Year 2015, Volume 23, Issue 2, Pages 565 - 580 2015-05-15

FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
A CONTENT ANALYSIS RELATED TO THE PROBLEM-BASED LEARNING STUDIES: THE CASE OF TURKEY

Senar TEMEL [1] , Şenol ŞEN [2] , Ayhan YILMAZ [3]

483 1464

Çalışmada, ülkemizde özellikle fen eğitiminde kullanılan probleme dayalı öğrenme ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bir içerik analizi yapmak amaçlanmıştır. Bu amaçla literatür taraması yapılmış ve söz konusu çalışmaların yayın yılı, yayın türü, araştırma yöntemi, araştırma konusu, araştırma alanı, örneklem belirleme yöntemi, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemi bakımından nasıl dağılım gösterdikleri araştırılmıştır. Çalışmada probleme dayalı öğrenme ile ilgili 21 makale, 24 yüksek lisans tezi ve 13 doktora tezi olmak üzere toplam 58 çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde, genel olarak nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı ve bu doğrultuda veri toplama araçlarının ve veri analiz yöntemlerinin belirlendiği tespit edilmiştir.
In the study, it was aimed to conduct a content analysis on the research studies performed in relation to the Problem-Based Learning (PBL) used in especially science education in Turkey. Literature was reviewed for this aim and the studies in question were examined on the basis of the year of publication, the type of research, the type of research method, the topic of research, the field of research, the method of selecting the sample, data collection tools, and data analysis method. A total of 58 studies- 21 of which were articles, 24 of which were postgraduate theses, and 13 of which were doctoral dissertations- were analyzed. On evaluating the results of the study, it was found that the quantitative research methods were employed in general and that the data collection tools and data analysis methods were determined accordingly.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çiltaş, A., Güler, G., & Sözbilir, M. (2012). Mathematics education research in Turkey: A content analysis study. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 574-578.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Frankel, J. R., & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education (7th edi- tion). Boston: McGraw-Hill.
 • Gay, L. R., & Airasian, P. (2000). Educational research: Competencies for analysis and application. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, Inc.
 • Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M., & Sözbilir, M. (2012). Trends in educational research in Turkey: A content analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 455-459.
 • Gülbahar, Y. & Alper, A. (2009). Öğretim teknolojileri alanında yapılan araştırmalar. Ankara Üni- versitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 42(2), 93-111
 • İnel, D.,Evrekli, E., & Balım, A. G. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde probleme dayalı öğrenme: bir modül örneği “sinir sistemi”. 9. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, Türkiye. 23–25 Eylül.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koçakoğlu, M. (2010). Probleme dayalı öğrenme: Yapılandırmacılığın özü. Milli Eğitim Dergisi, 39, 68-82.
 • Neuman, W. L. (2000). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Boston: Allyn & Bacon.
 • Neville, D & Britt, D. (2007). A problem-based learning approach integrating foreign language into engineering. The Foreign Language Annals, 40, 226-246.
 • Rhem, J. (1998). Problem-based learning: An introduction. The National Teaching & Learning Forum, 8,2–4.
 • Savery, J. R. (2006). Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. The Inter- disciplinary Journal of Problem-based Learning, 1, 9-20.
 • Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A. & Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: bir içerik analizi çalışması, Akademik Bilişim, 1-3 Şubat 2012, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Shin N, Jonassen D. H. & McGee, S. (2003). Predictors of well-structured and ill-structured prob- lem solving in an astronomy simulation. Journal of Research in Science Teaching, 40, 6-33.
 • Sözbilir, M. & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, Special Issue, 1-22, <http://www.usca.edu/essays/specialedition/ MSozbilirandHulyaKutu.pdf> (2012, Ağustos 02).
 • Tan, Ş .(2010). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ulutaş, F., & Ubuz, B. (2008). Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası. İlköğretim Online, 7(3), 614-626.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Anka- ra: Seçkin Yayıncılık.
 • Yuzhi, W. (2003). Using problem-based learning and teaching analytical chemistry, The China Papers, 28–33.
Other ID JA43DB24RJ
Journal Section Articles
Authors

Author: Senar TEMEL
Institution: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Ankara

Author: Şenol ŞEN
Institution: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Ankara

Author: Ayhan YILMAZ
Institution: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Ankara

Dates

Publication Date: May 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241435, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {565 - 580}, doi = {}, title = {FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {TEMEL, Senar and ŞEN, Şenol and YILMAZ, Ayhan} }
APA TEMEL, S , ŞEN, Ş , YILMAZ, A . (2015). FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (2), 565-580. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22599/241435
MLA TEMEL, S , ŞEN, Ş , YILMAZ, A . "FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 565-580 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22599/241435>
Chicago TEMEL, S , ŞEN, Ş , YILMAZ, A . "FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 565-580
RIS TY - JOUR T1 - FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Senar TEMEL , Şenol ŞEN , Ayhan YILMAZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 565 EP - 580 VL - 23 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Senar TEMEL , Şenol ŞEN , Ayhan YILMAZ %T FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 2 %R %U
ISNAD TEMEL, Senar , ŞEN, Şenol , YILMAZ, Ayhan . "FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 2 (May 2015): 565-580.
AMA TEMEL S , ŞEN Ş , YILMAZ A . FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Kastamonu Education Journal. 2015; 23(2): 565-580.
Vancouver TEMEL S , ŞEN Ş , YILMAZ A . FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(2): 580-565.