Year 2016, Volume 31, Issue 31, Pages 305 - 318 2016-10-10

BASÎRÎ’NİN YENİ TÜRKÇE ŞİİRLERİ

Ahmet İÇLİ [1]

176 0

Klâsik Türk edebiyatının önemli kaynaklarından birisi de mecmualardır. Mecmualar derleme niteliği taşıyan eserler olarak tarif edilebilir. Manzum veya mensur birçok edebî eseri, manzumeyi ve çeşitli alanlarda yazılmış metinleri ihtiva eden mecmualar üzerindeki çalışmalar son yıllarda artarak devam etmektedir. Edebî metinleri ve manzumeleri içinde barındıran mecmua çalışmalarının hız kazandığı bu süreçte her yeni mecmuada yeni bir şaire veya şairlerin yeni eserlerine/şiirlerine ulaşılabilmektedir. Eldeki verilere göre, 16. yüzyıl Türk edebiyatında Türkçe şiir yazan iki Basîrî vardır. Bunlardan Alaca, Horosanlı, Şarkî, Acem veya Bağdatlı olanının Türkçe şiirleri yayımlanmıştır. Aynı yüzyılın sonlarına doğru ölmüş olan Aynîzâde Abdulgânî Basîrî’nin de Zübdetü’l-Eşar’da sadece bir beyti bulunmaktadır. “Bahru’l-Maarif” veya “Sandukatu’l-Maarif” olarak da nitelendirilen ve 17. yüzyılın başlarında yazımı Kasîmî tarafından tamamlanan mecmuada Basîrî adına kayıtlı on üç gazel/şiir/manzume bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, Türkçe şiirleri yayımlanmış olan Bağdatlı Basîrî’nin şiirleri arasında görülen bir gazel ile aynıdır. Diğer on iki gazel ise yayımlanmış metinler arasında yoktur. Makalemiz, yeni tespit ettiğimiz ve üzerindeki çalışmalarımızı tamamlayıp tanıtımını yayın aşamasına getirdiğimiz, M. 1625 yılında yazılmış Kasımî mecmuasında geçen Basîrî mahlaslı şairin onbir yeni şiirinin yayımıdır.

Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet İÇLİ

Bibtex @ { kdeniz260640, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2016}, volume = {31}, pages = {305 - 318}, doi = {10.17498/kdeniz.30129}, title = {BASÎRÎ’NİN YENİ TÜRKÇE ŞİİRLERİ}, key = {cite}, author = {İÇLİ, Ahmet} }
APA İÇLİ, A . (2016). BASÎRÎ’NİN YENİ TÜRKÇE ŞİİRLERİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 31 (31), 305-318. DOI: 10.17498/kdeniz.30129
MLA İÇLİ, A . "BASÎRÎ’NİN YENİ TÜRKÇE ŞİİRLERİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 31 (2016): 305-318 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/24634/260640>
Chicago İÇLİ, A . "BASÎRÎ’NİN YENİ TÜRKÇE ŞİİRLERİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 31 (2016): 305-318
RIS TY - JOUR T1 - BASÎRÎ’NİN YENİ TÜRKÇE ŞİİRLERİ AU - Ahmet İÇLİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.30129 DO - 10.17498/kdeniz.30129 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 305 EP - 318 VL - 31 IS - 31 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.30129 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.30129 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Black Sea BASÎRÎ’NİN YENİ TÜRKÇE ŞİİRLERİ %A Ahmet İÇLİ %T BASÎRÎ’NİN YENİ TÜRKÇE ŞİİRLERİ %D 2016 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 31 %N 31 %R doi: 10.17498/kdeniz.30129 %U 10.17498/kdeniz.30129
ISNAD İÇLİ, Ahmet . "BASÎRÎ’NİN YENİ TÜRKÇE ŞİİRLERİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 31 / 31 (October 2016): 305-318. https://doi.org/10.17498/kdeniz.30129