Aim

."İlahiyat Alan Araştırmalarına Adanmış Bir Dergi"

 

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Kafkas University Faculty of Divinity Journal

ISSN: 2148-8177

 

  Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde yılda iki sayı olarak Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal akademik bir dergidir (Makale kabul tarihleri: 15 Ocak tarihli sayı için  01 Temmuz - 15 Ekim; 15 Temmuz tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Nisan).  KAÜİFD, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir.

Scope

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlar.