Year 2015, Volume 1, Issue 27, Pages 74 - 82 2015-09-17

KÖROĞLU’NUN ÖYKÜSÜNDE GENÇLİĞE YÖNELİK KAMUSAL DEĞERLENDİRME

M. Kemal Öktem [1]

343 876

The aim of this study is to trace the main values of Turkish culture through a reasearch on Köroğlu’s – who is an anonimous poet and hero – poems, and to compare those values with aspects put forward by modern cultural research. In order to do this, Hofstede’s approach, which is tested and re-tested in many countries including Turkey, and gave grades to those dimensions in each specific country, has been adopted. Hofstede uses basic dimensions in his cultural studies which has a 5-dimension framework, namely power distance, individualism, uncertainity avoidance, masculinity, and long-term orientation. Using those dimensions and matching Köroğlu’s poems within this frame, poems have been analysed and an attempt has been made to construct a valid correlation with those dimensions. Thus, those cultural values stemming from traditional experiences, crystallizing into current times and reflecting our social culture, enable us to interpret cultural values in context. In modern times, those traditional values have an impact upon quality of life, and by comparing values in terms of those dimensions, an attempt is made to better understand our cultural values. Accordingly, Turkish cultural values emphasized in Köroğlu’s poems are consistent with tendencies identified by Hofstede’s findings: high
Bu çalışmanın amacı, Köroğlu’nun bir halk ozanı olarak anonimleşen şiirlerinin verisinde, kamusal değerlerin izini sürmek ve bu değerleri güncel araştırmalarda saptanan boyutlarla değerlendirmektir. Bunun için, uluslararası toplumsal kültür araştırmalarıyla bir ölçümleme puanı elde eden araştırmacı Hofstede’in yaklaşımı benimsenmiştir. Hofstede’in kültür araştırmalarında çerçeve olarak nirengi noktası aldığı 5-boyutlu yaklaşımında yer alan güç mesafesi, bireycilik, belirsizlikten kaçınma, eril olma, uzun-dönem yönelik olma boyutları ele alınmaktadır. Köroğlu’nun kamusal değerleri, şiirleri verisinden irdelenerek, bu boyutlarla geçerli bağ kurulmaya çalışılmıştır. Böylelikle, geleneksel tecrübelerle süzülen kamusal değerler, genel toplumsal yansıması ve yorumlanmasında ölçü olabilir. Günümüzdeki kamusal değerlere etkisi bakımından, bu boyutlar karşılaştırılarak, toplumsal değerlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik bir girişimde bulunulabilir.
Köroğlu, Türk kültürü, kamusal değerler, toplumsal kültür
 • ALTINOK, B. Y. (2008). “Köroğlu ile Kiziroğlu Mustafa Orta Anadolu’da (Resmi Belgelere ve Köroğlu’nun Yeni Bulunan Şiirlerine Göre)” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli, 48: 215-224.
 • ASPA (American Society for Public Administration) (2013). “ASPA Annual Conference 2014, Themes of the QuGo Research Agenda: 1) Quality of Governance:Good Governance in Context”. http://www.aspanet.org/public/Conference/CONFERENCE_HOME/Conference/Home.asp x. Erişim:20.11.13.
 • BAŞGÖZ, İ. (1975). Köroğlu Düzeni.
 • BORATAV, P. N. (1931). Köroğlu Destanı. İstanbul.
 • BOWERS, D.G. (1976). “Organizational Development: Premises, Performances, Possibilities” Organizational Dynamics, Spring, 4, 4: 50-62.
 • BROSSET, M. (1874). Collection d’Historiens Arméniens. Vol. 1. St. Petersburg.
 • DERS ZAMANI. (2013). “Şiirle Zihniyet Arasındaki
 • http://www.derszamani.net/siir-ve-zihniyet-arasindaki-iliski-nedir-ornek.html. Erişim: İlişki”. 25.11.13.
 • EDEBİYAT ÖĞRETMENİ. (2013). “Köroğlu”. http://www.edebiyatogretmeni.org/koroglu/. Erişim: 25.11.13.
 • FUAT, M. (2012). Köroğlu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 3. B. http://www.ykykultur.com.tr/kitap/koroglu. Erişim: 25.11.13.
 • HOFSTEDE, G. (2013). “What about Turkey”. http://geert-hofstede.com/turkey.html. Erişim: 23.11.2013.
 • OECD. (2013a). Regulatory Reform in the Middle East and North Africa: İmplementing Regulatory Policy Principles to Foster Inclusive Growth.
 • OECD. (2013b). “The role of the tax administration in combating bribery and corruption”, in Bribery and Corruption Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264205376-4-en. Erişim: 20.11.13.
 • ONTOLOJİ.COM. (2004). Köroğlu: Şiirler, Kültür ve Sanat. 4.9.2004.
 • ÖZTELLİ, C. (1974). “Üç Kahraman Şair Köroğlu Dadaloğlu Kuloğlu, Milliyet Yayınları”. http://www.turkuler.com/ozan/koroglu.asp. Erişim: 25.11.13.
 • ROBERTS, A. (2013). The End of Protest: How Free-Market Capitalism Learned to Control Dissent. (ebook), Cornell University Press. http://www.cornellpress.cornell.edu/ book/?GCOI=80140100222390. Erişim: 22.11.2013.
 • SU, R. (2013). “Köroğlu’nun Kimliği”. http://www.turkuler.com/ozan/koroglu.asp. Erişim: 25.11.13.
 • TEBRİZLİ ARAKEL (Araqel of Tabriz). (1669). Book of Histories. Amsterdam.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: M. Kemal Öktem

Dates

Publication Date: September 17, 2015

Bibtex
APA Öktem, M . (). . , 1 (27), 74-82. DOI: 10.17498/kdeniz.44645
MLA Öktem, M . "". 1 (): 74-82 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/16878/175721>
Chicago Öktem, M . "". 1 (): 74-82
RIS TY - JOUR T1 - AU - M. Kemal Öktem Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.44645 DO - 10.17498/kdeniz.44645 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 82 VL - 1 IS - 27 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.44645 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.44645 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Black Sea %A M. Kemal Öktem %T %D 2015 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 1 %N 27 %R doi: 10.17498/kdeniz.44645 %U 10.17498/kdeniz.44645
ISNAD Öktem, M. Kemal . "". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 1 / 27 (September 2015): 74-82. https://doi.org/10.17498/kdeniz.44645
AMA Öktem M . . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2015; 1(27): 74-82.
Vancouver Öktem M . . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2015; 1(27): 82-74.