Year 2018, Volume 5, Issue 10, Pages 30 - 40 2018-07-01

“2012” Filmi Örneğinde Kıyamet Günü ve Pozitivist Bir Öngörü
In The Example of “2012” Movie The Day of Resurrection and A Positivist Prediction

Halil Uzdu [1]

45 140

Kıyamet günü, semavi dinler başta olmak üzere hemen hemen tüm dinlerde bir gün mutlaka gerçekleşeceği kabul edilen dünyanın yok olacağı büyük felaketin adıdır. Özellikle son yıllarda Amerikan film endüstrisinde yani Hollywood sinemasında sık sık kıyamet gününü konu alan felaket filmleri yapılmaya başlanmıştır. Hollywood’da üretilen çok sayıda felaket filmlerinden birisi olan “2012”, kadim medeniyetlerden birisi olan Maya’ların kullanmış oldukları takvime göre dünyanın son bulacağı yani kıyamet günü olarak kabul edilen 21 Aralık 2012 tarihinin hemen öncesinde ABD'de yaşananları ele alır. Tüm dini inançların beklediği ve dünyanın sonu olarak kabul edilen kıyamet inancı, filmde aklın ışığında bilimle ulaşılan teknik/teknolojik imkânlarla aşılabilecek bir felaket günüymüş gibi değerlendirilmiştir. Bu makale 2012 filminde yer verilen kıyamet günü teması üzerine odaklanacak ve bilimin/aklın üstünlüğüyle kıyamet gününün nasıl atlatılabileceğini ele alan sahneler/temalar üzerine yoğunlaşacaktır. Filmden elde edilecek veriler din sosyolojisi açısından yorumlanmaya çalışılacaktır.

         The Day of Resurrection, almost all of the expected end of the world in religion would be a catastrophe name. Hollywood movies often committed in the 2012 disaster movie from one movie to the Mayan calendar, the world just prior to December 21, 2012 will end tackles what happened in the United States. Expects of all religious beliefs and values will be the end of the world, it is considered to have a day that can be overcome through reason in the film. This article will focus on the theme of the Day of Resurrection in the 2012 film and will focus on the themes of how to overcome how with the dominance of science and reason. The data obtained from the film will be interpreted in terms of sociology of religion. 

 • Akpolat, Yıldız, “Durkheim’dan Gıddens’a Pozitivist Sosyoloji”, Atatürk Üniversitesi SBE Dergisi, sy. 10/2, Erzurum 2007, ss. 53-87.
 • Comte, Auguste, Pozitif Felsefe Dersleri, (çev.), Ümit Meriç, Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1967.
 • Erden, Musa, 2012 FİLMİ: “Gerçek Dışı ve Kışkırtıcı” http://www.yaklasansaat.com/cin-seytanlar/seytanlar/2012_filmi.asp, (erişim: 14. 11. 2016).
 • Kutluer, İlhan, "Pozitivizm", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 34, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2007, ss. 335-339.
 • Kuyucuoğlu, İsa, "Sosyolojinin Kuruluşunu Etkileyen Düşünce Akımları ve Klasik Sosyolojide Yöntem Tartışmaları", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, sy. 8/36, 2015, ss. 674-687.
 • Öktem, Ülker, "Olgu, Kuram, Darwin Öncesi Evrim Kuramları ve Darwin’in Evrim Kuramı", Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Dergisi, sy. 23, Ankara 2010, ss. 21-39.
 • Swingewood, Alan, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, (çev.) Osman Akınhay, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 1998.
 • Şahin Fırat, Necla, "Pozitivist Yaklaşımın Eğitim Yönetimi Alanına Yansıması, Alana Getirdiği Katkı ve Sınırlılıklar", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fk. Dergisi, sy. 20, İzmir 2006, ss. 40-51.
 • Şener, Habib, “David Hume’un Tanrı Anlayışı ve Antropomorfizm Eleştirisi”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 11, Nisan 2017, ss. 241-269.
 • Şener, Habib, John Locke ve David Hume Din Felsefesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2014.
 • Topçu, Gürhan, Hollywood'a Yeniden Bakmak, De Ki Yayınları, Ankara 2010.
 • Turner, Jonathan H. ve diğerleri, Sosyolojik Teorinin Oluşumu, (çev.), Ümit Tatlıcan, Sentez Yayınları, Ankara 2013.
 • Uzdu, Halil, “Türk Sineması'nda Din ve Modernleşme (1960-1975)”, (Doktora Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2016.
 • Yüce, Sefa, "Felsefi Düşüncenin Edebiyata Yansıması: Türk Edebiyatında Pozitivist Materyalist Anlayış”, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/1 Winter 2012, p.2155-2183, TURKEY.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section ARTICLES
Authors

Orcid: 0000-0001-8582-5164
Author: Halil Uzdu
Country: Turkey


Bibtex @research article { kafkasilahiyat397623, journal = {Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-8177}, address = {Kafkas University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {30 - 40}, doi = {10.17050/kafkasilahiyat.397623}, title = {“2012” Filmi Örneğinde Kıyamet Günü ve Pozitivist Bir Öngörü}, key = {cite}, author = {Uzdu, Halil} }
APA Uzdu, H . (2018). “2012” Filmi Örneğinde Kıyamet Günü ve Pozitivist Bir Öngörü. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (10), 30-40. DOI: 10.17050/kafkasilahiyat.397623
MLA Uzdu, H . "“2012” Filmi Örneğinde Kıyamet Günü ve Pozitivist Bir Öngörü". Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018): 30-40 <http://dergipark.org.tr/kafkasilahiyat/issue/38491/397623>
Chicago Uzdu, H . "“2012” Filmi Örneğinde Kıyamet Günü ve Pozitivist Bir Öngörü". Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018): 30-40
RIS TY - JOUR T1 - “2012” Filmi Örneğinde Kıyamet Günü ve Pozitivist Bir Öngörü AU - Halil Uzdu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17050/kafkasilahiyat.397623 DO - 10.17050/kafkasilahiyat.397623 T2 - Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 40 VL - 5 IS - 10 SN - 2148-8177- M3 - doi: 10.17050/kafkasilahiyat.397623 UR - https://doi.org/10.17050/kafkasilahiyat.397623 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kafkas University Faculty of Divinity Review “2012” Filmi Örneğinde Kıyamet Günü ve Pozitivist Bir Öngörü %A Halil Uzdu %T “2012” Filmi Örneğinde Kıyamet Günü ve Pozitivist Bir Öngörü %D 2018 %J Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2148-8177- %V 5 %N 10 %R doi: 10.17050/kafkasilahiyat.397623 %U 10.17050/kafkasilahiyat.397623
ISNAD Uzdu, Halil . "“2012” Filmi Örneğinde Kıyamet Günü ve Pozitivist Bir Öngörü". Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 / 10 (July 2018): 30-40. https://doi.org/10.17050/kafkasilahiyat.397623