Year 2018, Volume , Issue 40, Pages 444 - 467 2018-12-20

TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE EMEK GÜCÜNÜN RESİM SANATINA YANSIMASI
The REFLECTION of LABOR FORCE in TURKEY on PAINTING in the CONTEXT of SOCIAL REALISM

Melek AKYÜREK [1]

70 309

Bu araştırmanın temel amacı Türkiye'de çağdaş resim sanatında yaratılan eserlerin, toplumsal gerçekçilik bağlamında emek gücünü işleyişlerini incelemektir. Betimsel tarama modeli kullanılarak hazırlanan bu araştırma, ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı ve görsel kaynaklar incelenerek yapılan literatür taraması ile zenginleştirilmiştir. Araştırmanın ilk bölümünde toplumsal gerçekçilik kısaca tanımlanmaya çalışılmışken, hemen ardından sosyal gerçekçiliğin çağdaş Türk resim sanatı üzerindeki etkilerinden bahsedilmiştir. Diğer bölümde çalışmanın ana temasını da oluşturan ve Türk resim sanatında toplumsal gerçekçi akımın temsilcilerinin emek gücünü resmettikleri eserlerin incelemesine geçilmiştir. Bu inceleme, toplumsal gerçekçi sanat hareketinin söz konusu dönem sanatçıların eserlerine ne şekilde yansıdığını ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Çalışma 1914-1980 dönemi içerisinde toplumsal gerçekçi akım ile eser veren Türk ressamların emek gücünü resmettikleri eserler ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın sonucunda toplumsal gerçekçilik ile resmedilen emek gücü resimlerinin çoğunluğunun içinde bulundukları toplumsal süreçlerden etkilendikleri görülmüştür. Araştırmanın ayrıca, sanat eseri inceleme konusunda sanat eğitimi alan öğrencilere ve eğitimcilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

The main purpose of this research is to examine the works created in contemporary art in Turkey, in the context of social realism, the force of labor. This research, which is prepared by using a descriptive scanning model, is also enriched by a literature review by examining written and visual sources at national and international level. In the first part of the study, social realism was briefly defined, and immediately the effects of social realism on contemporary Turkish painting were mentioned. In the other part, representatives of the social realistic movement in Turkish art, which is the main theme of the study, started to study the works in which they portray the force of labor. This review is important for revealing how the social realistic art movement reflects on the works of contemporary artists. The study was limited to works that depicted the labor force of Turkish painters who worked with the social realistic current during the period of 1914-1980. As a result of the study, it was observed that the majority of the pictures of social realism and labor force were influenced by the social processes they were in. The research is also thought to contribute to the students and educators who receive art education in the field of art work review.

 • ARSLAN, N.(1997). "İbrahim Balaban", Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 1, İstanbul: YEM Yayınları.
 • ARSLAN, N.(1997). "Neşe Erdok", Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 1, İstanbul: YEM Yayınları.
 • BERKSOY, F. (1993). 20.yy. Batı Resim Sanatında Toplumsal Gerçekçilik ve Bu Alanda Çalışan Türk Sanatçıları, Yayınlanmış Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • BERKSOY, F.(1998). 20.Yüzyıl Batı ve Türk Resminde Toplumsal Gerçekçilik, İstanbul: Bakışlar Matbaacılık.
 • ÇELİK, S.(2009).Türk Resminde Toplumsal Gerçekçilik: Yeniler Grubu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • ÇİÇEK, V.(2010). 19. Yüzyıl Sonrası Resim Sanatında ve Türk Resminde Toplumsal Gerçekçi Eğilimler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.
 • ERSOY, A.(1998). Günümüz Türk Resim Sanatı, İstanbul: Bilim Sanat Galerisi Yayınları.
 • ERGÜVEN, M.(1992). Yoruma Doğru, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • ERGÜVEN, M.(1996). Neşet Günal, İstanbul: Bilim Sanat Galerisi.
 • GEZGİN, Ü.(2004). Ramiz Aydın, İstanbul: Bilim Sanat Galerisi.
 • GİRAY, K.(1997). "Aydın Ayan", Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 1, İstanbul: YEM Yayınları.
 • KOÇ, K.(2011). 20. Yüzyıl İkinci Yarısı Türk Resminde Toplumsal Gerçekçilik, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • KINALI, E.(2017), Toplumcu Gerçekçilik Akımının Türk Resim Sanatına Etkisi ve Abidin Dino ,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • MENGÜÇ, A.(2001). Turgut Atalay, İstanbul: Bilim ve Sanat Galerisi.
 • TANİLLİ, S. (2000). Uygarlık Tarihi, İstanbul: Adam Yayınları.
 • TANSUĞ, S.(2003). Çağdaş Türk Sanatı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • İŞANÇ, Y. (2008). Yeni Türk Gerçekçiliği ve Nedim Günsür, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • ÖZSEZGİN, K.(2010), Görsel Sanatçılar Ansiklopedisi, İstanbul: Doruk Yayınları.
 • UZUNOĞLU, M.(2008). Cumhuriyetten Günümüze Toplumsal Değişimin Türk Resim Sanatında Kadın İmgesine Yansıması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • ÜSTÜNİPEK, Ş.(2009). 1936-1950 Yılları Arasında Güzel Sanatlar Akademisi: Léopold-Lévy ve Atölyesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • YENER, G.(2013). Mümtaz Yener; Yaşamı ve Sanatı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens. Çanakkale.
 • YILMAZ, R.O.,(2004). Yaşamın İzleri/Desen Balaban 1, İstanbul: Bilim ve Sanat Galerisi.
 • YÜCETÜRK, E.(2014). Mehmet Yücetürk-Yalınlığın Büyüsü, Çağdaş Sanatlar Merkezi Sergisi için Katalog, Ankara: Desen Ofset A.Ş.
 • http://blog.ressambalaban.com/ Erişim tarihi: 22.05.2018
 • http://kdzereglifutbol.blogspot.com/2014/09/naif-bir-madenci-dostu-nedim-gunsur.html Erişim tarihi: 24.05.2018
 • http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?exhID=557&lang=TR Erişim tarihi: 04.06.2018
 • http://lebriz.com/pages/lsd.aspx?lang=TR&sectionID=0&articleID=914 Erişim tarihi: 04.06.2018
 • http://lebriz.com/pages/lsd.aspx?lang=TR&sectionID=0&articleID=914&bhcp=1 Erişim tarihi: 15.05.2018
 • http://lebriz.com/pages/lsd.aspx?lang=TR&sectionID=1&articleID=838 Erişim tarihi: 12.06.2018
 • http://www.aydinayan.com/pPages/pArtist.aspx?paID=457&section=550&lang=TR&bhcp=1&periodID=&pageNo=1&exhID=0 Erişim tarihi: 13.05.2018
 • http://www.leblebitozu.com/ibrahim-balabanin-eserleri-ve-hayati/ Erişim tarihi: 17.05.2018
 • http://www.fethikarakas.com/gravur.htm Erişim tarihi: 09.06.2018
 • http://www.neseerdok.com.tr/resimler.asp?g_id=13 Erişim tarihi: 17.06.2018
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3753-2911
Author: Melek AKYÜREK (Primary Author)
Institution: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 20, 2018

Bibtex @art and literature { kdeniz446627, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2018}, volume = {}, pages = {444 - 467}, doi = {10.17498/kdeniz.446627}, title = {TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE EMEK GÜCÜNÜN RESİM SANATINA YANSIMASI}, key = {cite}, author = {AKYÜREK, Melek} }
APA AKYÜREK, M . (2018). TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE EMEK GÜCÜNÜN RESİM SANATINA YANSIMASI. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (40), 444-467. DOI: 10.17498/kdeniz.446627
MLA AKYÜREK, M . "TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE EMEK GÜCÜNÜN RESİM SANATINA YANSIMASI". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2018): 444-467 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/41142/446627>
Chicago AKYÜREK, M . "TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE EMEK GÜCÜNÜN RESİM SANATINA YANSIMASI". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2018): 444-467
RIS TY - JOUR T1 - TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE EMEK GÜCÜNÜN RESİM SANATINA YANSIMASI AU - Melek AKYÜREK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.446627 DO - 10.17498/kdeniz.446627 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 444 EP - 467 VL - IS - 40 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.446627 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.446627 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Black Sea TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE EMEK GÜCÜNÜN RESİM SANATINA YANSIMASI %A Melek AKYÜREK %T TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE EMEK GÜCÜNÜN RESİM SANATINA YANSIMASI %D 2018 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V %N 40 %R doi: 10.17498/kdeniz.446627 %U 10.17498/kdeniz.446627
ISNAD AKYÜREK, Melek . "TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE EMEK GÜCÜNÜN RESİM SANATINA YANSIMASI". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi / 40 (December 2018): 444-467. https://doi.org/10.17498/kdeniz.446627
AMA AKYÜREK M . TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE EMEK GÜCÜNÜN RESİM SANATINA YANSIMASI. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2018; (40): 444-467.
Vancouver AKYÜREK M . TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE EMEK GÜCÜNÜN RESİM SANATINA YANSIMASI. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2018; (40): 467-444.