Year 2014, Volume 1, Issue 21, Pages 67 - 78 2014-07-21

Appearance Of Short-Short Story In Classical Turkish Literature
Вид Жaнрa Короткиx Рaсскaзов В Клaссической Турецкой Литерaтуре
Klâsik Türk Edebiyatında Küçürek Öykünün Görüntüsü

Ahmet İçli [1]

395 1545

Since the adventure of mankind on earth, humanity describes his relationship with itself, with the environment and being in a broader sense the relationship with the entity. The spirit of every session, utters itself by well-matched expression tools. This spirit is the semblance of the relationship between human-being and entity. Emerged as an important type, Short-Short story, what is an individual expression, examining the anxiety of existential of human beings. Short short story is seculars of the spirit of its era. So Classical Turkish Literature also utters the spirit and feelings of its era and viewpoint of the world by convenient narrative tools. This study is about appearance of philosophy of Short-Short story in Classical Turkish Literature. This philosophy is a rawness of the text had been formed with who has appearance of unfettered captive and feels him/herself isolated, unhappy and banishment in the world.
İnsanlığın yeryüzü serüveninden bu yana, insanlık kendisiyle, çevresiyle daha geniş anlamda varlık ile ilişkilerini bir şekilde açıklar. Her dönemin ruhu kendini, dönemine uygun anlatı araçlarıyla ifade eder. Bu ruh, o döneme damgasını vuran insan-varlık ilişkisinin görüntüsüdür. İnsanın varoluşsal kaygılarını sorgulamasında önemli bir tür olarak ortaya çıkan küçürek öykü, bireysel olanın ifadesidir. Küçürek öykü, kendi çağının ruhunu, yansıtır. Klâsik Türk Edebiyatı da kendi çağının ruhunu, algı sorununu, dünyaya bakış açısını, özüne uygun olarak açığa çıkardığı anlatı araçlarıyla dile getirmiştir. Bu çalışma, Küçürek öykü felsefesinin Klâsik Türk Edebiyatındaki görünümü hakkındadır. Bu felsefe dünyada kendini yalnız, mutsuz ve sürgün hisseden özgür görünümlü çoğul mahkûmların metinleşen çığlığıdır.
  • Allen Roberta (2007), “Kısa Kısa Öykülerle Daha Uzun Öykülerin Mukayesesi”, Hece Öykü S.20, Nisan-Mayıs, 105-108. Ayan Gönül (1991), “Mesnevi ve Kısa Hikâyecilik.” 5. Milli Mevlâna Kongresi, Konya, Selçuk Üniversitesi. Aytaç Gürsel (2004) “Ferit Edgü'nün Öykücülüğü”, Hece Öykü S.6: 56-58. Deveci Mutlu(2007), “Ferit Edgü'nün Küçürek Öykücülüğü, Sözcük Ekonomisi Kısa Kısa (Küçürek) Öykü 1” Hece Öykü, S. 19, (Şubat Mart)73-82. Gariper Cafer (2007), “Küçürek Öykü'de Şiirsel Söylem ve Türkler Arası Geçişkenlik “ ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, 2029-2041. Gibb E.J.Wilkinson(1999). Osmanlı Şiir Tarihi A History of Ottoman Peotry, Çev. Ali Çavuşoğlu. Cilt I. Ankara, Akçağ Yayınları. İsen Mustafa vd. (2006) Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara, Grafiker Yayınları
  • İslam Ayşenur Külahlıoğlu (2007) “Kısa Öykü ve Küçürek Öykü” 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi 10-15 Eylül 2007. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları. 2022-2028. İz Fahir (1995). Eski Türk Edebiyatında Nazım, Ankara, Akçağ Yayınları. Kavruk Hasan (2001), Şeyhülislam Yahya Divanı. Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Kavruk Hasan ve İskender Pala (Tarihsiz), “Hikâye” İslam Ansiklopedisi Cilt 17. Türkiye Diyanet Vakfı, 479-501. Kolcu Ali İhsan (2006), “Öykü Sanatı”, Konya, Salkımsöğüt Yayınevi. Korkmaz Ramazan (2006), “Küçürek Öykü” Türk Edebiyatı Tarihi Cilt 4, İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 467-472. (2007 ), “Küçürek Öykü (Short Short Story” Hece-Öykü, S. 19 (2008),“Küçürek Öykü (Short-Short Story) Türü ya da Bir Çığlığın Metinleşmesi” 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi 10-15 Eylül 2007, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, 1993-2001. (2011), “Küçürek Öykü Türü” Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Dü. Ramazan Korkmaz. 6. Ankara, Grafiker Yayınları, 623-629. ve Mutlu Deveci(2011), Türk Edebiyatında Yeni Bir Tür Küçürek Öykü. Ankara, Grafiker Yayınları. Matthews Brander (2004), “Kısa Hikâyenin Felsefesi” Hece Öykü S. 6, 73-78. Meyerhoff Hagen (2004), “Kısa Öykü” Hece Öykü, S. 6, 79-86. Sağlık Şaban (2008), “Tek Hamlede Nakavt: Küçürek Öyküler ve Fıkralar” 38. İCANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi 10-15 Eylül 2007. Dü. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür. Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, 2001-2022. Schuon, Frithjof (2006), Tasavvuf, Kabuk ve Öz, Çev. Veysel Sezigen. İstanbul, İz Yayıncılık, Tarlan Ali Nihat(2009), Fuzûli Divanı Şerhi, Ankara: Akçağ Yayınları _(1997), Necâti Beg Divanı, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Timurtaş, F. Kadri (2010), Osmanlı Türkçesine Giriş I, Eski Yazı Gramer Aruz Metinler,İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım Tosun Necip (2007), “Arorizmanın Hikâyesi: Kısa Kısa Öykü” Hece-Öykü, S. 20, 85Watt, Ian (2007), Romanın Yükselişi, Çev. Ferit Burak Aydar. İstanbul, Metis Yayınları
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet İçli

Bibtex @ { kdeniz175352, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {67 - 78}, doi = {}, title = {Klâsik Türk Edebiyatında Küçürek Öykünün Görüntüsü}, key = {cite}, author = {İçli, Ahmet} }
APA İçli, A . (2014). Klâsik Türk Edebiyatında Küçürek Öykünün Görüntüsü. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1 (21), 67-78. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/16854/175352
MLA İçli, A . "Klâsik Türk Edebiyatında Küçürek Öykünün Görüntüsü". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 1 (2014): 67-78 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/16854/175352>
Chicago İçli, A . "Klâsik Türk Edebiyatında Küçürek Öykünün Görüntüsü". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 1 (2014): 67-78
RIS TY - JOUR T1 - Klâsik Türk Edebiyatında Küçürek Öykünün Görüntüsü AU - Ahmet İçli Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 78 VL - 1 IS - 21 SN - 1308-6200- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Black Sea Klâsik Türk Edebiyatında Küçürek Öykünün Görüntüsü %A Ahmet İçli %T Klâsik Türk Edebiyatında Küçürek Öykünün Görüntüsü %D 2014 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 1 %N 21 %R %U
ISNAD İçli, Ahmet . "Klâsik Türk Edebiyatında Küçürek Öykünün Görüntüsü". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 1 / 21 (July 2014): 67-78.