Year 2014, Volume 1, Issue 21, Pages 42 - 60 2014-07-21

Appearence Of Alevı Identıty In The Recent Perıod Of Turkısh Cınema
Взгляд Турецкой Кинематографии Признание Аlevi В Настоящее Время
Son Dönem Türk Sinemasında Alevi Kimliğinin Görünümü

Zeki Uyanık [1]

201 1316

Since the late 1980s, Alevis have launched to reclaim their own collective identity with reference their sui generis values and discourses. In this direction they managed to utilize various media channels. Until the early 2000s, cinema was not among those channels utilized for assertion of Alevi identity. Beginning from this epoch Alevis, who were ignored by traditional Turkish cinema for a long period of time, occupied a central position in a series of films which can be named as “accented cinema.” Three films (O da Beni Seviyor, Başka Semtin Çocukları, Bir Ses Böler Geceyi) which were analyzed in this article can be evaluated as a result of strong Alevi movement appeared in the last quarter of th century. On the other hand, once these films were produced they returned and affected the Alevi movement. In that sense, there is a mutual relationship between the films and Alevi movement. The films have been useful for development Alevi identity construction in several ways: a) criticizing and re-evaluating traditional Alevism, b) indicating main problems of Alevis in the modern times including relations with Sunni majority, c) exhibiting Alevi beliefs and rituals which were neglected by mainstream Turkish cinema for years. By means of these films, the opportunity of questioning pre-existing paradigms concerning Alevis, their way of lives and rituals were also realized.
1980’lerin sonundan itibaren kamuoyunda kendi söylem ve kimlikleriyle ortaya çıkmaya başlayan Aleviler, kimliklerinin kamuoyunda dile getirilmesinde medya kanallarını etkili bir şekilde kullanmışlardır. Aynı amaca yönelik olarak sinemanın bir araç olarak kullanıldığını görmek için ise 2000’li yıllara kadar beklemek gerekti. Geleneksel Türk sinemasında hak ettikleri biçim ve yoğunlukta temsil imkânı bulamayan Aleviler, “aksanlı sinemanın” örnekleri arasında değerlendirebileceğimiz ve bu çalışmada ele alınacak olan filmlerde merkezi bir yer tutmaktadırlar. Bu makalede incelenen filmlerin (O da Beni Seviyor, Başka Semtin Çocukları, Bir Ses Böler Geceyi) yükselen ve ivme kazanmış olan Alevi hareketinin bir ürünü olarak değerlendirilebileceğini ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Buna ek olarak, bu filmlerin ortaya çıktıktan sonra geri dönüp kendilerinin oluşmasına yardım eden toplumsal hareketi etkileme kabiliyetine sahip olması gözden kaçırılmaması gereken bir husustur. Tüm kolektif kimlik inşa süreçleri gibi Alevi kimliğinin inşası da dinamik bir süreçtir ve bu süreç içerisinde kimliğin sınırlarının ve sorunlarının kamusal alanda tartışılmasında söz konusu filmler önemli bir rol üstlendiği görülmektedir. Aleviliği merkeze alan bu filmleri bizim için önemli kılan hususlar: a) 1990’lardan itibaren yeniden inşa sürecinde olan Alevi kimliğinin şekillenmesine geleneksel Aleviliğin ve kurumlarının eleştirisi yolu ile katkı sağlıyor olmaları, b) Sünnilerle olan ilişkiler başta olmak üzere Alevilerin bazı sorunlarını dile getiriyor olmaları ve c) hâkim sinemada veya ana akım sinemada görmezden gelinmiş olan Alevi inanç ve ibadet esaslarının kamuoyunun dikkatine sunmuş olmalarıdır.
  • ALTHUSSER, Louis. (2001). “Ideology and Ideological State Apparatuses,” Ed.Vincent B.L., The Norton Anthology of Aheory and Criticism, New York, Norton. BOZKURT, Fuat (1992). Aleviliğin Toplumsal Boyutları, İstanbul: Tekin Y. DERİNGİL, Selim (1998). The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire 1876-1909, Tauris, London. DOĞAN, İzzettin (1995). “Hacı Bektaş’ı Seviyorsanız Güvercini Uçurmalısınız, Hem de İncitmeden,” Milliyet, 17 Ağustos 1995.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeki Uyanık

Dates

Publication Date: July 21, 2014

Bibtex @ { kdeniz175350, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {42 - 60}, doi = {}, title = {Son Dönem Türk Sinemasında Alevi Kimliğinin Görünümü}, key = {cite}, author = {Uyanık, Zeki} }
APA Uyanık, Z . (2014). Son Dönem Türk Sinemasında Alevi Kimliğinin Görünümü. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1 (21), 42-60. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/16854/175350
MLA Uyanık, Z . "Son Dönem Türk Sinemasında Alevi Kimliğinin Görünümü". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 1 (2014): 42-60 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/16854/175350>
Chicago Uyanık, Z . "Son Dönem Türk Sinemasında Alevi Kimliğinin Görünümü". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 1 (2014): 42-60
RIS TY - JOUR T1 - Son Dönem Türk Sinemasında Alevi Kimliğinin Görünümü AU - Zeki Uyanık Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 60 VL - 1 IS - 21 SN - 1308-6200- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Black Sea Son Dönem Türk Sinemasında Alevi Kimliğinin Görünümü %A Zeki Uyanık %T Son Dönem Türk Sinemasında Alevi Kimliğinin Görünümü %D 2014 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 1 %N 21 %R %U
ISNAD Uyanık, Zeki . "Son Dönem Türk Sinemasında Alevi Kimliğinin Görünümü". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 1 / 21 (July 2014): 42-60.
AMA Uyanık Z . Son Dönem Türk Sinemasında Alevi Kimliğinin Görünümü. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2014; 1(21): 42-60.
Vancouver Uyanık Z . Son Dönem Türk Sinemasında Alevi Kimliğinin Görünümü. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2014; 1(21): 60-42.