Year 2015, Volume 1, Issue 25, Pages 91 - 102 2015-04-15

XVI. YÜZYILDA ÇILDIR, POSOF VE BÜYÜK ARDAHAN SANCAKLARINDA ZEYREK TARIMI

Doğukan Özcan [1]

332 950

Makalemizde XVI. yüzyılda Çıldır, Posof   ve Büyük Ardahan sancaklarında zeyrek bitkisinin tarihi, faydaları, tarımı, yıllık geliri ve bezirhaneler hakkında bilgiler verilmiştir. 1595 tarihli "Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistan" tahrir defterine göre zeyrek tarımından elde edilen gelirin miktarı Çıldır Sancağı'nda tutarı 1008 akçe olan 126 kile, Posof Sancağı'ndan tutarı 744 akçe olan 93 kile, Büyük Ardahan Sancağı'ndan ise tutarı 120 akçe olan 15 kile olmuştur. Tahrir defterlerinde ve kanunnamelerde zeyrek tohumundan yağ alınması için kullanılan işletmeler “bezirhane” olarak tanımlanmaktadır.
Çıldır, Posof, Büyük Ardahan, Zeyrek, Bezirhane
  • AKGÜNDÜZ, Ahmet: (1994a). Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî Tahlilleri, 7 / II. Kitap, II. Selim Devri Kanunnâmeleri, Altıncı Bölüm. Gürcistan Eyaleti Kanunnâmeleri (Gürcistan Vilâyeti Kanunnâmesi), İstanbul, Osmanlı Araştırmaları Vakfı.
  • AKGÜNDÜZ, Ahmet: (1994a). Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri. 7//II. Kitap, II. Selim Devri Kanunnameleri. Dördüncü Bölüm. Diyârbekir Eyaleti Kanunnâmeleri (Harpurd Sancağı Kanunnâmesi); Altıncı Bölüm. Gürcistan Eyaleti Kanunnâmeleri (Gürcistan Vilâyeti Kanunnâmesi), İstanbul, Osmanlı Araştırmaları Vakfı.
  • AKGÜNDÜZ, Ahmet: (1994b). Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri. 8//I. Kitap, III. Murad Devri Kanunnameleri. Üçüncü. Bölüm. Basra Eyaleti Kanunnameleri (Sadr-ı Suveyb Sancağı Kanunnâmesi), İstanbul, Osmanlı Araştırmaları Vakfı.
  • BEKADZE, Shota (2014). "XVI. Yüzyıl Sonlarında Çıldır Eyâleti Ahıska Sancağı Çeçerek Nahiyesi'nin Sosyo-ekonomik Durumu". Karadeniz Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, Kış 2014. Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Dergisi, Yıl 6, Sayı 21, s. 191-204. Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü, Ardahan / Türkiye.
  • CİKİA, Sergey: (1941). Gurcistanis Vilayetis Didi Davtari (Gürcistan Vilâyeti’nin Mufassal Defteri), II. Kitap, Tercüme, Tbilisi, Sakartvelos SSR Metsinierebata Akademiis Gamomtsemloba.
  • CİKİA, Sergey: (1947). Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistan, I. Kitap, Osmanlıca Metin, Tbilisi, Gürcistan S. S. R. Cumhuriyeti Ulum Akademisi Neşriyat Evi.
  • DÖLEN, Emre: (1992). Tekstil Tarihi, Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları No: 92 / 1, İstanbul, XVI+608 s.
  • İNALCIK, Halil: (2000). "Ağırlıklar ve Ölçüler". Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt I: 1300-1600, İstanbul, Eren Yayıncılık.
  • KATİP, ÇELEBİ: (2013). Cihannüma, I-II, 1. Baskı, İstanbul; MEDAM (Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi). 12 12
Primary Language en
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Doğukan Özcan

Bibtex @ { kdeniz175683, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {91 - 102}, doi = {10.17498/kdeniz.43689}, title = {XVI. YÜZYILDA ÇILDIR, POSOF VE BÜYÜK ARDAHAN SANCAKLARINDA ZEYREK TARIMI}, key = {cite}, author = {Özcan, Doğukan} }
APA Özcan, D . (2015). XVI. YÜZYILDA ÇILDIR, POSOF VE BÜYÜK ARDAHAN SANCAKLARINDA ZEYREK TARIMI. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1 (25), 91-102. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/16876/175683
MLA Özcan, D . "XVI. YÜZYILDA ÇILDIR, POSOF VE BÜYÜK ARDAHAN SANCAKLARINDA ZEYREK TARIMI". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 1 (2015): 91-102 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/16876/175683>
Chicago Özcan, D . "XVI. YÜZYILDA ÇILDIR, POSOF VE BÜYÜK ARDAHAN SANCAKLARINDA ZEYREK TARIMI". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 1 (2015): 91-102
RIS TY - JOUR T1 - XVI. YÜZYILDA ÇILDIR, POSOF VE BÜYÜK ARDAHAN SANCAKLARINDA ZEYREK TARIMI AU - Doğukan Özcan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 102 VL - 1 IS - 25 SN - 1308-6200- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Black Sea XVI. YÜZYILDA ÇILDIR, POSOF VE BÜYÜK ARDAHAN SANCAKLARINDA ZEYREK TARIMI %A Doğukan Özcan %T XVI. YÜZYILDA ÇILDIR, POSOF VE BÜYÜK ARDAHAN SANCAKLARINDA ZEYREK TARIMI %D 2015 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 1 %N 25 %R %U
ISNAD Özcan, Doğukan . "XVI. YÜZYILDA ÇILDIR, POSOF VE BÜYÜK ARDAHAN SANCAKLARINDA ZEYREK TARIMI". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 1 / 25 (April 2015): 91-102.