Year 2019, Volume , Issue 41, Pages 189 - 201 2019-03-31

YAKAKENT İLÇESİNDEKİ YER ADLARI İLE İLGİLİ COĞRAFİ İNCELEMELER

MÜCAHİT YILDIRIM [1]

30 131Yer adları incelemesi, tarihi gelişimini ve bulunduğu coğrafyanın özelliklerini yansıtması bakımından birçok bilime konu olmuştur. Yer adları incelemesinde birçok bilimin bu konu ile ilgilenmesinin yanı sıra mekânın, yani coğrafi olayların geliştiği, etkilediği ve etkilendiği yerin adlandırılması şüphesiz en çok coğrafyacıları ilgilendirmektedir. Bu çalışmanın amacı, Samsun ili Yakakent ilçesindeki yer ve mevkii adlarının nereden kaynaklandığını tespit etmek ve bu sayede yörenin doğal ve beşeri coğrafya özelliklerine ışık tutmaktır.


Çalışmada 1/100.000 Ölçekli E34-E35-F34-F35 paftaları kullanılmış ve haritada bulunan tüm adlar çıkarılarak bu adların kaynağı saptanmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmada Yakakent’te kullanılan yer ve mevkii adlarının konmasında doğal ve beşeri coğrafya faktörlerinin oldukça etkili olduğu tespit edilmiştir. Özellikle yörede doğal coğrafya özelliklerinden yer şekilleri, bitki tür ve adları ile ilgili adlar yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Yine kişi adları, ekonomik faaliyet ve hayvan adları ile ilgili kullanılan yer ve mevkii adları da yaygın olarak kullanılmaktadır. Köy ve mevkii adı konulmasında son derece büyük bir etkiye sahip olan doğal, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri, Yakakent ilçesinde bulunan mevcut köy ve mevkii adlarının konulmasında etkili olmuştur. Yer adları, kültürümüzün bir parçasıdır ve bu adlardan pek çok coğrafi, tarihi ve kültürel bilgi ve sonuç çıkarmak mümkündür. Yer adlarından yola çıkılarak kültüre ait birçok saklı kalmış uygulama ve zenginlik ortaya çıkarılabilmektedir. Bu bakımdan yer adları ile ilgili çalışmalar ayrı bir önem kazanmaktadır. Kullanılan yer adlarından da anlaşıldığı gibi yöre insanı coğrafi faktörlerden oldukça fazla etkilenmiştir. Yaşadıkları yere, yaşadıkları bölgenin fiziki, beşeri ve ekonomik özelliklerinden esinlenerek isimler vermişler ve aynı zamanda da o yerin coğrafi özelliklerine de ışık tutmuşlardır. Samsun, Yakakent, Coğrafya, yeradları, toponomi
 • Alagöz, C. A. (1972). Ülkeler Coğrafyası Yakın Çevre Etüdleri Hakkında Açıklama. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, (5-6), 7-21.
 • Alagöz, C. A. (1984). Yer Adları Üzerine Bazı Düşünceler. Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, No:60 Seminer Kongre Bildirileri, No: 17, Ankara, 11-22
 • Bulut, İ. (1996). Sorgun Yöresi Köy ve Mevkii Adlarının Kaynakları. Akademik Araştırmalar Sosyal Bilimler Dergisi, (3), 30-40.
 • Eröz, M. (1984). Sosyolojik Yönden Türk Yer Adları. Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, No: 60 Seminer Kongre Bildirileri, No: 17, 43-53.
 • Gömeç, S. (2009). Divan-ü Lügat-it Türk’te Geçen Yer Adları. D.T.C.F Tarih Araştırmaları Dergisi, (28/46), 1-34.
 • İzbırak, R. (1992). Coğrafya Terimleri Sözlüğü. İstanbul, MEB Yayınları.
 • Karaboran, H. H. (1984), Türkiye’de Mevkii Adları Üzerine Bir Araştırma. Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, No:60 Seminer Kongre Bildirileri, No: 17, 97-148.
 • Şahin, G. (2010). Türkiye’de Yapılmış Toponomi Çalışmaları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (4), 134-156.
 • Tunçel, H. (2000). Türkiye’de İsmi Değiştirilen Köyler. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (10,2), 23-34.
 • Türk Dil Kurumu. (1998). Türkçe Sözlük, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Cilt. 1-2.
 • Türk Dil Kurumu, (1993). Derleme Sözlüğü (2. Baskı)., Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Yavuz, S., Şenel, M. (2013). Yer Adları (Toponim) Terimleri Sözlüğü. International Periodical For The Languages, Lİterature and History of Turkish or Turkic., (8/8), 2239-2254.
 • Yediyıldız, B. (1984). Türkiye’de Yer Adı Usulleri ve Yer Adı Değişikliklerinin Tarihi Gelişimi. Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, No:60 Seminer Kongre Bildirileri, No: 17, 25-41.
 • Yıldırım, M. (2011). Yakakent İlçesinde Toponomik (Yer Adları İle İlgili) İncelemeler. [Bildiri]. Mahmut Aydın (Ed.). Samsun Sempozyumu, 13-16 Ekim 2011, 123-132.
 • http://www.yakakent.gov.tr/tarihce, (13.12.2018).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5781-449X
Author: MÜCAHİT YILDIRIM (Primary Author)
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 31, 2019

Bibtex @research article { kdeniz510751, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2019}, volume = {}, pages = {189 - 201}, doi = {10.17498/kdeniz.510751}, title = {YAKAKENT İLÇESİNDEKİ YER ADLARI İLE İLGİLİ COĞRAFİ İNCELEMELER}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, MÜCAHİT} }
APA YILDIRIM, M . (2019). YAKAKENT İLÇESİNDEKİ YER ADLARI İLE İLGİLİ COĞRAFİ İNCELEMELER. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (41), 189-201. DOI: 10.17498/kdeniz.510751
MLA YILDIRIM, M . "YAKAKENT İLÇESİNDEKİ YER ADLARI İLE İLGİLİ COĞRAFİ İNCELEMELER". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2019): 189-201 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/44132/510751>
Chicago YILDIRIM, M . "YAKAKENT İLÇESİNDEKİ YER ADLARI İLE İLGİLİ COĞRAFİ İNCELEMELER". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2019): 189-201
RIS TY - JOUR T1 - YAKAKENT İLÇESİNDEKİ YER ADLARI İLE İLGİLİ COĞRAFİ İNCELEMELER AU - MÜCAHİT YILDIRIM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.510751 DO - 10.17498/kdeniz.510751 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 201 VL - IS - 41 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.510751 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.510751 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Black Sea YAKAKENT İLÇESİNDEKİ YER ADLARI İLE İLGİLİ COĞRAFİ İNCELEMELER %A MÜCAHİT YILDIRIM %T YAKAKENT İLÇESİNDEKİ YER ADLARI İLE İLGİLİ COĞRAFİ İNCELEMELER %D 2019 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V %N 41 %R doi: 10.17498/kdeniz.510751 %U 10.17498/kdeniz.510751
ISNAD YILDIRIM, MÜCAHİT . "YAKAKENT İLÇESİNDEKİ YER ADLARI İLE İLGİLİ COĞRAFİ İNCELEMELER". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi / 41 (March 2019): 189-201. https://doi.org/10.17498/kdeniz.510751
AMA YILDIRIM M . YAKAKENT İLÇESİNDEKİ YER ADLARI İLE İLGİLİ COĞRAFİ İNCELEMELER. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2019; (41): 189-201.
Vancouver YILDIRIM M . YAKAKENT İLÇESİNDEKİ YER ADLARI İLE İLGİLİ COĞRAFİ İNCELEMELER. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2019; (41): 201-189.