Year 2019, Volume , Issue 41, Pages 1 - 8 2019-03-31

MODERNİTE VE SOSYOLOJİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SEKÜLERLEŞME, KENTLEŞME VE DAYANIŞMA BAĞLAMINDA KARAKTERİZE EDİLMESİ
A CHARACTERISING THE RELATIONSHIP BETWEEN MODERNITY AND SOCIOLOGY: THE UNDERSTANDINGS OF SECULARISATION, URBANISATION, AND SOLIDARITY

Barış Çağırkan [1]

77 139

Bu makale, modernite ile sosyoloji arasındaki ilişkiyi sekülerleşme, kentleşme ve dayanışma anlayışı kapsamında karakterize etmeyi amaçlamaktadır. Disiplin olarak sosyolojinin ortaya çıkışı aynı zamanda modernitenin ortaya çıkışı ile paralel olmuştur. Modernite farklı bir toplum anlayışı ve toplum yapısına vurgu yaparken sosyoloji ortaya çıkan bu toplumu ve yapıyı anlama ve açıklama çabasının en önemli parçası olmuştur. Çalışma modernizmin ortaya koyduğu yeni toplum anlayışını anlamaya yönelik ilk çalışmalardan Emile Durkheim ve Max Weber’in çalışmalarını inceleyerek modernite ve sosyoloji temeli arasındaki güçlü ilişkiyi açıklamak ve bu ilişkinin farklı yönlerine vurgu yapmayı hedeflemektedir. Modernitenin ortaya koyduğu farklılıklar toplumsal aktörlerin kendileri hakkında şüpheye düşmelerine neden olmuş ve bu bağlamda bir ontolojik güvensizlik durumu ortaya çıkmıştır. Bu durum kapsamında sosyologların sosyal değişim sürecine yönelik geliştirdiği düşüncelerden bazıları çalışmada incelenecektir. Durkheim ve Weber’in toplumsal düzen, değişim ve sosyal ilişkiyi ele alırken yaptıkları çalışmalara odaklanarak, sosyoloji geleneğinde iki temel metodolojik ve teorik düşünceyi göstermesi açısından son derece önemlidir. Bu düşünürlerin bilimsel çalışmaları ve modernite ile bağlantıları, Weber ve Durkheim'ın sosyal değişime karşı iyimser ve kötümser tavrı, sonuç bölümünde sorgulanacaktır. Durkheim ve Weber'in uzun soluklu teorik çalışmalarının ve sosyolojideki metodolojik varsayımların 19. yüzyıldaki sosyal değişim karşısında konumlarını belirlemesi açısından modernizm ve sosyolojinin tanımları yapılırken iki terim de birbirini kullanmasının temel nedenleri tartışılacaktır.

This paper aims to characterise the relationship between modernity and sociology in the context of secularisation, urbanisation and solidarity. The emergence of sociology as a discipline has been connected with the emergence of modernity. While modernity emphasises a different society and social structure, sociology has become the most critical part of this interpretation and its attempt to understand and explain. The study aims to explain the strong relationship between the basis of modernity and sociology by examining the work of Emile Durkheim and Max Weber which are one of the first studies to understand the new society understanding of modernism. The differences of modernity caused the social actors to be in doubt about themselves, and ontological insecurity emerged in this context. Some of the ideas have developed by sociologists about social change process will be examined in this context. Durkheim and Weber focus on the study of social order, change and social relations, which is a significant concern showing two basic methodological and theoretical ideas in the sociology tradition. Weber and Durkheim's optimistic and pessimistic attitude towards social change will be questioned in the conclusion section. The definitions of modernism and sociology will be discussed in order to determine Durkheim and Weber's long-term theoretical studies and methodological assumptions in sociology against the social change in the nineteenth century.

 • Ashley, D. and Orenstein, D. M. (2005). Sociological Theory: Classical Statements. Boston: Pearson Education.
 • Collins, R. (1994). Four Sociological Traditions. Oxford: Oxford University Press.
 • Dodd, N. (1999). Social Theory and Modernity. Cambridge: Polity Press.
 • Giddens, A. (1972). Emile Durkheim: Selected Writings. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Giddens, A. (2001). Sociology. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hall, S. (2006). Introduction. IN: Hall, S., Held, D., Hubert, D., and Thompson, K (Eds.), Modernity: An Introduction to Modern Societies. Oxford, Blackwell, p.1-18.
 • Harrington, A. (2005). Classical Social Theory I: Contexts and Beginnings. New York: Oxford University Press.
 • Harris, J. (2000). The Second Great Transformation? Capitalism at the End of the Twentieth Century. IN: Allen, T. and Thomas, A. (Eds.), Poverty and Development into the 21st Century. Oxford: Oxford University Press, 325-342.
 • Kronman, A. (1983). Max Weber. London: Routledge.
 • Marks, S. (1974) Durkheim’s Theory of Anomie. American Journal of Sociology, 80 (2), 329-363.
 • Morrison, K. (1995). Marx, Durkheim, Weber: Formations of Modern Social Thought. London: SAGE Publications.
 • Nisbet, R. (1965). Emile Durkheim IN: Coser, L. (eds) Emile Durkheim: Makers of Modern Social Science. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Reckling, F. (2001) Interpreted Modernity Weber and Taylor on Values and Modernity. European Journal of Social Theory, 4 (2), 153-176.
 • Ritzer, G. (1996). Modern Sociological Theory. Singapore: McGraw-Hill.
 • Sayer, D. (1991). Capitalism and Modernity: An Excursus on Marx and Weber. London: Routledge.
 • Senigaglia, C. (2011) Max weber and the Parliamentary Bureaucracy of His Time. The History of Representative and Parliamentary Institutions, 31 April, 53-66.
 • Swingewood, A. (2000). A Short History of Sociological Thought. London: Palgrave Macmillan.
 • Turner, B. (1992). Max Weber: From History to Modernity. London: Routledge.
 • Wagner, P. (1994). A Sociology of Modernity Liberty and Discipline. London: Routledge.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0013-1831
Author: Barış Çağırkan (Primary Author)
Institution: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 31, 2019

Bibtex @research article { kdeniz480946, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2019}, volume = {}, pages = {1 - 8}, doi = {10.17498/kdeniz.480946}, title = {A CHARACTERISING THE RELATIONSHIP BETWEEN MODERNITY AND SOCIOLOGY: THE UNDERSTANDINGS OF SECULARISATION, URBANISATION, AND SOLIDARITY}, key = {cite}, author = {Çağırkan, Barış} }
APA Çağırkan, B . (2019). A CHARACTERISING THE RELATIONSHIP BETWEEN MODERNITY AND SOCIOLOGY: THE UNDERSTANDINGS OF SECULARISATION, URBANISATION, AND SOLIDARITY. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (41), 1-8. DOI: 10.17498/kdeniz.480946
MLA Çağırkan, B . "A CHARACTERISING THE RELATIONSHIP BETWEEN MODERNITY AND SOCIOLOGY: THE UNDERSTANDINGS OF SECULARISATION, URBANISATION, AND SOLIDARITY". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2019): 1-8 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/44132/480946>
Chicago Çağırkan, B . "A CHARACTERISING THE RELATIONSHIP BETWEEN MODERNITY AND SOCIOLOGY: THE UNDERSTANDINGS OF SECULARISATION, URBANISATION, AND SOLIDARITY". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2019): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - A CHARACTERISING THE RELATIONSHIP BETWEEN MODERNITY AND SOCIOLOGY: THE UNDERSTANDINGS OF SECULARISATION, URBANISATION, AND SOLIDARITY AU - Barış Çağırkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.480946 DO - 10.17498/kdeniz.480946 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - IS - 41 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.480946 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.480946 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Black Sea A CHARACTERISING THE RELATIONSHIP BETWEEN MODERNITY AND SOCIOLOGY: THE UNDERSTANDINGS OF SECULARISATION, URBANISATION, AND SOLIDARITY %A Barış Çağırkan %T A CHARACTERISING THE RELATIONSHIP BETWEEN MODERNITY AND SOCIOLOGY: THE UNDERSTANDINGS OF SECULARISATION, URBANISATION, AND SOLIDARITY %D 2019 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V %N 41 %R doi: 10.17498/kdeniz.480946 %U 10.17498/kdeniz.480946
ISNAD Çağırkan, Barış . "A CHARACTERISING THE RELATIONSHIP BETWEEN MODERNITY AND SOCIOLOGY: THE UNDERSTANDINGS OF SECULARISATION, URBANISATION, AND SOLIDARITY". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi / 41 (March 2019): 1-8. https://doi.org/10.17498/kdeniz.480946
AMA Çağırkan B . A CHARACTERISING THE RELATIONSHIP BETWEEN MODERNITY AND SOCIOLOGY: THE UNDERSTANDINGS OF SECULARISATION, URBANISATION, AND SOLIDARITY. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2019; (41): 1-8.
Vancouver Çağırkan B . A CHARACTERISING THE RELATIONSHIP BETWEEN MODERNITY AND SOCIOLOGY: THE UNDERSTANDINGS OF SECULARISATION, URBANISATION, AND SOLIDARITY. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2019; (41): 8-1.