Editor-in-Chief
Name: KUJES
E-mail: kujes@kastamonu.edu.tr
Editor-in-Chief
Name: Assoc.Prof.Dr. Mehmet Cengiz BALOĞLU
E-mail: mcbaloglu@kastamonu.edu.tr
Phone: 03662802908
Address: Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. Kuzeykent Kampüsü, KASTAMONU
Technical Contact
Name: Res.Assist. Ali Burak ÖNCÜL
E-mail: boncul@kastamonu.edu.tr
Phone: 03662801675