Year 2019, Volume 18, Issue 2, Pages 674 - 684 2019-04-01

The Absent Presence of the Middle Class in Ali Smith's There But For The
Ali Smith’in There But For The Adlı Romanında Orta Sınıfın Olmayan Varlığı

Seda Pekşen [1]

59 218

In There But For The Ali Smith takes the reader to an existentialist journey in a capitalistic surveillance society where the consumerist middle class contributes to the sustenance of the system by becoming an absent presence. One member of this society shuts himself off of civilization simply by locking himself into the guest room of a couple of strangers during a dinner party only to become an absent presence himself. The havoc he causes through his absence turns him into an even greater presence nationwide. Meanwhile, the discussions that take place at the dinner party and after the realization of the man’s rebellious act reveal how the judgmental presence of the people surrounding him actually makes them rather an absence not only in his life but in the society as a whole. The part of the proverb that is left out in the title of the novel (“grace of God, go I”) also suggests, right from the beginning, that no matter who it is, their presence will be one of schadenfreude. The fact that surveillance has been internalized by the middle class members of the society ironically turns them into an embodiment of the system itself. They are present only as surveillants and judges, while absent when it comes to problem solving. The aim of this paper will be to scrutinize this absent presence of the middle classes as part of an existentialist discussion on civilization and its discontents. 

Ali Smith There But For The adlı romanında okuru tüketici orta sınıfın olmayan bir varlık haline gelerek sistemin sürdürülmesine katkıda bulunduğu gözetlemeci kapitalist toplumda varoluşsal bir yolculuğa çıkarmaktadır. Bu toplumun üyelerinden biri bir akşam yemeği toplantısı esnasında kendisini tanımadığı bir çift insanın misafir odasına kilitlemek suretiyle kendini medeniyetten soyutlarken aslında kendisi de olmayan bir varlığa dönüşmektedir. Yok oluşuyla yarattığı kargaşa onu ulus çapında daha da büyük bir var oluşa dönüştürür. Bu esnada, akşam yemeğinde ve adamın eyleminin altında yatan isyanın fark edilişinden sonra süregelen tartışmalar çevresindeki insanların yargılayıcı varlıklarının onları yalnızca adamın hayatında değil, aynı zamanda toplumun genelinde aslında bir var olmayışa dönüştürdüğünü ortaya koymaktadır. Romanın başlığında kullanılan atasözünün eksik bırakılmış olan kısmı (grace of God, go I) daha en baştan var olan her kim olursa olsun bu kişinin varlığının başkalarının acısından zevk almak üzerine temellendirileceğini ima etmektedir. Gözetlemenin toplumun orta sınıf üyeleri tarafından içselleştirilmiş olması gerçeği ironik bir biçimde bu üyeleri sistemin vücut bulmuş bir haline çevirmektedir. Bu üyeler yalnızca gözetlemeciler ve yargıçlar olarak var olmakta, ancak iş sorunların çözümüne geldiğinde aynı üyeler ortadan kaybolmaktadırlar. Bu makalenin amacı orta sınıfın bu var olmayan varlığını medeniyet ve medeniyetin hoşnutsuzlukları bağlamında varoluşsal bir tartışma olarak incelemektir. 

  • Currie, M. (2013). Ali Smith and the philosophy of grammar. In Monica Hermanà and Emily Horton (Ed.), Ali Smith: Contemporary critical perspectives (pp. 48-60). London: Bloomsbury.
  • Davies, B. (2017). The complexities of dwelling in Ali Smith’s there but for the. Critique: Studies in Contemporary Fiction, 58:5, 509-520.
  • Freud, S. (1961). Civilization and its discontents. New York: W. W. Norton & Company.
  • Guzik, K. (2016). Grasping surveillance. In Making things stick. California: University of California Press.
  • Heidegger, M. (1962). Being and time. Oxford: Basil Blackwell.
  • Heidegger, M. (1971). Building, dwelling, thinking. In Poetry, language, thought. New York: Harper & Row.
  • Heller, A. and F. Feher. (1988). The postmodern political condition. Cambridge: Polity Press.
  • Louie, S. (2017). The Hikikomori Hermits. Psychology Today. Retrieved from https://www.psychologytoday.com/intl/blog/minority-report/201701/the-hikikomori-hermits
  • Lyon, D. (2009). Surveillance, power and everyday life. In The Oxford handbook of information and communication technologies. Oxford: OUP.
  • Smith, A. (2012). There but for the. London: Penguin Books.
Primary Language en
Subjects Literature
Journal Section English Literature
Authors

Orcid: 0000-0001-5612-3665
Author: Seda Pekşen (Primary Author)
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 1, 2019

APA Pekşen, S . (2019). The Absent Presence of the Middle Class in Ali Smith's There But For The. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (2), 674-684. DOI: 10.21547/jss.522477