Year 2019, Volume 4, Issue 1, Pages 97 - 112 2019-06-30

Türk Spor Medyasında Kadın Gazetecilere Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı
Sexism against Female Journalist in Turkish Sports Media

Elzem Seren Dinç [1]

27 36

Bu çalışmada amaç, Türk spor medyasında çalışan kadın gazetecilerin mesleklerini yaparken yaşadıkları zorlukları toplumsal cinsiyete dayalı bir analizle ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri için, nitel araştırma tekniklerine göre hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak dokuz kadın spor gazetecisi ile görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen ses kayıtları araştırmacı tarafından içerik analizi yöntemi kullanılarak yazılı hale getirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen verilere göre, spor medyasının erkek egemenliğinde olan bir sektör olması ve sektörde kadınlara ait görev pozisyonlarının pek fazla bulunmaması sebebiyle kadın spor gazetecileri mesleğe başlama döneminde bir takım zorluklar yaşamakta ve kendilerini kanıtlamak için erkeklere oranla çok daha fazla mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar.  Kadın gazeteciler bu sektörde konum, prestij ve kazanç açısından daha dezavantajlı olmakta ve özellikle de ‘genç ve bekar’ olduklarında cinsel tacize maruz kalabildiğinden kendilerini sürekli korumak zorunda kalmaktadırlar.

In this study, it is aimed to reveal the difficulties experienced by women journalists working in Turkish sports media while they doing their jobs with a gender based analysis. In the study, the phenomenology description, one of the qualitative research designs, was used. For the data of the study, interviews were conducted by the researcher with nine female sports journalists by utilizing a semi-structured interview form which was prepared according to qualitative research techniques. The sound-recorded interviews obtained were transcribed by the researchers using the content analysis method. According to the data from the interviews, female sports journalists meet with some difficulties during the beginning of their profession and they have to struggle more than men to prove themselves because of the fact that the sports media is a male-dominated sector and the positions of women in this sector are not very high. In addition, Women journalists are more disadvantaged in terms of position, prestige and earnings in this sector and they have to protect themselves constantly, as they can be subjected to sexual harassment, especially when they are ‘young and single’.
  • ARSLAN, B. ve KOCA, C. “Kadın Sporcuların Yer Aldığı Günlük Gazete Haberlerinin Sunumuna Dair Bir İnceleme”, Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of SportSc., 17 (1), 2006.
  • BAYATLI, T. “Dış Ülkelerde Spor Basını”, Genç Gazeteciler Eğitim Semineri, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Yayını, İstanbul, 1986.
  • CREEDON, PAMELA J. Women in Toyland, A Look at Women in American Newspaper Sports Journalism, (ed.), Pamela Creedon, Women, Media and Sport: Challenging Gender Values: 67-107, Thousand Oaks, Sage, 1994.
  • ÇOBAN, O. “Kadın foto muhabirleri Eleni Küreman’ın açtığı yoldan ilerliyor.” Cihan Haber Dergisi, 28, (2009).
  • ÇOL, Z. “Cumhuriyet'in 75. Yılında Spor Medyası Semineri”, Türkiye Spor Yazarları Derneği Yayınları, Belek-Antalya, 1998.
  • HARGREAVES, J. Sporting females, Critical issues in the history and sociology of women’s sports, London: Routledge, 1994, EBSCO veritabanından. Aktaran: ÖZSOY, S. “Türk Spor Medyasında Kadın”, Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Journal of Sport Sciences, 19 (4), 2008.
  • PEDERSEN, PAUL M., WHİSENANT, WARREN A. ve SCHNEİDER, Ray G. “Using a Content Aanalysis to Examine the Gendering of Sports Newspaper Personnel and Their Coverage”, Journal of Sport Management, 17(4) Aktaran: “Delikanlı gibi yaşayın, delikanlı gibi oynayın: Eril bir alan olarak spor medyası üzerine bir inceleme” Hacısoftaoğlu, İlknur & Koca, Canan, 2011.
  • ROWE, D. Sport, culture and the media, London: Open University Press, 2004.STEWART, C. J. & CASH, W. B. (1985). Interviewing: Principles and Practices,W.C. Brown Publishers (Dubuque, Iowa), 4th Edition.
  • URQUHART, J. ve CROSSMANN J. “The globe and mail coverage of the winter Olympic Games-A cold place for women athletes”, Journal of Sport and Social Issues, 23(2), 1999.
  • Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), http://www.tsyd.org/tarihce.asp., Erişim: 21 Mart 2011.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Published Date Bahar
Journal Section Original Article
Authors

Orcid: 0000-0003-3448-7710
Author: Elzem Seren Dinç (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2019

Bibtex @research article { jssr529861, journal = {Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0723}, address = {Kadir YILDIZ}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {97 - 112}, doi = {10.25307/jssr.529861}, title = {Türk Spor Medyasında Kadın Gazetecilere Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı}, key = {cite}, author = {Dinç, Elzem Seren} }
APA Dinç, E . (2019). Türk Spor Medyasında Kadın Gazetecilere Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 97-112. DOI: 10.25307/jssr.529861
MLA Dinç, E . "Türk Spor Medyasında Kadın Gazetecilere Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı". Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4 (2019): 97-112 <http://dergipark.org.tr/jssr/issue/42511/529861>
Chicago Dinç, E . "Türk Spor Medyasında Kadın Gazetecilere Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı". Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4 (2019): 97-112
RIS TY - JOUR T1 - Türk Spor Medyasında Kadın Gazetecilere Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı AU - Elzem Seren Dinç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.25307/jssr.529861 DO - 10.25307/jssr.529861 T2 - Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 112 VL - 4 IS - 1 SN - -2548-0723 M3 - doi: 10.25307/jssr.529861 UR - https://doi.org/10.25307/jssr.529861 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Sport Sciences Researches Türk Spor Medyasında Kadın Gazetecilere Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı %A Elzem Seren Dinç %T Türk Spor Medyasında Kadın Gazetecilere Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı %D 2019 %J Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2548-0723 %V 4 %N 1 %R doi: 10.25307/jssr.529861 %U 10.25307/jssr.529861
ISNAD Dinç, Elzem Seren . "Türk Spor Medyasında Kadın Gazetecilere Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı". Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (June 2019): 97-112. https://doi.org/10.25307/jssr.529861
AMA Dinç E . Türk Spor Medyasında Kadın Gazetecilere Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı. JSSR. 2019; 4(1): 97-112.
Vancouver Dinç E . Türk Spor Medyasında Kadın Gazetecilere Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(1): 112-97.