Year 2018, Volume , Issue 40, Pages 44 - 51 2018-12-20

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi

Alptürk AKÇÖLTEKİN [1] , İlim SARIKAYA [2] , Ali OSMAN ENGİN [3] , Selin AKÇÖLTEKİN [4]

75 180

         Bu araştırmanın amacı Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik öz yeterlilik düzeylerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 94 Beden Eğitimi spor yüksekokulu öğrencisine “Öğretmen Öz Yeterlilik Ölçeği” uygulanmıştır. Ölçek, “Öğrenci katılımına yönelik öz yeterlilik”, “Öğretim stratejilerine yönelik öz yeterlilik” ve “Sınıf yönetimine yönelik öz yeterlilik” olmak üzere 3 boyutlu bir yapıdadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik olan aritmetik ortalama ve standart sapma istatistikleri kullanılmıştır. Her bir faktörde yer alan ifadelere öğrencilerin verdikleri cevaplara ait istatistiki değerler incelendiğinde, öğretmen adaylarının derse az ilgi gösteren öğrencilerin derse katılımını arttırma noktasında, yetenekli öğrencilere uygun öğrenme ortamlarını sunma konusunda ve son olarak ise sınıf ortamını olumsuz yönde etkileyebilecek davranışları kontrol altına alma konusunda çok yüksek bir öz yeterliliğe sahip oldukları sonucu elde edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının öz yeterlilik düzeylerinin en düşük olduğu noktalar incelendiğinde ise, çalışması zor öğrencilerle ilgilenme konusunda, farklı değerlendirme tekniklerini kullanma noktasında ve son olarak sınıf içerisinde oluşabilecek farklı öğrenci gruplarına uygun sınıf yönetim sistemini geliştirme ve uygulama konusunda düşük öz yeterliliğe sahip oldukları sonucu elde edilmiştir.

Beden Eğitimi Öğretmen Adayı, Öz Yeterlilik, Öğrenci Katılımı, Öğretim Stratejisi
  • AKGÜN, Ö. E. (2008). Bilgisayar Öz yeterlilik inançları D. Deryakulu (Ed.) Bilişim Teknolojileri Öğretiminde Sosyo-Psikolojik Değişkenler: Maya Akademi Yayın Dağıtım, 1-26.ATICI, M. (2000). İlkokul öğretmenlerinin sınıf yönetiminde yetkinlik beklentisi rolünün İngiltere ve Türkiye’de seçilen bir araştırma grubu üzerinde incelenmesi. www.yok.gov.tr/egfak/meral.htmBANDURA, A. (1997). Self efficancy The exercise of control Newyork:W.H.Freeman and company. s, 43.BIKMAZ, F. (2004). Öz yeterlik inançları, Eğitimde bireysel farklılıklar (Edi. Kuzgun.Y., Deryakulu, D.) Nobel Yayın dağıtım: Ankara. 297.BOWER, J., CARROLL, A., HATTİE, J., HOUGHTON, S., UNSWORTH, K., & WOOD, R. (2009). Self- Efficacy and Academic Achievement in Australian High School Students: The Mediating Effects of Academic Aspirations and Delinquency. Journal of Adolescence, 32, 797-817.CHAN, D. W. (2008). General, collective, and domain-specific teacher self-efficacy among chinese prospective and in-service teachers in Hong Kong. Teaching and Teacher Education, 24, 1057- 1069. ÇAPA, Y., ÇAKIROGLU, J. & SARIKAYA, H. (2005). Development Andvalidation Of Turkish Version Of Teachers’ Sense Of Efficacy Scale. Eğitim ve Bilim. 30, 74-81.DEMİRTAŞ, H., CÖMERT, M. & ÖZER, N. (2011). Öğretmen adaylarının öz yeterlilik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları, Eğitim ve Bilim, 36 (159), 108.GÜLEBAĞLAN, C. (2003). Öğretmenlerin İşleri Son ana erteleme eğilimlerinin mesleki yeterlilik algıları Mesleki Deneyimleri ve Branşları Bakımından Karşılaştırılmasına Yönelik bir araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı Ankara.HENSON, R. K. (2001). The effects of participation in teacher research on teacher efficacy. Teaching and Teacher Education, 17(7), 819-836. KARASAR, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Nobel Yayın: Ankara, s, 111.
  • KURBANOĞLU, S. S. (2004). Öz yeterlilik inancı ve bilgi profesyonelleri için önemi, Bilgi Dünyası, 5(2), 137-152.KÜÇÜKYILMAZ, E. A. & DUBAN, N. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz yeterlik inançlarının artırılabilmesi için alınacak önlemlere ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-23. LEİTHWOOD, K. (2007). What We Know About the Educational Leadership J.M Burger C Webber ve P.knick (Eds) İntelligent Leadership. Springer.41-66.SANDIKÇI, M. & ÖNCÜ, E. (2013) Beden Eğitimi Öğretmeni, Nevşehir Yunus Emre İlkokulu, Nevşehir-Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Trabzon-Türkiye Pamukkale Journal of Sport Sciences s, 145.
  • TSCHANNEN MORAN, M., WOOLFOLK HOY, A. & HOY, W. K. (1998). Teacher Efficacy: its Meaning and Measure. Review of Educational Research, 68, 202–248.
  • TÜRK, N. (2009). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleklerine İlişkin Öz Yeterlilik Düzeylerinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı (Nevşehir ili örneği) Yüksek Lisans Tezi Niğde.ÜNLÜ, H., SÜNBÜL, M. & AYDOS, L. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlik Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 23-33.
  • ÜREDİ, I. & ÜREDİ, I (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Cinsiyetlerine Bulundukları Sınıflara ve Başarı Düzeylerine göre Fen Öğretimine ilişkin Öz Yeterlilik inançlarının karşılaştırılması, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2).YILMAZ, G. YILMAZ, B. & TÜRK, N. (2010). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğinin Mesleklerine ilişkin Öz Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi (Nevşehir ili Örneği), Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi,12(2), 85-90.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Alptürk AKÇÖLTEKİN (Primary Author)
Institution: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: İlim SARIKAYA
Institution: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ali OSMAN ENGİN
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Selin AKÇÖLTEKİN
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 20, 2018

Bibtex @research article { kdeniz431489, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2018}, volume = {}, pages = {44 - 51}, doi = {10.17498/kdeniz.431489}, title = {Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {AKÇÖLTEKİN, Alptürk and SARIKAYA, İlim and ENGİN, Ali OSMAN and AKÇÖLTEKİN, Selin} }
APA AKÇÖLTEKİN, A , SARIKAYA, İ , ENGİN, A , AKÇÖLTEKİN, S . (2018). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (40), 44-51. DOI: 10.17498/kdeniz.431489
MLA AKÇÖLTEKİN, A , SARIKAYA, İ , ENGİN, A , AKÇÖLTEKİN, S . "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2018): 44-51 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/41142/431489>
Chicago AKÇÖLTEKİN, A , SARIKAYA, İ , ENGİN, A , AKÇÖLTEKİN, S . "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2018): 44-51
RIS TY - JOUR T1 - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi AU - Alptürk AKÇÖLTEKİN , İlim SARIKAYA , Ali OSMAN ENGİN , Selin AKÇÖLTEKİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.431489 DO - 10.17498/kdeniz.431489 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 51 VL - IS - 40 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.431489 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.431489 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Black Sea Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi %A Alptürk AKÇÖLTEKİN , İlim SARIKAYA , Ali OSMAN ENGİN , Selin AKÇÖLTEKİN %T Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi %D 2018 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V %N 40 %R doi: 10.17498/kdeniz.431489 %U 10.17498/kdeniz.431489
ISNAD AKÇÖLTEKİN, Alptürk , SARIKAYA, İlim , ENGİN, Ali OSMAN , AKÇÖLTEKİN, Selin . "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi / 40 (December 2018): 44-51. https://doi.org/10.17498/kdeniz.431489
AMA AKÇÖLTEKİN A , SARIKAYA İ , ENGİN A , AKÇÖLTEKİN S . Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2018; (40): 44-51.
Vancouver AKÇÖLTEKİN A , SARIKAYA İ , ENGİN A , AKÇÖLTEKİN S . Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2018; (40): 51-44.