Year 2018, Volume 5, Issue 10, Pages 70 - 92 2018-07-01

Stoning (Rajm) as A Punishment for The Crime of Adultery in Judaism: An Examination in The Context of Human Life and The Sanctity of The Family
Yahudilik’te Zina Suçunun Karşılığı Olan Recm’in İnsan Hayatı ve Ailenin Kutsallığı Bağlamında İncelenmesi

Mustafa Göregen [1] , Gönül Turan [2]

126 1126

Which is the most fundamental institution in the society in a healthy way for the family to survive, family members in need of its relationships with both themselves and the community are determined in accordance with certain rules and in a sense is limited. In religion, there are various guidelines in order to ensure the protection and continuity of the family. Almost every religion, the safety of life and property, honor and personality rights protection and generation of the individual mind with other human and social existence through the observance of specific regulations for the continuation of has introduced. This protection scheme which is mandatory for social life, in religion and basic provisions of the legal system constitute the infrastructure creates. Individuals to engage in situations such as deprivation of rights against each other in both of the reaction of the community is created both in the face with sanctions required by the rules of law that are punished. 

 In this research, the first people to the present day in a variety of ways and unwelcome in any society right from the sanctions imposed for adultery, the Jewish holy book the Torah in the Talmud and the Jewish interpretation of the provisions examined within the framework of the clergy; in Judaism, adultery, crime, detection, punishment and implementation of sub-titles will be included. The purpose of this article is also of concern to the individual or society is a deprivation of a right which is seen as adultery, which is sin, within the framework of the Torah and in the Talmud, it was seen as a crime when committing the crime of adultery the punishment of death in cases which the perpetrators of recmi one method is valid, and the execution is performed by demonstrating how the sanctity of human life and the family in the context of the study

Toplumu oluşturan en temel kurum olan ailenin sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için, aile üyelerinin gerek kendi içlerindeki gerekse toplumla olan ilişkileri bazı kurallar çerçevesinde belirlenerek bir anlamda sınırlandırılmıştır. Dinlerde, ailenin korunması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla çeşitli kurallar mevcuttur. Hemen her din, can ve mal güvenliği, aklın ve neslin korunması ile bireyin namus ve diğer kişilik haklarının gözetilmesi yoluyla insan ve toplum varlığının devam ettirilmesi için belirli düzenlemeler getirmiştir. Toplumsal hayat için korunması zorunlu olan bu düzen, dinlerdeki hukuk sistemlerinin altyapısını teşkil eder ve temel hükümlerini oluşturur. Bireyler, birbirlerine karşı hak gasplarına girişmeleri gibi durumlarda hem toplumun tepkisiyle karşılaşmakta hem de oluşturulan hukuk kurallarının gerektirdiği müeyyidelerle cezalandırılmaktadır. Bu araştırmada, ilk insandan günümüze kadar hemen hiçbir toplumda hoş karşılanmayan ve çeşitli şekillerde yaptırımlar uygulanan zinanın, Yahudi kutsal kitabı Tevrat’ta ve Yahudi din adamlarının yorumlarından oluşan Talmud’da yer alan hükümler çerçevesinde incelenerek; Yahudilikte zinanın suç olarak tespiti, cezası ve uygulanması alt başlıklarına yer verilecektir. Bu makalenin amacı hem bireyi hem de toplumu ilgilendiren ayrıca bir hak gaspı olarak da görülen zinanın, Tevrat’ta ve Talmud’da hangi günahlar çerçevesinde suç olarak görüldüğü, zina suçunu işleyen fâillerinin ölümle cezalandırılması yöntemlerinden biri olan recmin hangi durumlarda geçerli olduğu ve infazın nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koyarak insan hayatı ve ailenin kutsallığı bağlamında incelenmesidir.

 • Arslan, Hıdır, Tanrı ve Kadın, Berfin Yayınları, 1999.
 • Bardakoğlu, Ali, “Ceza”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 7, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1993, ss. 470-478.
 • ________, “Garamet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 13, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1996, ss. 359-361.
 • Besalel, Yusuf, “Sanhedrin”, Yahudilik Ansiklopedisi, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş. İstanbul, 2001, III, 564-566.
 • ________, “Ezra”, Yahudilik Ansiklopedisi, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş. İstanbul, 2001, I, 170-171.
 • ________, “Evlilik”, Yahudilik Ansiklopedisi, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş. İstanbul, 2001, I, 161-167.
 • ________, “Kiduş-A-Şem”, Yahudilik Ansiklopedisi, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş. İstanbul, 2001, II, 327.
 • Drapkin, İsrael, M.D., Crime and Punishment in the Ancient World, copyright, by Lexington Books, D.C. Heath and Company/Lexington, Massachusetts/Toronto, 1989.
 • Dinler Tarihi Ansiklopedisi, Gelişim Basım ve Yayım A.Ş, İstanbul, 1999.
 • Epstein, Louis, Sex Laws and Customs in Judaism, New York: Bloch Publishing, 1948.
 • Farsi, Moşe, Tora ve Aftara, I-V. Gözlem Yay. İstanbul, 2006.
 • Freud, Sigmund, Cinsellik Üzerine, Payel Yayınları, 2008.
 • Fromm, Erich, Cinsellik ve Cinsel Saplantılar, (çev.) Aydın Arıtan, Arıtan Yayınevi, 2004. Genç, Şura, Coşkun Seçil, “Ensest”, TBB Dergisi, 2013.
 • Hasanov, Eldar, “Yahudi Şeriatında Recm Cezası”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Ankara, 2008.
 • Kitab-ı Mukaddes, (Eski ve Yeni Ahit), Kitab-ı Mukaddes Şirketi, İstanbul, 1995.
 • Korkmaz, Ayhan, Tabular ve Tuhaf Adetler, Aykırı Yayıncılık, 2004.
 • Maimonides, Moses b., The Code of Maimonides (Mishneh Torah), New Havens: Yale Unv. Press, 1961-2004.
 • Maşalı, Münteha, “Ölüm Cezası”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 34, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2007, ss. 40-43.
 • Sarna Nahum, M, Exodus: the traditional Hebrew text with the new JPS translation, Philadelphia: The Jewish Publication Society, Jerusalem 1991.
 • Tigay Jeffrey H. “Deuteronomy”, The traditional Hebrew text with the new JPS Translation, Philadelphia: The Jewis Publication Society, Jerusalem 1996.
 • Vaux, Roland De, Ancient Israel It’s Life and Institutions, Darton Longman, Great Britain 1973.
 • www. halakhah.com. ( ). 12 24, 2015 tarihinde https://halakhah.com/ adresinden alındı.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Mustafa Göregen (Primary Author)
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Gönül Turan
Country: Turkey


Bibtex @research article { kafkasilahiyat426000, journal = {Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-8177}, address = {Kafkas University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {70 - 92}, doi = {10.17050/kafkasilahiyat.426000}, title = {Yahudilik’te Zina Suçunun Karşılığı Olan Recm’in İnsan Hayatı ve Ailenin Kutsallığı Bağlamında İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Göregen, Mustafa and Turan, Gönül} }
APA Göregen, M , Turan, G . (2018). Yahudilik’te Zina Suçunun Karşılığı Olan Recm’in İnsan Hayatı ve Ailenin Kutsallığı Bağlamında İncelenmesi. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (10), 70-92. DOI: 10.17050/kafkasilahiyat.426000
MLA Göregen, M , Turan, G . "Yahudilik’te Zina Suçunun Karşılığı Olan Recm’in İnsan Hayatı ve Ailenin Kutsallığı Bağlamında İncelenmesi". Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018): 70-92 <http://dergipark.org.tr/kafkasilahiyat/issue/38491/426000>
Chicago Göregen, M , Turan, G . "Yahudilik’te Zina Suçunun Karşılığı Olan Recm’in İnsan Hayatı ve Ailenin Kutsallığı Bağlamında İncelenmesi". Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018): 70-92
RIS TY - JOUR T1 - Yahudilik’te Zina Suçunun Karşılığı Olan Recm’in İnsan Hayatı ve Ailenin Kutsallığı Bağlamında İncelenmesi AU - Mustafa Göregen , Gönül Turan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17050/kafkasilahiyat.426000 DO - 10.17050/kafkasilahiyat.426000 T2 - Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 92 VL - 5 IS - 10 SN - 2148-8177- M3 - doi: 10.17050/kafkasilahiyat.426000 UR - https://doi.org/10.17050/kafkasilahiyat.426000 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kafkas University Faculty of Divinity Review Yahudilik’te Zina Suçunun Karşılığı Olan Recm’in İnsan Hayatı ve Ailenin Kutsallığı Bağlamında İncelenmesi %A Mustafa Göregen , Gönül Turan %T Yahudilik’te Zina Suçunun Karşılığı Olan Recm’in İnsan Hayatı ve Ailenin Kutsallığı Bağlamında İncelenmesi %D 2018 %J Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2148-8177- %V 5 %N 10 %R doi: 10.17050/kafkasilahiyat.426000 %U 10.17050/kafkasilahiyat.426000
ISNAD Göregen, Mustafa , Turan, Gönül . "Yahudilik’te Zina Suçunun Karşılığı Olan Recm’in İnsan Hayatı ve Ailenin Kutsallığı Bağlamında İncelenmesi". Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 / 10 (July 2018): 70-92. https://doi.org/10.17050/kafkasilahiyat.426000