Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 30 - 45 2018-12-27

Çocukların Öğrenme Merkezlerinde Oyun Tercihlerinin İncelenmesi

Özgün UYANIK AKTULUN [1] , Münevver CAN YAŞAR [2] , Nezahat Hamiden KARACA [3] , Tuğçe AKYOL [4] , Fatma Betül ŞENOL [5] , Ümit Ünsal KAYA [6]

85 347

Araştırmada, okul öncesi eğitimi sınıfında düzenlenen öğrenme merkezlerinin işleyişinin farklı açılardan (tercih edilen öğrenme merkezi, yaptıkları çalışmalar, öğrenme merkezlerinde oynayan çocuk sayısı, kız ve erkek çocukların tercih ettiği öğrenme merkezleri, bireysel veya küçük grup olarak çalışmaları) incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma türlerinden durum araştırması yapılan araştırmanın çalışma grubuna, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar il merkezi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir anaokuluna devam eden 5-6 yaş grubunda toplam 41 çocuk dahil edilmiştir. Araştırmada çocuklar ve aileleri ile ilgili kişisel bilgileri toplamak amacıyla geliştirilen "Genel Bilgi Formu" ve Öğrenme Merkezleri’nin işlevsel özelliklerini ve çocuklar tarafından merkezlerde yapılan çalışmaları değerlendirmeye yönelik “Öğrenme Merkezleri Gözlem Kayıt formu” kullanılmıştır. Öğrenme merkezleri 8 haftalık süreç için haftada beş gün uygulanmak üzere toplam 41 çocuğun günlük yaklaşık 75-90 dakika çalışma yapabileceği şekilde düzenlenmiştir. Gözlem formlarından elde edilen nitel veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir.  Araştırma sonucunda, çocukların en çok okuma-yazma, matematik-fen, kitap ve sanat merkezlerini sevdikleri tespit edilmiştir. Öğrenme merkezlerinde çocuk sayısına ilişkin olarak çocukların çoğunlukla grup oyunlarını oynamayı tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Okul öncesi eğitim, öğrenme merkezleri, oyun zamanı
 • Aral, N. & Can Yaşar, M. (2015). 36-72 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı. (Editör: A. Köksal Akyol). Okul Öncesi Eğitim Programları, (ss.77-114), Ankara: Hedef CS Basın Yayın.
 • Aydilek, Ç. & Özgün, Ö. (2011). Okul öncesi dönemdeki çocukların oyuncak tercihlerinin ve akran etkileşimlerinin ebeveyn cinsiyet rolleri algısı bağlamında incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6 (3), 2246-2261.
 • Çaltık, İ. (2004). Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Anaokulu ve Anasınıflarında Görev Yapan Öğretmenlerin Uygulanan Eğitim Programına ve Programın Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstisüsü, Ankara.
 • Bredekamp, S., & Copple, C. (1996). Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs. (Revised edition). Washington, DC: NAEYC.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • DeVries, R., & Zan, B. (1995). Creating a constructivist classroom atmosphere. Young Children, 51 (1): 4-13.
 • Duman, G. & Temel, Z. F. (2011). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde anasınıfına devam eden çocukların oyun davranışlarının incelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 279-298.
 • Francis, B. (2010). Gender, toys and learning. Oxford Review of Education, 36 (3), 325-344.
 • Fromberg, D.P. (1995). The Full-Day Kindergarten: Planning and practicing a dynamic themes curriculum. New York: Teachers College.
 • Gander, M.J. & H.W. Gardiner (1998). Çocuk ve Ergen Gelişimi. (Üçüncü Baskı). Yayıma Hazırlayan: B. Onur. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Hendrick, J. (1996). The Whole Child: Developmental Education for the Early Years. Englewood Cliffs, NJ: Merrill/Prentice Hall.
 • İnci Kuzu, Ç. (2015). Okul öncesi dönemdeki çocukların cinsiyet ön yargıları ile oyuncak seçimi ve ebeveynlerin buna etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (39), 651-654.
 • Kamii, C. (1982). Number in Preschool and Kindergarten. Washington, DC: NAEYC.
 • Kıldan, O. (2007). Okul öncesi eğitim ortamları, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 501-510.
 • Maxim, G.W. (1997). The Very Young: Developmental Education for the Early Years (5th Ed). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013). 36-72 Aylık Çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Morrison, G.S. (1997). Fundamentals of Early Childhood Education. Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.
 • Özyürek, A., & Kılınç, N. (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenme merkezlerinin çocukların serbest oyun davranışları üzerine etkisi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2), 125-138.
 • Peretti, P.O. & Sydney, T.M. (1984). Parental toy choise stereotyping and its effects on child toy preference and sex role typing. Social Behaviour and Personality, 12 (2), 213-216.
 • Sanders, K.M. & Harper, L.V. (1976). Free-play fantasy behavior in preschool children: relations among gender, age, season, and location. Child Development, 47 (4), 1182-1185.
 • Sönmez, A., & Alacapınar, G. F. (2013). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (2. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Uyanık, Ö. Can Yaşar, M., Karaca, N.H., Akyol, T. Şenol, F.B. ve Kaya, Ü.Ü. (2017). Oyun Hakkı Daha Fazla Oyun Projesi. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 18-21 Ekim, 2017. (Özeti Basıldı).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Özgün UYANIK AKTULUN (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Münevver CAN YAŞAR
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Nezahat Hamiden KARACA
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Tuğçe AKYOL
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Fatma Betül ŞENOL
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ümit Ünsal KAYA
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { kafkasegt451186, journal = {e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8940}, address = {Kafkas University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {30 - 45}, doi = {10.30900/kafkasegt.451186}, title = {Çocukların Öğrenme Merkezlerinde Oyun Tercihlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {UYANIK AKTULUN, Özgün and CAN YAŞAR, Münevver and KARACA, Nezahat Hamiden and AKYOL, Tuğçe and ŞENOL, Fatma Betül and KAYA, Ümit Ünsal} }
APA UYANIK AKTULUN, Ö , CAN YAŞAR, M , KARACA, N , AKYOL, T , ŞENOL, F , KAYA, Ü . (2018). Çocukların Öğrenme Merkezlerinde Oyun Tercihlerinin İncelenmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (3), 30-45. DOI: 10.30900/kafkasegt.451186
MLA UYANIK AKTULUN, Ö , CAN YAŞAR, M , KARACA, N , AKYOL, T , ŞENOL, F , KAYA, Ü . "Çocukların Öğrenme Merkezlerinde Oyun Tercihlerinin İncelenmesi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2018): 30-45 <http://dergipark.org.tr/kafkasegt/issue/41572/451186>
Chicago UYANIK AKTULUN, Ö , CAN YAŞAR, M , KARACA, N , AKYOL, T , ŞENOL, F , KAYA, Ü . "Çocukların Öğrenme Merkezlerinde Oyun Tercihlerinin İncelenmesi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2018): 30-45
RIS TY - JOUR T1 - Çocukların Öğrenme Merkezlerinde Oyun Tercihlerinin İncelenmesi AU - Özgün UYANIK AKTULUN , Münevver CAN YAŞAR , Nezahat Hamiden KARACA , Tuğçe AKYOL , Fatma Betül ŞENOL , Ümit Ünsal KAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30900/kafkasegt.451186 DO - 10.30900/kafkasegt.451186 T2 - e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 45 VL - 5 IS - 3 SN - -2148-8940 M3 - doi: 10.30900/kafkasegt.451186 UR - https://doi.org/10.30900/kafkasegt.451186 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 e-KAFKAS JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH Çocukların Öğrenme Merkezlerinde Oyun Tercihlerinin İncelenmesi %A Özgün UYANIK AKTULUN , Münevver CAN YAŞAR , Nezahat Hamiden KARACA , Tuğçe AKYOL , Fatma Betül ŞENOL , Ümit Ünsal KAYA %T Çocukların Öğrenme Merkezlerinde Oyun Tercihlerinin İncelenmesi %D 2018 %J e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2148-8940 %V 5 %N 3 %R doi: 10.30900/kafkasegt.451186 %U 10.30900/kafkasegt.451186
ISNAD UYANIK AKTULUN, Özgün , CAN YAŞAR, Münevver , KARACA, Nezahat Hamiden , AKYOL, Tuğçe , ŞENOL, Fatma Betül , KAYA, Ümit Ünsal . "Çocukların Öğrenme Merkezlerinde Oyun Tercihlerinin İncelenmesi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 / 3 (December 2018): 30-45. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.451186