Year 2016, Volume 24, Issue 1, Pages 353 - 368 2016-07-15

İKİ DİLLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EK VE FİİLLERİ DOĞRU KULLANABİLME BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
Assessment Of Visual Reading And Writteng Expression Skills Of Bilingual Teacher Candidates

Hayrettin TUNÇEL [1]

187 860

Çalışmanın amacı, azınlık mensubu iki dilli öğretmen adaylarının durum betimlemelerini yazılı olarak ifade etmek için kullandıkları ek, fiil ve sözcüklerin uygunluğunun ve doğruluğunun tespit edilmesidir. Nitel olarak tasarlanan araştırma durum çalışması olarak desenlenmiştir. Çalışma grubunu Selanik Aristo Üniversitesi Pedagoji Fakültesinde öğrenim görmekte olan, azınlık mensubu 25 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Seyredilen görsel materyal ile ilişkilendirilmiş ve dört bölümden oluşan soru metni veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Katılımcıların, zarf fiiller, bulunma, ayrılma ve belirtme hâl eklerinin yazımlarında sık yanlışlıklar yaptıkları tespit edilmiştir
The purpose of this study is to determine the appropriateness and correctness of the suffixes, actions, and words the prospective bilingual minority teachers use to express their situation descriptions in written. This is a case study designed as a qualitative research. The target population of the study is 25 prospective bilingual minority teachers from Greece, studying at the School of Philosophy and Pedagogy, the Aristotle University of Thessaloniki. It was observed that the subjects made mistakes frequently when writing adverbs and verbs, and the locative, ablative, and the accusative case suffixes
 • Banguoğlu, T. (1986). Türkçenin Grameri. Ankara: Atatürk, Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Baxter, P., Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Desing And Imp- lementation For Novice Researchers. The Qualitative Report, 13(4), 544-559.
 • Bruck, M. (1982). Language Impaired Children’s Performance In An Additive Bilingual Education Program. Applied Psycholinguistics, 3(1), 45-60.
 • Clauson, G. (2007). Türkçede Sekizinci Yüzyıldan Önce Kullanılan Ekler. Dil Araştırma- ları Dergisi, 1(1), 185-196.
 • Cummins, J. (1977). Linguistic Interdependence And The Educational Development Of Bilingual Children. Reviwe Of Educational Research, 49, 222-251.
 • Crutchley, A., C.,Ramsden, G., Bottinig, N. (1997). Bilingual Children With Specific Lan- guage Impairment And Standardized Assessments: Preliminary Findings Form A Study Of Children In Language Units. The International Journal Of Bilingualism, 1, 117-134.
 • Güzel, A. (2010). İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği). Ankara: Öncü Kitap.
 • Deny, J. (1941). Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi). Tercüme: Ali Ulvi Elöve. İstanbul: Maarif Matbaası.
 • Doğan, T. (2008). Salmas Ağzında Hâl Ekleri. Turkish Studies, 3(3), 319-344.
 • İpek, B. (2008). Türk Dilinde Vasıta Hâli. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 63-97.
 • Korkmaz, Z. (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Şavklı, A. (2013). Isparta Ağzında Ayrılma Hâli Eki Ve İşlevleri. Süleyman Demirel Üni- versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(17), 119-141.
 • Tunçel, H. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bulunma Eklerinin Görsel Ma- teryal Kullanarak Öğretiminin Başarıya Etkisi. International Journal Of Social Science, 6(7), 1109-1125.
 • Vardar, B. (1980). Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Zülfikar, H. (2012). Yapım Eki Gibi Kullanılan Bulunma Durumu Eki. Türk Dili Dergisi, 2, 208-219. 6. Ekler
 • Ek 1: Kişisel Bilgi Formu
Subjects Education, Scientific Disciplines
Other ID JA42TU82SZ
Journal Section Articles
Authors

Author: Hayrettin TUNÇEL
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK, TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ

Bibtex @ { kefdergi241616, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {353 - 368}, doi = {}, title = {İKİ DİLLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EK VE FİİLLERİ DOĞRU KULLANABİLME BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ}, key = {cite}, author = {TUNÇEL, Hayrettin} }
APA TUNÇEL, H . (2016). İKİ DİLLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EK VE FİİLLERİ DOĞRU KULLANABİLME BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (1), 353-368. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241616
MLA TUNÇEL, H . "İKİ DİLLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EK VE FİİLLERİ DOĞRU KULLANABİLME BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 353-368 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241616>
Chicago TUNÇEL, H . "İKİ DİLLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EK VE FİİLLERİ DOĞRU KULLANABİLME BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 353-368
RIS TY - JOUR T1 - İKİ DİLLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EK VE FİİLLERİ DOĞRU KULLANABİLME BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ AU - Hayrettin TUNÇEL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 353 EP - 368 VL - 24 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal İKİ DİLLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EK VE FİİLLERİ DOĞRU KULLANABİLME BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ %A Hayrettin TUNÇEL %T İKİ DİLLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EK VE FİİLLERİ DOĞRU KULLANABİLME BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD TUNÇEL, Hayrettin . "İKİ DİLLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EK VE FİİLLERİ DOĞRU KULLANABİLME BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 1 (July 2016): 353-368.