Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 47 - 59 2018-12-31

The Effect of Corporate Governance Rating on Company Performance
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Şirket Performansları Üzerine Etkisi

Gökhan Oruç ÖNALAN [1] , Fatma Zehra TAN [2]

89 216

The concept of management is one of the most important areas that correspond to the last century. In fact, the management function may be the most common and important one of the other functions of business management. As in every field, there are different approaches and practices in the field of management. In particular, the concept of Corporate Governance, which has increased its influence in the last 25 years, is one of them. The examination of corporate governance practices through publicly traded companies can also be evaluated through the Corporate Governance Index within Borsa Istanbul. Borsa İstanbul Corporate Governance Index aims to measure the price and return performances of companies traded on Borsa İstanbul Markets (except companies in WatchList and Lists C and D) with a corporate governance rating of minimum 7 over 10 as a whole and minimum of 6.5 for each main section.

In this article, the effects of corporate governance practices in the financial performance of the firms in the corporate governance index will be investigated through quantitative modeling.

Yönetim kavramı işletmeler üzerinde son yüzyılda karşılık bulan en önemli alanlardan bir tanesidir. Yönetim fonksiyonu aslında işletmenin diğer fonksiyonları arasında en genel olanı olarak da belirtilebilir. Her alanda olduğu gibi yönetim alanında da farklı yaklaşımlar ve uygulamalar bulunmaktadır. Özellikle son 25 yıldır etkisini artıran Kurumsal Yönetim kavramı bunlardan bir tanesidir. Kurumsal yönetim uygulamalarının halka açık şirketler üzerinden incelenmesi de Borsa İstanbul bünyesindeki Kurumsal Yönetim Endeksi üzerinden değerlendirilebilmektedir. BIST Kurumsal Yönetim Endeksi, payları Borsa İstanbul pazarlarında işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 7, her bir ana başlık itibarıyla 10 üzerinden en az 6,5 olan şirketlerin fiyat ve getiri performansının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur. İşte bu makalede tanımdan da anlaşılacağı üzere belirli kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk sağlayan şirketlerin oluşturduğu bu endekste yer alan firmaların finansal performanslarında kurumsal yönetim uygulamalarının etkileri yapılacak olan kantitatif modelleme ile araştırılacaktır.

  • Arıkboğa, D. (2011). Finansal Muhasebe. İstanbul: Der Yayınları.Bayraktaroğlu, H., & Çelik, İ. (2015). Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Getiri Oynaklığı Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul'da Bir Araştırma. Journal of Economics and Administrative Sciences-Volume: XVII Issue:1 , 97-108.Black, B. S., Jang, H., & Kim, W. (2006). Does Corporate Governance Predict Firms' Market Values? Evidence from Korea. Journal of Law, Economics, and Organization, Vol. 22, No. 2, .Borsa İstanbul. (tarih yok). 11 2, 2018 tarihinde http://www.borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/kurumsal-yonetim-endeksi adresinden alındıBozcuk, A. (2010). Price Reaction to Corporate Governance Rating Announcements at The İstanbul Stock Exchange. International Journal of Economics and Finance Studies Vol 2, No 1 .Brealey, R. A., Myers, S. C., & Marcus, A. J. (2007). İşletme Finansının Temelleri. (Ü. Bozkurt, & H. D. Türkan Arıkan, Çev.) İstanbul: Literatür Yayınclık.Brown, R., & Gorgens, T. (March 2009). Corporate Governance and Financial Performance In An Australian Context. Treasury Working Paper.Darman, G. M. (2011). Kurumsal Yönetimde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik. TÜRMOB Yayınları.Emeç, H. (tarih yok). 11 14, 2018 tarihinde http://debis.deu.edu.tr/userweb//hamdi.emec/Yaz%20Okulu/Ekonometri1/6-Coklu_Dogrusal_Baglanti.pdf adresinden alındıGompers, P., Ishii, J., & Metrick, A. (February 2003). Corporate Governance and Equity Prices. Quarterly Journal of Economics .Kamuyu Aydınlatma Platformu. (tarih yok). 11 08, 2017 tarihinde www.kap.gov.tr: https://www.kap.org.tr/tr/Endeksler adresinden alındıKula, V., & Bozkurt, E. (2014). Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki:Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki:. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi .McKinsey Company. (2002). Global Investor Opinion Survey: Key Findings. Mert, M. (2016). SPSS STATA Yatay Kesit Veri Analizi Bilgisayar Uygulamaları. 2016: Detay Yayıncılık.Mitton, T. (2001). A Cross-Firm Analysis of Corporate Governance On East-Asian Crisis. Journal Of Financial Economics , 5-50.Önalan, G. O. (2018). Temel Makroekonomi. İstanbul: Cinius Yayınları.Piyasa Rehberi. (tarih yok). PD/DD nasıl yorumlanır? 11 17, 2018 tarihinde Piyasa Rehberi: http://piyasarehberi.org/yatirim/temel-analiz/190-piyasa-degeri-defter-degeri-pd-dd-orani-nedir-nasil-hesaplanir adresinden alındıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (tarih yok). 11 7, 2018 tarihinde http://www.saharating.com/~saharati/kurumsal-yonetim-derecelendirmesi/kurumsal-yonetim-derecelendirme-metodolojisi/ adresinden alındıSermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu. (2017). Kurumsal Yönetim. SPL.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (2018). Finansal Hesaplar Raporu 2018 - 2. Çeyrek. Ankara: TCMB.Yener, E., & Karakuş, R. (2012). Sermaye Yapısı ve Firma Değeri İlişkisinin Farklı Aktif Büyüklüklerde Karşılaştırmalı İncelenmesi: İMKB 100 Firmaları Üzerine Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 75-98.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6290-414X
Author: Gökhan Oruç ÖNALAN (Primary Author)
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Author: Fatma Zehra TAN
Institution: KARABUK UNIVERSITY

Bibtex @research article { jssh485446, journal = {Journal of Social Sciences and Humanities}, issn = {2602-4276}, address = {Karabuk University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {47 - 59}, doi = {}, title = {Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Şirket Performansları Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {ÖNALAN, Gökhan Oruç and TAN, Fatma Zehra} }
APA ÖNALAN, G , TAN, F . (2018). Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Şirket Performansları Üzerine Etkisi. Journal of Social Sciences and Humanities, 2 (2), 47-59. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jssh/issue/41529/485446
MLA ÖNALAN, G , TAN, F . "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Şirket Performansları Üzerine Etkisi". Journal of Social Sciences and Humanities 2 (2018): 47-59 <http://dergipark.org.tr/jssh/issue/41529/485446>
Chicago ÖNALAN, G , TAN, F . "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Şirket Performansları Üzerine Etkisi". Journal of Social Sciences and Humanities 2 (2018): 47-59
RIS TY - JOUR T1 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Şirket Performansları Üzerine Etkisi AU - Gökhan Oruç ÖNALAN , Fatma Zehra TAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Social Sciences and Humanities JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 59 VL - 2 IS - 2 SN - 2602-4276- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Social Sciences and Humanities Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Şirket Performansları Üzerine Etkisi %A Gökhan Oruç ÖNALAN , Fatma Zehra TAN %T Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Şirket Performansları Üzerine Etkisi %D 2018 %J Journal of Social Sciences and Humanities %P 2602-4276- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD ÖNALAN, Gökhan Oruç , TAN, Fatma Zehra . "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Şirket Performansları Üzerine Etkisi". Journal of Social Sciences and Humanities 2 / 2 (December 2019): 47-59.