Year 2015, Volume 1, Issue 2, Pages 97 - 106 2015-07-01

Turistlerin destinasyon seçiminde rol oynayan bir etken olarak yerel mutfaklar: İzmir Yarımadası’nı ziyaret eden turistlerin algılamaları üzerine bir araştırma
Local cuisines as a factor in tourist destination choice: A study on the perceptions of tourists visiting İzmir Peninsula

Egem Zağralı [1] , Atilla Akbaba [2]

455 506

Bu çalışmada İzmir Yarımada örneği üzerinde yerel yemeklerin turistler açısından ne derecede çekicilik unsuru oluşturduğu araştırılmıştır. Çalışma kapsamında İzmir Yarımadası’nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler üzerinde (n=430) bir alan araştırması yapılarak, turistlerin düşünceleri ve algılamaları çerçevesinde ortaya çıkan veriler irdelenmiştir. Çalışma sonucunda turistlerin Yarımada’yı tercihlerinde yerel yemeklerin belirleyici bir rol oynamadığı, ancak yerel yemekleri beğendikleri ve tanıtım eksikliğinin söz konusu olduğu belirlenmiştir.


This study aims to present the attractiveness level of local food for tourists visiting İzmir Peninsula. Within the scope of this study, a field study was done on foreign tourists and domestic tourists visiting İzmir Peninsula (n=430) and data obtained from ideas and perceptions of tourists were examined. As a result of this study, local food did not play a determinant role in tourists’ destination choice of the peninsula; however they enjoyed the local food and there was a lack of promotion and advertising.


 • Albayrak, A. (2013). Farklı Milletlerden Turistlerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşlerinin Saptanması Üzerine Bir Çalışma, Journal of Yasar University, 3 (8), 5049-5063.
 • Altunışık R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S., Yıldırım E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. İstanbul: Sakarya Kitabevi.
 • Aslan, Z. Güneren, E., Çoban, G. (2014). Destinasyon Markalaşma Sürecinde Yöresel Mutfağın Rolü: Nevşehir Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2 (4), 3-13.
 • Dilsiz, B., (2010). Türkiye’de Gastronomi ve Turizm (İstanbul Örneği), (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ABD.
 • Fox, R. (2007), “Reinventing the gastronomic identity of Croatian tourist destinations”, Hospitality Management, 26, 546-559.
 • Göker, G., (2011). Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Mutfak Turizmi (Balıkesir İli Örneği), (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hamlacıbaşı, F.Ü., (2008). Yiyecek Turizmi ve Yiyecek Turizmi Açısından Bozcaada’nın Kaynakları, (Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kılıç, B ve Bekar, A. (2012). “Turistlerin Gelir Düzeylerine Göre Destinasyondaki Gastronomi Turizmi Etkinliklerine Katılımları”, 2. Kırsal Turizm Sempozyumu, Aksaray.
 • Kivela, J.J., Crotts, J.C., (2005). Gastronomy Tourism, Journal of Culinary Science & Technology, 4 (2-3), 39-55. Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, http://goo.gl/uyr66M, Erişim Tarihi: 12.06.2013.
 • Lopez-Guzman, T. ve Sanchez_Canizares, S. (2012). Gastronomy, Tourism and Destination Differentiation: A Case Study in Spain. Review of Economics & Finance, 1, 63-72.
 • Okumuş, B., Okumuş, F. ve McKercher, B. (2005). Incorporatin Local and International Cuisines in The Marketing of Tourism Destinations: The Cases of Hong Kong and Turkey. Tourism Management 28, 253–261.
 • Özedincik, S. (2007). Gürs: Gastronomi turizmiyle milyonlarca Euro kazanırız, Sabah Gazetesi, Erişim Tarihi: 05.06.2010.
 • Pullphothong L., Sopha, C. (2013). Gastronomic Tourism in Ayutthaya, Thailand. Proceedings of the International Conference on Tourism, Transport, and Logistics, 1416 February, France. (http://icttl.net/var/materials/pdf/Conferences/ICTTL%20 2013.pdf. Erişim tarihi: 12.02.2015).
 • Rand, G.E., Heath, E., (2006). Towards a Framework for Food Tourism as an Element of Destination Marketing, Current Issues in Tourism, Department Consumer Science, University of Pretoria, South Africa b Department of Tourism Management, University of Pretoria, South Africa.
 • Sekaran, U., (2000). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach, 4.Baskı. New York, NY: John Wiley and Sons, Inc.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Egem Zağralı

Author: Atilla Akbaba

Bibtex @ { jttr202827, journal = {Journal of Tourism Theory and Research}, issn = {}, eissn = {2458-7583}, address = {Mahmut DEMİR}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {97 - 106}, doi = {10.24288/jttr.202827}, title = {Local cuisines as a factor in tourist destination choice: A study on the perceptions of tourists visiting İzmir Peninsula}, key = {cite}, author = {Zağralı, Egem and Akbaba, Atilla} }
APA Zağralı, E , Akbaba, A . (2015). Local cuisines as a factor in tourist destination choice: A study on the perceptions of tourists visiting İzmir Peninsula. Journal of Tourism Theory and Research, 1 (2), 97-106. DOI: 10.24288/jttr.202827
MLA Zağralı, E , Akbaba, A . "Local cuisines as a factor in tourist destination choice: A study on the perceptions of tourists visiting İzmir Peninsula". Journal of Tourism Theory and Research 1 (2015): 97-106 <http://dergipark.org.tr/jttr/issue/19111/202827>
Chicago Zağralı, E , Akbaba, A . "Local cuisines as a factor in tourist destination choice: A study on the perceptions of tourists visiting İzmir Peninsula". Journal of Tourism Theory and Research 1 (2015): 97-106
RIS TY - JOUR T1 - Local cuisines as a factor in tourist destination choice: A study on the perceptions of tourists visiting İzmir Peninsula AU - Egem Zağralı , Atilla Akbaba Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.24288/jttr.202827 DO - 10.24288/jttr.202827 T2 - Journal of Tourism Theory and Research JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 106 VL - 1 IS - 2 SN - -2458-7583 M3 - doi: 10.24288/jttr.202827 UR - https://doi.org/10.24288/jttr.202827 Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Theory and Research Local cuisines as a factor in tourist destination choice: A study on the perceptions of tourists visiting İzmir Peninsula %A Egem Zağralı , Atilla Akbaba %T Local cuisines as a factor in tourist destination choice: A study on the perceptions of tourists visiting İzmir Peninsula %D 2015 %J Journal of Tourism Theory and Research %P -2458-7583 %V 1 %N 2 %R doi: 10.24288/jttr.202827 %U 10.24288/jttr.202827
ISNAD Zağralı, Egem , Akbaba, Atilla . "Local cuisines as a factor in tourist destination choice: A study on the perceptions of tourists visiting İzmir Peninsula". Journal of Tourism Theory and Research 1 / 2 (July 2015): 97-106. https://doi.org/10.24288/jttr.202827