Year 2015, Volume 23, Issue 1, Pages 365 - 384 2015-01-15

THINKING AGAIN THE STUDY CENTER IN TERMS OF THE RESPONSIBILTY OF FAMILY AND ITS TRANSFORMATION
AİLENİN DÖNÜŞÜMÜ ve AİLE SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA ETÜT MERKEZLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Hüseyin ŞİMŞEK [1] , A.Salih ŞİMŞEK [2]

197 876

When this closely connected structure which contains family is considered, family, school and social environment affect educational life of a child collectively. However today families send their children to study centers in order to support their training and make up for their deficiencies when they need tutoring. Besides social functions of study centers, what contributions they can make to students is another crucial question. In order to reply this question, it is necessary to define the available situation. This study aims at defining the evolution of study centers which are fast spreading supportive institutions and their educational function. Findings related to the effective factors which cause students to attend study centers, from which aspects study centers can influence families and students, the general profiles of students who go on study centers were obtained at the end of this research.
Ailenin içinde yer aldığı bağlaşık yapı dikkate alındığında, çocuğun eğitim yaşamında ev, okul ve sosyal çevrenin ortak etkisi söz konusudur. Ancak günümüzde aileler, çocuklarını eğitimlerini desteklemek ve eksiklerini gidermek amacıyla etüt merkezlerine yöneltmektedirler. Etüt merkezlerinin toplumsal işlevlerinin yanında öğrencilere neler kattığı da önemli bir sorudur. Bu sorunun yanıtlanması için mevcut durum betimlenmelidir. Bu araştırma günümüzde giderek yaygınlaşan okul dışı destek kurumları olan etüt merkezlerinin ortaya çıkışını ve eğitsel açıdan işlevini belirlemeye odaklanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin etüt merkezine başlamalarında etkili olan faktörler, etüt merkezlerinin aile ve öğrenciyi hangi yönlerden etkiledikleri, etüt merkezine devam eden öğrencilerin genel profilleri hakkında bulgular elde edilmiştir.
 • Beare, H., Caldwell, B. J. ve Millikan, R. H. (1989). Creating an Excellent School: Some New Management Techniques. London: Routladge.
 • Bronfenbrenner, U. (1992). Ecological Systems Theory. In R. Vasta (ed.), Six Theories Of Child Development: Revised Formulations And Current İssues. London: Jessica Kingsley.
 • Çelenk, S. (2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması. İlköğretim-Online, 2 (2), 28-34.
 • Ergün, M. (1994). Eğitim Sosyolojisine Giriş. Ankara: Ocak Yayınları.
 • Farrell, J. P. (1993). International Lessons For School Effectiveness: The View From The Develo- ping World, in J. P. Farrel ve J. B. Oliveira (Eds.), Teachers in Developing Countries. Washing- ton: The World Bank.
 • Gallagher J.J., Beckman P. ve Cross A.H. (1983) Families Of Handicapped Children: Sources Of Stress And İts Amelioration. Exceptional Children, 50, 40–9.
 • Gordon, T. (2002). Etkili Anababa Eğitimi, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Heath ve Neilson, (1974). Teacher Clarity and Its Relationship to Student Achievement and Satis- faction. Journal of Dental Education, 70, 624-635.
 • Hurn, C. J. (1993). The Limits and Possibilities of Schooling: An Introduction To The Sociology of Education (3. Edition). Boston: Allyn and Bacon.
 • Kuzgun Y, (1972). Anne baba tutumlarının bireyin kendini gerçekleştirme düzeyine etkisi. Yayın- lanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Ssosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Meisels, S. J., ve Shonkoff, J. P. (2000). Early childhood intervention: A continuing evolution, In Shonkoff, J. , and Meisels, S. J. (eds.) “Handbook of early childhood intervention”, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2000.
 • Mıhçıoğlu C. (1980). Eğitimde Yöreler Arası Dengesizlik. Anakara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği
 • Mills, P., Dale, P., Cole, K.N., ve Jenkins, J.R. (1995). Follow-up of children from academic and cognitive preschool curricula at age 9. Exceptional Children, 61, 378-393.
 • Mosteller, F., ve Moynihan, D. P. (1972). A pathbreaking report: Further studies of the Coleman Report. In F. Mosteller & D. P. Moynihan (Eds.),On equality of educational opportunity (3–68). New York: Vintage Books.
 • Myers, R., (1990). “Erken Çocukluk Gelişim ve Eğitiminde Farklı Modeller” Erken Çocukluk Eğitiminde Farklı Modeller Semineri. Editör Sevda Bekman. Eylül 10-14, İstanbul, UNICEF, s. 11-38.
 • Reynolds, D. (1992). School Effectiveness and School İmprovement: An Updated Review of Bri- tish Literature. in D. Reynolds, P. Cuttance (Eds.), School Effectiveness: Research, Policy and Practice. Cassell.
 • Sameroff, A. (1975).”The Mother’s Conception of the Child.” Paper presented at 3rd biennial con- ference of the International Society for the Study of Behavioural Development, Guildford, Sur- rey, England, July.
 • Snow, C.E., Nathan, D., ve Perlmann, R. (1985). Assesing children’s knowledge about book rea- ding. In Galda & A. Pelligrini (Eds.), Language in play. Norwood, NJ: Ablex.
 • Sylva, K., ve Wiltshire, J. (1993). The impact of early learning on children’s later development: A review prepared for the RSA inquiry ‘Start Right’ . European Early Education Research Journal, 1, 17-40.
 • Şimşek, H. (2010). Osmanlı Dönemi Eğitim Sorunları: Yol Güvenliği (Trafik) ve Okul Servisçiliği- ne Dair Tarihsel Bir İnceleme. Kuramsal Eğitimbilim, 3 (1), 135-147.
 • Tan, M., (1979). Çocuğun Cinsiyetine Göre Ailenin Başarıya Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 12 (1-4): 107-125.
 • Tatar, M. (2005). Okul ve Öğretmenlerin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi. Milli Eğitim, 171, 156-171.
 • Turan, E., Ersoy, Ö., Şahin, F ve Turla, A., (1996). Okulöncesi Eğitiminin Yaygınlaştırılmasında Bir Model Önerisi: 0-4 Yaş Çocuk Gelişiminde Anne Eğitimi Projesi. III. Ulusal Eğitim Kongresi, Bursa.
 • Üstünel, E.(2008), Trainee Teachers’ Cognitions About The Impact Of Revisiting Language Items and Extending The More Confident Children In The Class And Their Reflections In Classroom , The 5th International ELT Research Conference “Bridging The Gap Between Theory And Practice”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Üstünoğlu, Ü., (1991). Aile Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar. Aile Eğitimi. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Vygotsky, L. (1986). Tahouhght and Language, Cambridge MS: The Massachusetts Institute of Tecnology.
Subjects
Other ID JA43GD36SE
Journal Section Articles
Authors

Author: Hüseyin ŞİMŞEK
Institution: Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye

Author: A.Salih ŞİMŞEK
Institution: Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Bibtex @ { kefdergi241452, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {365 - 384}, doi = {}, title = {AİLENİN DÖNÜŞÜMÜ ve AİLE SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA ETÜT MERKEZLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK}, key = {cite}, author = {ŞİMŞEK, Hüseyin and ŞİMŞEK, A.Salih} }
APA ŞİMŞEK, H , ŞİMŞEK, A . (2015). AİLENİN DÖNÜŞÜMÜ ve AİLE SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA ETÜT MERKEZLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (1), 365-384. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22600/241452
MLA ŞİMŞEK, H , ŞİMŞEK, A . "AİLENİN DÖNÜŞÜMÜ ve AİLE SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA ETÜT MERKEZLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 365-384 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22600/241452>
Chicago ŞİMŞEK, H , ŞİMŞEK, A . "AİLENİN DÖNÜŞÜMÜ ve AİLE SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA ETÜT MERKEZLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 365-384
RIS TY - JOUR T1 - AİLENİN DÖNÜŞÜMÜ ve AİLE SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA ETÜT MERKEZLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK AU - Hüseyin ŞİMŞEK , A.Salih ŞİMŞEK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 365 EP - 384 VL - 23 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal AİLENİN DÖNÜŞÜMÜ ve AİLE SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA ETÜT MERKEZLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK %A Hüseyin ŞİMŞEK , A.Salih ŞİMŞEK %T AİLENİN DÖNÜŞÜMÜ ve AİLE SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA ETÜT MERKEZLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 1 %R %U
ISNAD ŞİMŞEK, Hüseyin , ŞİMŞEK, A.Salih . "AİLENİN DÖNÜŞÜMÜ ve AİLE SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA ETÜT MERKEZLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 1 (January 2015): 365-384.