Year 2016, Volume 3, Issue 2, Pages 39 - 54 2016-12-23

el-Akîdetü’t-Tahâviyye Şerh Literatürünün Ortaya Çıkışı

İhsan Timür [1]

107 556

Hanefî-Maturidî çevrelerin V/XI. yy’dan itibaren Eşarîlerle girmiş oldukları tekvîn sıfatı

tartışması, el-Akîdetü’t-Tahaviyye metninin gündeme gelişinin asıl bağlamını oluşturmaktadır.

Bu tartışmada Eşarîler, Hanefî çevrelerin savunduğu ezelî bir tekvin sıfatı görüşünün,

Ebû Hanîfe ve selefe dayanmadığını öne sürerek bu Hanefîleri bidatle suçlamaktaydılar.

Ebu’l-Muîn en-Nesefî bu suçlamaya Tabsıratu’l-Edille eserinde cevap vermiş ve

el-Akîdetü’t-Tahâviyye bağlamında, söz konusu görüşün Ebû Hanîfe’ye dayandığını ispatlamaya

çalışmıştır. Nesefî’nin eserindeki bu atıf, el-Akîde etrafında buna ilişkin bir tartışmanın

ve kapsamlı bir şerh literatürünün ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Ebû Cafer et-Tahâvî, el-Akîdetü’t-Tahâviyye, Maturidilik, Ebu’l-Muîn en-Nesefi, Şerh
  • Aliyyü’l-Kârî, Ebu’l-Hasan Ali b. Sultân, İmam Azam Fıkh-ı Ekber Aliyyü’l-Kari Şerhi, çev. Yunus Vehbi Yavuz, (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1979).
  • Beyâzîzâde, Kemâlüddin Ahmed el-Hanefî, İşârâtu’l-Merâm min İbârâti’l-İmam, tah. Yusuf Abdürrezzak eş-Şafiî, (Karachi: Zam Zam Publishers, 1425/2004).
  • Eyub Ali, K. M., “Tahâviyye”, İslam Düşüncesi Tarihi, ed. M. M. Şerif, İstanbul: İnsan Yay, 1990), I, 279-293.
  • Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Bekr Ahmed b. Ali, Târîhu Medîneti’s-Selâm (Târîhu Bağdâd), tah. Beşşâr Avvâd Ma‘rûf, (Beyrut: Dâru’l-Ğarbi’l-İslamî, 1422/2002).
Subjects Religion
Journal Section Articles
Authors

Author: İhsan Timür
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date: December 23, 2016

Bibtex @research article { katuifd338374, journal = {Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD)}, issn = {2148-5011}, eissn = {2618-611X}, address = {Trabzon University}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {39 - 54}, doi = {}, title = {el-Akîdetü’t-Tahâviyye Şerh Literatürünün Ortaya Çıkışı}, key = {cite}, author = {Timür, İhsan} }
APA Timür, İ . (2016). el-Akîdetü’t-Tahâviyye Şerh Literatürünün Ortaya Çıkışı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD), 3 (2), 39-54. Retrieved from http://dergipark.org.tr/katuifd/issue/31145/338374
MLA Timür, İ . "el-Akîdetü’t-Tahâviyye Şerh Literatürünün Ortaya Çıkışı". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 3 (2016): 39-54 <http://dergipark.org.tr/katuifd/issue/31145/338374>
Chicago Timür, İ . "el-Akîdetü’t-Tahâviyye Şerh Literatürünün Ortaya Çıkışı". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 3 (2016): 39-54
RIS TY - JOUR T1 - el-Akîdetü’t-Tahâviyye Şerh Literatürünün Ortaya Çıkışı AU - İhsan Timür Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 54 VL - 3 IS - 2 SN - 2148-5011-2618-611X M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi el-Akîdetü’t-Tahâviyye Şerh Literatürünün Ortaya Çıkışı %A İhsan Timür %T el-Akîdetü’t-Tahâviyye Şerh Literatürünün Ortaya Çıkışı %D 2016 %J Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) %P 2148-5011-2618-611X %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Timür, İhsan . "el-Akîdetü’t-Tahâviyye Şerh Literatürünün Ortaya Çıkışı". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 3 / 2 (December 2016): 39-54.
AMA Timür İ . el-Akîdetü’t-Tahâviyye Şerh Literatürünün Ortaya Çıkışı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD). 2016; 3(2): 39-54.
Vancouver Timür İ . el-Akîdetü’t-Tahâviyye Şerh Literatürünün Ortaya Çıkışı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD). 2016; 3(2): 54-39.