The effect of Context-Based Learning on Students Achievement at Electricity, Matter and Heat
Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına (YTÖY) Göre Elektrik, Madde Ve Isı Konularının İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi

Sibel SADİ YILMAZ [1] , Oğuz OTHAN [2] , Erdinç CANTİMUR [3]

244 2546

The purpose of this study is to analyze the effect of matter and heat which are the subject of fifth grade and the impact of electricity subject of sixth grade subject that are carried out according to ContextBased Learning method on student achievement. In this study, pretest-posttest control design is used in nonequivalent groups. This study is performed in 2013-2014 spring semester with fifth and sixth grade students. Electricity subject is performed with fifth grade experimental group 34 students and control group 36 students and the subject matter-heat is performed with sixth grade experimental group 13 students and control group 13 students. Mann-Whitney U test from nonparametric tests is used for data analysis of this study due to the fact that there is not normal distribution of data. . Analysis has revealed no significant difference in terms of academic achievement test, context-based test between the experimental and control groups according to the results
Bu çalışmanın amacı beşinci sınıf konusu olan elektrik ve altıncı sınıf konusu olan madde, ısı konularının YTÖY’na göre işlenmesinin öğrenci başarısına etkisini incelemektir. Araştırmada son test denkleştirilmemiş gruplu zayıf deneysel desen yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 2013-2014 bahar yarıyılı beşinci ve altıncı sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Elektrik konusu beşinci sınıftan 34 deney grubu, 36 kontrol grubu öğrencisi ile, madde ve ısı konuları ise altıncı sınıftan 13 deney grubu, 13 kontrol grubu öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmada verilerin analizinde verilerin dağılımının normal olmayışından dolayı nonparametrik testlerden Mann- whitney U testi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda deney grubunun ve kontrol grubunun Yaşam Temelli Öğrenme Sınav Soruları (YTÖSS) ve Akademik Başarı Testleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır
 • Abd-El-Khalick, F., Boujaoude, S., Duschl, R., Lederman, N, G., Mamlok-Naaman, R., Hofstein, A., Niaz, M., Treagust D., and Tuan, H. (2004). Inquiry in science education: international perspectives, Science Education, 88(3), 397– 419.
 • Acar, B., Yaman, M. (2011). Bağlam temelli öğrenmenin öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 40, 1-10.Adıgüzel, A. (2009). Yenilenen ilköğretim programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 77-94.
 • Ayvacı, H.Ş., Şenel-Çoruhlu, T. (2009). Fiziksel ve kimyasal değişim konularındaki kavram yanılgılarının düzeltilmesinde açıklayıcı hikâye yönteminin etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28, 93-104.
 • Barker, V. (1999). Students’ reasoning about chemical reactions: what changes occur during a context- based post-16 chemistry course. İnternational Journal of Science Education, 21(6), 645-665.
 • Bennett, J. (2003) Context-based approaches to the teaching of science, Teaching and learning science, pp. 99–122. London, UK: Continuum.
 • Bennet, J., and Lubben F. (2006). Context – based chemistry: the salters approach. İnternational Journal of Science Education, 28(9), 999-1015.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.A., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Çam, F. (2008). Biyoloji derslerinde yaşam temelli öğrenme yaklaşımının etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Çekiç-Toroslu, S. (2011). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı ile desteklenen 7e öğrenme modelinin öğrencilerin konusundaki başarı, kavram yanılgısı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • DeBoer, G. (2000). Scientific literacy: Another look at its historical and contemporary meanings and its relationship to science education reform. Journal of Research in Science Teaching, 37(6), 582–601.
 • Demircioğlu, H. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarına yönelik maddenin halleri konusuyla ilgili bağlam temelli materyal geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması, Doktora Tezi, KTÜ, Fen bilimleriEnstitüsü.
 • Gilbert, J. K. (2006). On the nature of “context” in chemical education. International Journal of Science Education, 28(9), 957-976.
 • İlhan, N., (2010). Kimyasal denge konusunun öğrenilmesinde yaşam temelli (context based) öğretim yaklaşımının etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • King, D. (2012).New perspectives on context-based chemistry education: using a dialectical sociocultural approach to view teaching and learning. Studies in Science Education48 (1), 51-87.
 • Kutu,H. (2011).Yaşam temelli arcs öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Parlak-Yılmaz, N. (2003). Mesleki eğitimde teorik bilginin kazandırılmasına yönelik bağlamsal bir içerik oluşturma denemesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 36 (1-2), 121-128
 • Pilot, A. and Bulte, A.M.W. (2006). The use of “contexts” as a challenge fort he chemistry curriculum: Its successes and the need for further development and understanding. International Journal of Science Education, 28 (9), 1087– 1112.
 • Ramsden,J, M.(1997). How does a context-based approach influence understanding of key chemical ideas at 16? International Journal of Science Education19(6) 697-710.
 • Sadi-Yılmaz, S.(2013). Kimyasal değişimler ünitesinin işlenmesinde yaşam temelli öğrenme yaklaşımının etkileri.Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Schwartz, A. T.(2006). Context-based chemistry education contextualised chemistry education: The American experience. International Journal of Science Education, 28 (9), 977–998.
 • Stolk,M., Jong, O.D., Bulte,A., Pilot, A. (b.t). Exploring a framework to empower Dutch teachers for designing context- based chemistry teaching. http://igitur-archive.library.uu.nl/chem/2008-0227-200640/UUindex.html adresinden 21 Mayıs 2013’de alınmıştır.
 • Stolk,M., Jong, O.D., Bulte,A., Pilot, A.(2011). Exploring a framework for professional development in curriculum innovation: empowering teachers for designing context-based chemistry education, Res Sci Educ, 41, 369–388.
 • Swan, J. A. and Spiro, T.G. (1995). Context in chemistry: integrating environmental chemistry with the chemistry curriculum. Journal of Chemical Education 72(11) 967-970
 • Tekbıyık, A., Akdeniz, A.R. (2010). Bağlam temelli ve geleneksel fizik problemlerinin karşılaştırılması üzerine bir inceleme.Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 4(1), 123-140.
 • Ünal, H. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersinin yaşam temelli yaklaşıma uygun olarak yürütülmesinin “madde-ısı” konusunun öğretilmesine etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Whitelegg, E., Parry, M. (1999). Real-life contexts for learning physics: meanings, issues and practice. Phys. Educ, 34 (2), 68–72
 • Yaman, M. (2009). Solunum ve enerji kazanımı konusunda öğrencilerin ilgisini çeken bağlam ve yöntemler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education), 37,215-228.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Sibel SADİ YILMAZ

Author: Oğuz OTHAN

Author: Erdinç CANTİMUR

Dates

Publication Date: September 1, 2014

Bibtex @ { kafkasegt204077, journal = {e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8940}, address = {Kafkas University}, year = {2014}, volume = {1}, pages = { - }, doi = {}, title = {Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına (YTÖY) Göre Elektrik, Madde Ve Isı Konularının İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Sibel SADİ and OTHAN, Oğuz and CANTİMUR, Erdinç} }
APA YILMAZ, S , OTHAN, O , CANTİMUR, E . (2014). Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına (YTÖY) Göre Elektrik, Madde Ve Isı Konularının İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (3), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/kafkasegt/issue/19192/204077
MLA YILMAZ, S , OTHAN, O , CANTİMUR, E . "Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına (YTÖY) Göre Elektrik, Madde Ve Isı Konularının İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (2014): <http://dergipark.org.tr/kafkasegt/issue/19192/204077>
Chicago YILMAZ, S , OTHAN, O , CANTİMUR, E . "Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına (YTÖY) Göre Elektrik, Madde Ve Isı Konularının İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına (YTÖY) Göre Elektrik, Madde Ve Isı Konularının İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi AU - Sibel SADİ YILMAZ , Oğuz OTHAN , Erdinç CANTİMUR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 1 IS - 3 SN - -2148-8940 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 e-KAFKAS JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına (YTÖY) Göre Elektrik, Madde Ve Isı Konularının İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi %A Sibel SADİ YILMAZ , Oğuz OTHAN , Erdinç CANTİMUR %T Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına (YTÖY) Göre Elektrik, Madde Ve Isı Konularının İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi %D 2014 %J e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2148-8940 %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD YILMAZ, Sibel SADİ , OTHAN, Oğuz , CANTİMUR, Erdinç . "Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına (YTÖY) Göre Elektrik, Madde Ve Isı Konularının İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 / 3 (September 2014): -.
AMA YILMAZ S , OTHAN O , CANTİMUR E . Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına (YTÖY) Göre Elektrik, Madde Ve Isı Konularının İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi. e-KJER. 2014; 1(3): -.
Vancouver YILMAZ S , OTHAN O , CANTİMUR E . Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına (YTÖY) Göre Elektrik, Madde Ve Isı Konularının İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2014; 1(3): -.