversity by Country”, Journal of Economic Growth, 8: 195–222.
 • Grubel, H. G. (1998), “Economic Freedom and Human Welfare:Some Empirical Findings”, Cato Journal 18, no. 2, 287–304. Hall, J. ve Lawson, R. (2014), “Economic Freedom of the World: An Accounting of the Literature”, Contemporary Economic Policy, 32, 1: 1–19.
 • Konu, A. ve Ata, A. Y. (2016), “Yolsuzluk Ve Ekonomik Özgürlük İlişkisi: AB Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Analizi”, Niğde I.I.B.F Dergisi, 9(1), 195-207.
 • Montalvo, J. ve Querol, M. R. (2003), “Religious Polarization and Economic Development”, Economics Letters, 80: 201–10.
 • Moreno, P. S. ve Guerrero, M. J.A. (2016), “Does Economic Freedom Increase Income Inequality? Evidence From the EU Countries”, Journal of Economic Policy Reform, Vol. 19, No. 4, 327–347
 • Murphy, R. H. (2015), “The Impact of Economic Inequality on Economic Freedom” Cato Journal 35 (1): 117-131.
 • Posner, D. (2004), “Measuring Ethnic Fractionalization in Africa”, American Journal of Political Science 48, no. 4.
 • Sala-i-Martın, X. (2002), “The Disturbing 'Rise' of Global Income Inequality”, NBER Working Paper, www.nber.org/papers/w890
 • Scully, G. (2002), “Economic Freedom, Government Policy, and the Trade-Of between Equity and Economic Growth”, Public Choice, 113, 77-96.
 • Studenmund, A.H. (1992), Using Eonometrics: A Practical Guide. Second Edition, New York: Harper Collins Publishers
 • Üzümcü, A. ve Korkat, M. (2014), “Türkiye’de Gelir Dağılımı Adaletsizliği ve Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımların Gelişimi (2003-2012)”, Kafkas Üniversites, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı: 8, ss. 135-166.
 • Wooldridge, J. M. (2001). Econometric Analysis of Cross Section and Panal Data. The MIT Press, Cambridge, London.
Subjects Management
Journal Section Business
Authors

Author: Aylin KONU
Country: Turkey


Bibtex @research article { jss329274, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep University}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {928 - 936}, doi = {10.21547/jss.329274}, title = {Relationship Between Income Inequality and Economic Freedom: An Empirical Evaluation for OECD Countries}, key = {cite}, author = {KONU, Aylin} }
APA KONU, A . (2017). Relationship Between Income Inequality and Economic Freedom: An Empirical Evaluation for OECD Countries. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (4), 928-936. DOI: 10.21547/jss.329274
MLA KONU, A . "Relationship Between Income Inequality and Economic Freedom: An Empirical Evaluation for OECD Countries". Gaziantep University Journal of Social Sciences 16 (2017): 928-936 <http://dergipark.org.tr/jss/issue/31209/329274>
Chicago KONU, A . "Relationship Between Income Inequality and Economic Freedom: An Empirical Evaluation for OECD Countries". Gaziantep University Journal of Social Sciences 16 (2017): 928-936
RIS TY - JOUR T1 - Relationship Between Income Inequality and Economic Freedom: An Empirical Evaluation for OECD Countries AU - Aylin KONU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21547/jss.329274 DO - 10.21547/jss.329274 T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 928 EP - 936 VL - 16 IS - 4 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - doi: 10.21547/jss.329274 UR - https://doi.org/10.21547/jss.329274 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences Relationship Between Income Inequality and Economic Freedom: An Empirical Evaluation for OECD Countries %A Aylin KONU %T Relationship Between Income Inequality and Economic Freedom: An Empirical Evaluation for OECD Countries %D 2017 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 16 %N 4 %R doi: 10.21547/jss.329274 %U 10.21547/jss.329274
ISNAD KONU, Aylin . "Relationship Between Income Inequality and Economic Freedom: An Empirical Evaluation for OECD Countries". Gaziantep University Journal of Social Sciences 16 / 4 (November 2017): 928-936. https://doi.org/10.21547/jss.329274