Kelam İlminin Tarihselliği

İbrahim ARSLAN [1] , Hasan HANEFİ [2]

221 1886

Tarihsellik, bir fenomenin, herhangi bir toplumda özellikle de belirli bir

zaman diliminde ve kay

 

ıtlanmış koşullarda ortaya çıkması ve gelişmesidir. Düşünce bir

fenomendir. Dü

 

şünsel fenomenler toplumsal fenomenler, toplumsal fenomenler de

tarihsel fenomenlerdir. Bu anlay

 

ışa göre, her şey belirli bir toplum ve tarih içinde

meydana gelir. Bu anlamdaki

 

"Tarihsellik''' kavramının, batıya ait tarihsellik kavramı

ile zorunlu bir ili

 

şkisi yoktur. Bizdeki tarihsellik, Akâid ilmindeki yapıda, islamî fırkaların

ortaya ç

 

ıkması ve gelişmesinin tarihsel tarihinde ve Kelam ilmi'nde örnekliği olan bir

realitedir. Hiç ku

 

şkusuz yeni kelamcılar gibi eski kelamcılar da, ifrat, tefrit ve mutedil

kar

 

şıt uçların etki-tepki yasasına göre oluştuklarının farkındaydılar.2 Şu halde Kelam

ilmi, belirli bir konjonktürde ve (toplumsal) alanda ortaya ç

 

ıkmış, gelişmiş ve bizatihi

tarihsel bir a

 

şamada olgunlaşmış ve başka bir tarihsel aşamada da gerileme ve çökme

süreçlerine girmi

 

ş tarihsel bir ilimdir.

Primary Language tr
Journal Section TERCÜMELER
Authors

Author: İbrahim ARSLAN

Author: Hasan HANEFİ

Bibtex @ { kader203646, journal = {KADER Kelam Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-2030}, address = {Mehmet BULĞEN}, year = {2009}, volume = {1}, pages = {0 - }, doi = {10.18317/kader.93439}, title = {Kelam İlminin Tarihselliği}, key = {cite}, author = {ARSLAN, İbrahim and HANEFİ, Hasan} }
APA ARSLAN, İ , HANEFİ, H . (2009). Kelam İlminin Tarihselliği. KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, 1 (2), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/kader/issue/19162/203646
MLA ARSLAN, İ , HANEFİ, H . "Kelam İlminin Tarihselliği". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 1 (2009): <http://dergipark.org.tr/kader/issue/19162/203646>
Chicago ARSLAN, İ , HANEFİ, H . "Kelam İlminin Tarihselliği". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 1 (2009):
RIS TY - JOUR T1 - Kelam İlminin Tarihselliği AU - İbrahim ARSLAN , Hasan HANEFİ Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - KADER Kelam Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 1 IS - 2 SN - -1309-2030 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Kelam İlminin Tarihselliği %A İbrahim ARSLAN , Hasan HANEFİ %T Kelam İlminin Tarihselliği %D 2009 %J KADER Kelam Araştırmaları Dergisi %P -1309-2030 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD ARSLAN, İbrahim , HANEFİ, Hasan . "Kelam İlminin Tarihselliği". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 1 / 2 (January 2009): 0-.