Accepted Submissions

 • AL-ḤĀKIM AL-JUSHAMĪ, ‘Uyūn al-masā’il fī al-uṣūl, (ed.) Ramazan Yıldırım, Cairo: Dār al-Ihsān, 463 pp.
  Berna Kavuk Jun 2, 2019
 • İMAM MÂTÜRÎDÎ’DE İNSAN: RUH, NEFS ve BEDEN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Osman Nuri DEMİR Jun 4, 2019
 • Richard Hartmann, Vahhabiler
  Onur Özatağ Jun 12, 2019
 • EBÛ'L-FETH MUZAFFER EL-HATÎB’İN “ELFÂZ-I KÜFR” RİSALESİ
  Murat Memiş Jun 13, 2019
 • ARAZLARIN İSPATI ÜZERİNE ZEYDÎ BİR ESER: EL-HASAN ER-RASSÂS'IN MUHTASAR FÎ İSBÂTİ'L-A'RÂZ'I
  Zeynep Şeker Jun 17, 2019
 • Does Fine-Tuning need an explanation?
  Enis Doko Jun 21, 2019
 • HİNT ALTKITASI’NDA İLM-İ KELAM ÇALIŞMALARI (BİBLİYOGRAFİK BİR DENEME)
  Harun Işık Jun 21, 2019
 • BASİT VE BİLEŞİK: KELÂMDA CİSMİN TANIMI ve İBN KEMÂL’İN TAFRA ELEŞTİRİSİ
  Osman Demir Jun 25, 2019
 • KUR’AN’A GÖRE ŞEYTAN VE DOSTLARININ SAPTIRMASININ İNSAN İRADESİ AÇISINDAN SINIRLARI
  Mehmet Emin Günel Jun 25, 2019