Aim

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi (e-KEAD), eğitim teori ve uygulamalarına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma makaleleri ve derleme çalışmalarına ulusal ve uluslararası düzeyde bilim niteliğine sahip nicel ve nitel araştırmaları yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir.  Derginin temel amacı; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, yükseköğretimde ve yetişkin eğitimine yönelik yapılan araştırmalar ışığında eğitim süreçlerinin ve çıktılarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak şeklinde ifade edilebilir.

Scope

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi (e-KEAD) yayın politikası, eğitimin tüm alanlarıyla ilgili yapılan nicel ve nitel araştırma makaleleri yayınlanabilirliğini benimsemiştir. Bu nedenle eğitim alanın herhangi alt disiplininde veya disiplinlerarası çalışmalar yürüten araştırmacıların çalışmalarını bilime olan katkılarını göz önünde bulundurarak araştırmacıların desteklerini önemser.