Year 2016, Volume 32, Issue 32, Pages 185 - 193 2016-12-19

ANTİK DÖNEM’DE PHRYGİA PAROREİA

Gülseren MUTLU [1]

335 780

Phrygia Parōreia Bölgesi Helenistik Dönem “Phrygia Epiktētos” olarak isimlendirilen Phrygia toprakları içersinde yer almaktadır. Phrygia Parōreia Bölgesi Antik Çağ birbirini takip eden dönemler içersinde, kültürel değişimin bütün yönleri ile gelişmesine olanak sağladığı önemli bir coğrafyada yer alır. Hellenistik ve Roma Dönemi Anadolu tarihi için oldukça önemli bir bölgedir. Antik Dönem siyasi anlamda karışık olmakla birlikte, Anadolu tarihi için oldukça önemli bir yere sahiptir. Zaman içersinde sınırları değişmiş olmasına karşın, Phrygia Parōreia Bölgesi coğrafi yapısına paralel olarak, mevcut kültürel yapısı ile uyum içersinde bir bütünlük oluşturmaktadır. 

Antik Dönem, Helenistik Dönem, Roma Dönemi, Phrygia Epiktētos, Phrygia Parōreia
 • -APPIANOS: (Roman History)
 • Kullanılan metin ve Çeviri: The Roman History of Appian of Alexandria, Translated: Horace White, M.A, L.L.D, with Maps and Illustrations, Vol. I, Macmillan, 1899
 • -DIODOROS: (Bibliotheka Historike)
 • Kullanılan metin ve Çeviri: Bibliotheka Historike, [çev. Russel M. Geer, Edit. T.E. Page, E. Capps, W. H. D. Rose, L.A. Post, E. H. Warmington], London: The Loeb Classical Library.W. Heinemann Ltd. XVIII. 3., 1947.
 • -KSENOPHON: (Anabasis)
 • Kullanılan metin ve Çeviri: Anabasis, çev. Hayrullah Örs, İstanbul: MEB yay., 2.bs., 1962.
 • Anabasis, Travels in The Track of The Ten Thousand Greeks; Being a Geographical and Descriptive Account of The Expedition of Cyrus and of The Retreat of The Ten Thousand Greeks, W. F. Aınsworth-J. W. Parker, West Strand, London.,1844.
 • -STRABON: (Geographika)
 • Kullanılan metin ve Çeviri: Antik Anadolu Coğrafyası. Geographika, XII-XIII-XIV, [çev. Adnan Pekman], İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yay., 6. bs., 2009.
 • -ANDERSON J. G. C: (1899). “Exploration in Galatia cis Halym. II,” JHS, C. XIX: 280-318.
 • -ATALAY -MORTAN İ. –K: (1997). Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İstanbul: İnkılap Kitabevi yay.
 • -BAHAR H: (2007, Mayıs-Haziran). “Konya ve Karaman Yüzey Araştırmaları 2006,” XXV. AST, C. I: 235-254.
 • -BAHAR H: (2010). “İlkçağda Akşehir,” Konya Ansiklopedisi, C. I: 120-122.
 • -BAHAR H: (2012-Ekim). “İlkçağda Kulu ve Çevresi”, Aidiyet, Göç ve Tarımın Şehri Kulu Sempozyumu Bildiriler: 17-44.
 • -BELKE-MERSICH K. N: (1990). Tabula Imperii Byzantini, Phrygian und Pisidien, Herausgegeben von Herbert Hunger, Band-7., Verlag Der Österreichischen Akademie Der Wissenschaften Wien, Vien.
 • -CALDER W. M: (1912). “Colonia Caesareia at in Pisidia,” JRS, C. II: 79-109.
 • -CALDER W. M: (1912a). “Julia-Ipsus and Augustopolis,” JRS C. II: 237-266.
 • -CALDER W. M: (1913). “Corpus Inscriptionum Neo-Phrygiarum-II”, JHS C. XXXIII: 97-104.
 • -CALDER W. M: (1956). MAMA, VOL. VII. Monuments from Eastern Phrygia, (Publications of the American Society for Archaeological Research in Küçük Asya), Manchester: Manchester University Press.
 • -CALDER W. M- CORMACK, J. M. R: (1962). MAMA Vol. VIII, Monuments from Lycaonia, The Pisido- Phrygian Borderland, Aphrodisias, (Publications of the American Society for Archaeological Research in Küçük Asya), Manchester: Manchester Universty Press.
 • -CRAMER J. A: (1832). Geographical and Historical Description of Asia Minor With a Map, VOL: l, Oxford: Oxford University Press.
 • -CRAMER J. A: (1832a). Geographical and Historical Description of Asia Minor With a Map, VOL: 2, Oxford: Oxford University Press.
 • -ÇETİK A. R: (1985). Türkiye Vejetasyonu: I İç Anadolu’nun Vejetasyonu ve Ekolojisi, Konya: Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi yay.
 • -DREW-BEAR T: (2001). "Grek ve Roma Dönemleri’nde Afyonkarahisar”, Afyonkarahisar Kütüğü, C. I, Afyonkarahisar: Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi yay.
 • -HARRISON R. M: (1988). ”Amorium 1987,” AS, Vol. XXXVIII: 175-184.
 • -HASPELS C. H. E: (1971). The Highlands of Phrygia Sites and Monuments I-II, New Jersey: Princeton University Press.
 • -HOGARTH D. G: (1890). “Notes in Phrygia Paroreus and Lycaonia,” JHS, C. XI: 151-166.
 • -KARGIOĞLU M- SERTESER A- ŞENKUL Ç -ÖZDEMİR M. A: (2008). “Akarçay Havzası’ındaki (Afyonkarahisar) Tehlike Altındaki (Cr, En, Vu) Endemik Bitkilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) İle Haritalanması ve Koruma Statüleri”, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 1, C. 2: 33-36.
 • -KROLL W -MITTELHAUS K: (1941). “Phrygia”, Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft.
 • -KROLL W -MITTELHAUS K: (1949). “Paroreia”, Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft.
 • -LEVICK B: (1967). Roman Colonies in Southern Küçük Asya, Oxford: Clarendon Press.
 • -MITCHELL S -WAELKENS M: (1999). Pisidian Antioch, The Site And Its Monuments, The Classical Press of Wales.
 • -MITCHELL S –VARDAR L: (2000). “The Galatian Settlement in Asia Minor,” AS, Vol. L: 75-97.
 • -RAMSAY W. M: (1924). “ Studies in the Roman Province Galatia. VI. Some
 • Inscriptions of Colonia Caesareia Antiocheia,” JRS, C. XIV: 172- 205.
 • -RAMSAY W. M: (1887). “The cities and Bishoprics of Phrygia (Continued)”, JHS, C. VIII: 461-519.
 • -RAMSAY W. M: (1960). Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, C. III-XXI, [çev. Mihri Pektaş], İstanbul: Milli Eğitim Basım yay.
 • -SARRE F: (1998). “Küçük Asya Seyahati 1895 Yazı,” Selçuklu Sanatı ve Ülkenin Coğrafyası Üzerine Araştırmalar, [çev. Dara Çolakoğlu], İstanbul: Pera yay.
 • -SEVİN V: (2001). Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, Ankara: TTK yay.
 • -SMITH W: (1854). “P.phrygia-geo,” Dictionary of Greek and Roman Geography, London.
 • -ŞAHİN S: (1986, Mayıs). “Phrygia Epiktētos,” Araştırma Sonuçları Toplantısı, C. IV: 265-268.
 • -TALBERT J. A: (2000). Barrington Atlas of the Greek and Roman World, C. I, Princeton: Princeton University Press,.
 • -TAŞLIALAN M: (2001). “Anadolu İnanç Turizminde Antiokheia’nın Yeri”, Isparta’nın Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu Bildiriler Kitabı, C. III(105): 64-67.
 • -TEXİER C: (2002). Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, C. I-II, [çev. Ali Suat], Ankara: Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri Vakfı.
 • -WISSOWA G: (1894). “Pisidiae”, Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Band I: 2.
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülseren MUTLU
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Bibtex @research article { kdeniz279653, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2016}, volume = {32}, pages = {185 - 193}, doi = {10.17498/kdeniz.279653}, title = {ANTİK DÖNEM’DE PHRYGİA PAROREİA}, key = {cite}, author = {MUTLU, Gülseren} }
APA MUTLU, G . (2016). ANTİK DÖNEM’DE PHRYGİA PAROREİA. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 32 (32), 185-193. DOI: 10.17498/kdeniz.279653
MLA MUTLU, G . "ANTİK DÖNEM’DE PHRYGİA PAROREİA". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 32 (2016): 185-193 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/26521/279653>
Chicago MUTLU, G . "ANTİK DÖNEM’DE PHRYGİA PAROREİA". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 32 (2016): 185-193
RIS TY - JOUR T1 - ANTİK DÖNEM’DE PHRYGİA PAROREİA AU - Gülseren MUTLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.279653 DO - 10.17498/kdeniz.279653 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 193 VL - 32 IS - 32 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.279653 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.279653 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Black Sea ANTİK DÖNEM’DE PHRYGİA PAROREİA %A Gülseren MUTLU %T ANTİK DÖNEM’DE PHRYGİA PAROREİA %D 2016 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 32 %N 32 %R doi: 10.17498/kdeniz.279653 %U 10.17498/kdeniz.279653
ISNAD MUTLU, Gülseren . "ANTİK DÖNEM’DE PHRYGİA PAROREİA". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 32 / 32 (December 2016): 185-193. https://doi.org/10.17498/kdeniz.279653