Year 2018, Volume 17, Issue 1, Pages 70 - 87 2018-01-31

Tourism Climate Comfort of Turkey's Southwestern Seasides
Türkiye’nin Güneybatı Kıyılarında Turizm İklim Konforu

Gülşen KUM [1] , Barbaros GÖNENÇGİL [2]

186 887

In this study, tourism comfort conditions of Turkey’s southwestern seasides, located in coastal destinations are investigated. The Tourism Climatic Index (TCI), developed by Mieczkowski (1985) and known as a comfort scale suitable to tourism activities was applied to the climate parameters. The outcomes of TCI are; 1) Bimodal-shoulder peak (spring peak) tourism comfort classification is seen in all stations. 2) ’’Weak’’ category (TCI scores are 40 and less) is not seen in any of stations. 3) ’’Optimal’’ category (TCI scores are 80 and above) is not seen in any of stations. 4) For all stations summer season has the lowest tourism comfort. This situation is related with the temperature rising and moisture affect. 5) The high values of tourism comfort conditions in winter season provide the spreading of tourism through 12 months. 6) The most suitable destinations among the stations are Marmaris in May and Bodrum in April. 7) ''Excellent’’ category (TCI scores are above 90) is not seen in any month for any station. Both implementations of sustainable tourism plans and to decrease the negative impacts of climate changes this and such studies are needed to be considered.

Bu çalışmada ülkemizin Güney ve Güneybatı sahillerinde yer alan kıyı destinasyonlarındaki turizm konfor şartları araştırılmıştır. Mieczkowski (1985) tarafından geliştirilen ve Turizm İklim İndeksi (TCI) olarak bilinen turizm faaliyetlerine uygun bir konfor ölçeği istasyonların iklim parametrelerine uygulanmıştır. TCI ölçeğinden elde edilen sonuçlar şu şekildedir: 1) Tüm istasyonlarda bahar yükseği turizm konfor modeli görülmüştür. 2)''Zayıf’’ kategoride adlandırılan -TCI değerlerinin tüm aylarda 40 ve altında olduğu- bir istasyona rastlanılmamıştır. 3)''Optimum’ kategoride olan -TCI değerlerinin tüm aylarda 80 ve üzeri olduğu- bir istasyon bulunmamaktadır. 4) İstasyonların genelinde yaz mevsimi turizm konfor değerlerinin en düşük olduğu mevsim olmuştur. Bu durum yaz mevsimindeki sıcaklık artışı ve nem koşullarından kaynaklanmaktadır. 5) Turizm konfor şartlarının kış mevsiminde de yüksek değerlere sahip olması çalışma sahasında turizmin on iki aya yayılmasına olanak sağlamaktadır. 6) İstasyonlar arasında turizm konfor şartlarının en uygun olduğu destinasyon Mayıs ayı ile Marmaris ve Nisan ayı ile Bodrum olmuştur. 7) İstasyonların hiçbirinde TCI değerlerinin 90 ve üzeri olduğu, ''Mükemmel'' kategoride yer alan bir aya rastlanmamıştır. Gerek sürdürülebilir turizm planlamaları uygulamaları, gerekse de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için bu ve benzeri çalışmaların sonuçlarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 • Amelung, B.,Viner, R, D. (2007) The Vulnerability To Climate Change Of The Mediterranean As A Tourist Destination. In: Amelung B, Blazejczyk K, Matzarakis A, Viner D (eds) Climate change and tourism: assessment and coping strategies. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Amelung, B., Viner, D. (2008) ''The Implications of Greenhouse Gas Stabilisation for International Tourism Flows'' (Cevrimici) http:/ stabilisatio .metoffice com/poster /Viner_David pdf Erişim: 01.05.2009
 • ASHRAE (1966) Thermal Comfort Condition, ASHRAE Standard 55-66, New York. USA. Cengiz T, Akbulak,C, Çalışkan, V, Kelkit A. (2008) Climate Comfortable for Tourism: A Case Study of Çanakkale, Balwois 2008, Ohrid, Republic of Macedonia. 148
 • DPT (2007) Dokuzuncu Kalkınma Planı Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara (çevrimiçi) http://ekutup.dpt.gov.tr/turizm/oik679.pdf Erişim: 20.11.2009
 • Doğaner, S. (2001) Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Doğaner, S. (1993-1996) ''Köyceğiz-Dalyan Çevresinde Coğrafi Özelliklerin Turizm Açısından Değerlendirilmesi'', İ.Ü. Coğrafya Dergisi, Sayı:4 Sayfa:23-25
 • Fanger, P. O. (1972) Thermal Comfort, McGraw Hill Book Comp., New York.
 • Güçlü, Y. (2010) Ege Bölgesi Kıyı Kuşağında İklim Konforu Şartlarının Kıyı Turizmi Yönünden İncelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (çevrimici) http://www.insanbilimleri.com Erişim:11.06.2010
 • Hamilton, M., J. (2003) Climate and the Destination Choice of German Tourists, Centre for Marine and Climate Research, Hamburg University, Hamburg, Germany Research Unit Sustainability and Global Change FNU-15 (revised), DINAS-COAST Working Paper Number 2 (revised)
 • Harrison, S., Winterbottom, S., Sheppard, C. (1999) The Potential Effects of Climate Change on the Scottish Tourist Industry,Tourism Management 20,p.203-211.
 • Hein, L. (2007) The Impact of Climate Change on Tourism in Spain, Cicero Working Paper 2007:02
 • Matzarakis, A. (2001) ''Climate and Bioclimate Information for Tourism in Greece..'', Proceedings of the 1st International Workshop on Climate, Tourism and Recreation. Meteorological Institute, University of Freiburg Werderring 10, D-79085 Freiburg, Germany.
 • Matzarakis, A., Rudel, E., Koch, E. (2006a) ‘’Summer Tourism in Austria and Climate Change.’’, Oxley, L. and Kulasiri, D. (eds) MODSIM 2007 International Congress on Modelling and Simulation. Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand, pp. 1934-1939. Cevrimici: http://www.urbanclimate.net/matzarakis/papers/SummerTourisml_pdf Erişim: 15.08.2008
 • Matzarakis, A., Zaninovic, K., Cegnar, T. (2006b) ‘’Thermal Comfort Trends and Variability In The Croatian and Slovenian Mountains’’, Croatian Meteorological Journal 40, 198-201 Matzarakis, A., Amiranashvili, A., Kartvelishvili, L. (2008) ''Tourism Climate Index In Tbilisi'', Transaction of The Georgian Institute of Hydrometeorology, Vol.115 T.115. – p.27-30
 • Matzarakis A., Endler C. and Nastos P.T (2014) Quantification of Climate-Tourism Potential For Athens, Greece – Recent And Future Climate Simulations, Global NEST Journal, 16(1), 43-51.
 • McBoyle,G., Scott, D. (2007) 2007 Using a 'Tourism Climate Index' To Examine The Implications of Climate Change For Climate as a Tourism Resource, Adaptation and Impacts Research Group, Environment Canada, at the Faculty of Environmental Studies, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada, N2L 3G1
 • Mieczkowski (1985) The Tourism Climatic Index: A Method of Evaluating World Climates for Tourism. Canadian Geogr. 29: 220–233.
 • Olgyay, V. (1973) Design with Climate, Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism, Princeton University Press, New Jersey.
 • Öztürk, B. (1993) İzmir-Anamur Kıyı Kesiminin Termal Konfor Acısından İncelenmesi. İstanbul Universitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Klimatoloji ve Meteoroloji Anabilim Dalı, DoktoraTezi, İstanbul.
 • Perch-Nielsen, S., Amelung, B. (2007) Climatic Resources for Tourism in Europe, International Conference on Climate Change Impacts on Tourism, Clitop Conference, September 2007, Lisbon, Portugal.
 • Scott, D., Mcboyle, G., Schwartzentruber, M. (2004) Climate Change and The Distribution of Climatic Resources for Tourism in North America, Department of Geography, Climate Research, Vol. 27: 105–117, Canada.
 • Topay, M. (2007) ''The Importance of Climate For The Recreaatinal Planning of Rural Areas; Case Study of Muğla Province,Turkey'', Developments in Tourism Climatology –A. Matzarakis, C. R. de Freitas, D. Scott., 3rd International Workshop on Climate, Tourism and Recreation, Alexandroupolis, Greece, 19-22 September 2007, p:29-36. (çevrimici) www.urbanclimate.net/cctr/ws3/report/dtc_2007_topay.pdf Erişim: 08.08.2008
 • Toksoy, M. (2007) ‘’Termal Konfor’’, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, İzmir (çevrimiçi) www. mmo. org. tr/ resimler /ekler/ ace49c7 d80767 cf _ek .pdf? dergi=152 Erişim: 05.05.2010
Subjects Geography
Journal Section Geography
Authors

Author: Gülşen KUM
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Barbaros GÖNENÇGİL
Institution: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya
Country: Turkey


APA KUM, G , GÖNENÇGİL, B . (2018). Tourism Climate Comfort of Turkey's Southwestern Seasides. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (1), 70-87. DOI: 10.21547/jss.341541