Year 2016, Volume 32, Issue 32, Pages 210 - 222 2016-12-19

ÇORUM-SUNGURLU YÖRESİ AŞAĞI FINDIKLI KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİNDE RENKLERİN DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Gamze Karaman [1] , Deniz Gümüş [2] , Kudret Safa Gümüş [3]

533 1150

Anadolu’da geleneksel kadın kıyafetlerinin kökeni çok eskilere dayanmaktadır. Geleneksel motifler ile süslenen, kullanılan renkler ile bireyin duygu ve düşüncelerini yansıtan kadın kıyafetleri, ait olduğu yöreye özgü şekilde gelişmiş olup, her bölgede farklı özellikler göstermiştir. İnsanoğlunun inanç, gelenek ve kültürlerini en iyi yansıtan giyim olgusu, geçmişten günümüze kadar değişerek ve gelişerek varlığını sürdürmüştür. Anadolu’da çeşitlilik gösteren, kültürel değerlerimizden biri olan, her yörede farklılık gösteren geleneksel kadın kıyafetleri oldukça dikkat çekmektedir. Farklı bölgeler arasındaki bu çeşitlilik ve renklilikler, yöresel kıyafetlerde ön plana çıkmaktadır.

Araştırmanın kapsamı, Çorum ili Sungurlu ilçesine bağlı Aşağı Fındıklı Köyü ile sınırlıdır. Çalışmada, yöreye ait geleneksel kadın kıyafetleri; süsleme, kullanım alanları ve renk özellikleri ile birlikte incelenerek yöreye ait giysilerin önemi ortaya konulmuştur. Söz konusu geleneksel kıyafetler; “yazma, yelek, elbise, şalvar ve önlük” olarak karşımıza çıkmakta, bu kıyafetlerin ise eskiye nazaran çok tercih edilmediği, sadece özel günlerde giyildiği ve sandıklarda muhafaza edildiği tespit edilmiştir. Bu çalışma, yörenin kültürünü giysi bağlamında tanıtmada önem arz etmektedir.

Kültür, Kadın Giyimi, Renk, Çorum, Aşağı Fındıklı Köyü
 • ALTINTAŞ, E. ve D. Çamur: ( 2001).Beden Dili, Ankara, 40, 43, 137.
 • ALTUN, I.:(2008) : “ Türk Halk Kültüründe Elma”TurkishStudies, International Perdiodical Forthe Languages, Literatureand History of Turkishor Turkic Volume, 3/5 Fall.
 • CREMERS, İbrahim, W.,: (1976). “Giyim, Kuşam Sözlüğü”, Türk Folklor Araştırmaları, C.16, İstanbul.
 • BAYAT, Fuzuli: (1993). Oğuz Epik En’enesi ve Oğuz Kağan Dastanı, Sabah: Azerbaycan Elmler Akademiyası.
 • Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3 (2006). Ed. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • GENÇ, Reşat: (1996). “Türk Düşüncesi, Davranışı ve Hayatında Renkler ve Sarı, Kırmızı,
 • Yeşil”. Nevruz ve Renkler. Haz. Sadık Tural ve Elmas Kılıç. Ankara: AKM Yay.41-48.
 • GENÇ, Reşat: (1997). Türk İnanışları ile Millî Geleneklerinde Renkler ve Sarı-Kırmızı-Yeşil. Ankara: TDK Yay.
 • GÜNAY, Semra: (2007). “Gelişmekte Olan Çorum Turizmi: Büyük Potansiyel, Yetersiz Tanınmışlık ve Umut Veren Turist Tatmini”, İzmir, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 16.
 • HALSE, Albert. O.:(1978). The Use of Color Interiors. 2. Baskı, Mc Graw Hill, Mishawaka, IN, U.S.A.
 • KAFALI, M.: (1996). “Türk Kültüründe Renkler”, Nevruz ve Renkler, Türk Dünyasında Nevruz
 • İkinci Bilgi Şöleni Bildirileri, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları:116, Kongre ve Sempozyum
 • Bildirileri Dizisi:7, S-49.
 • LİNGS, Martin: (2003). Simge ve Köken Örnek Oluşum Anlamı Üzerine. Çev. Süleyman Sahra. Ankara: Hece Yay.
 • MANDIRALIOĞLU, Kerim: (2002): Bir Köy; Bir Hikaye Aşağı fındıklı; Efe Cennet, Ankara.
 • RAYMAN, Hayrettin: (2002). “Nevruz ve Türk Kültüründe Renkler”, Millî Folklor Uluslararası Halkbilimi Dergisi, Yıl: 14 Sayı: 53
 • ŞİMŞEK, Seyfettin, A.:(1963–1964).“Giyim Eşyalarının Hikâyeleri” Türk Folklor Araştırmaları, C.8.
 • TEZCAN, Mahmut: (1983).“Giyim Olgusuna Sosyo-Kültürel Bakış ve Türklerde Giyim”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1
 • UÇAR, T. F.: (2004). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul, İnkılap Yayınevi.
 • YİĞİT, İrfan: ( 2009). Tarihe Işık Tutan Çorum Fotoğrafları, Çorum, Çorum Belediyesi.
 • http://www.corum.com.tr, 16.10.2016.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Gamze Karaman
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Deniz Gümüş
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Kudret Safa Gümüş
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { kdeniz279650, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2016}, volume = {32}, pages = {210 - 222}, doi = {10.17498/kdeniz.279650}, title = {ÇORUM-SUNGURLU YÖRESİ AŞAĞI FINDIKLI KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİNDE RENKLERİN DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Karaman, Gamze and Gümüş, Deniz and Safa Gümüş, Kudret} }
APA Karaman, G , Gümüş, D , Safa Gümüş, K . (2016). ÇORUM-SUNGURLU YÖRESİ AŞAĞI FINDIKLI KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİNDE RENKLERİN DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 32 (32), 210-222. DOI: 10.17498/kdeniz.279650
MLA Karaman, G , Gümüş, D , Safa Gümüş, K . "ÇORUM-SUNGURLU YÖRESİ AŞAĞI FINDIKLI KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİNDE RENKLERİN DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 32 (2016): 210-222 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/26521/279650>
Chicago Karaman, G , Gümüş, D , Safa Gümüş, K . "ÇORUM-SUNGURLU YÖRESİ AŞAĞI FINDIKLI KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİNDE RENKLERİN DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 32 (2016): 210-222
RIS TY - JOUR T1 - ÇORUM-SUNGURLU YÖRESİ AŞAĞI FINDIKLI KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİNDE RENKLERİN DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Gamze Karaman , Deniz Gümüş , Kudret Safa Gümüş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.279650 DO - 10.17498/kdeniz.279650 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 210 EP - 222 VL - 32 IS - 32 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.279650 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.279650 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Black Sea ÇORUM-SUNGURLU YÖRESİ AŞAĞI FINDIKLI KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİNDE RENKLERİN DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Gamze Karaman , Deniz Gümüş , Kudret Safa Gümüş %T ÇORUM-SUNGURLU YÖRESİ AŞAĞI FINDIKLI KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİNDE RENKLERİN DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2016 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 32 %N 32 %R doi: 10.17498/kdeniz.279650 %U 10.17498/kdeniz.279650
ISNAD Karaman, Gamze , Gümüş, Deniz , Safa Gümüş, Kudret . "ÇORUM-SUNGURLU YÖRESİ AŞAĞI FINDIKLI KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİNDE RENKLERİN DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 32 / 32 (December 2016): 210-222. https://doi.org/10.17498/kdeniz.279650