Year 2016, Volume 24, Issue 4, Pages 1727 - 1748 2016-09-15

Denetimde Bilgi Uçurma
Whistleblowing in Supervision

Ali AKSU [1] , Ayça İrem YILMAZ [2] , Aslı ORÇAN [3]

79 0

Araştırma denetmenlerin, bilgi uçurmaya yönelik görüşlerinin bilgi uçurma boyutlarına göre incelenmesini amaçlamaktadır. Betimsel tarama modelindeki çalışmanın evrenini İzmir İl MEB’de görev yapan eğitim denetmenleri, örneklemini ise burada görev yapan 12 denetmen oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme notları tematik analiz için MAXQDA 11 programına aktarılmıştır. Verileri toplamak için içsel, dışsal, gizli ve destekli bilgi uçurma ile ilgili 4 sorudan oluşan Denetimde Bilgi Uçurma Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda içsel bilgi uçurma kanallarının daha fazla tercih edildiği görülmüştür. Denetmenlerin bilgi uçurmada isimlerini gizlemedikleri, gizleseler bile BİMER aracılığıyla bilgilere ulaşılabildiği saptanmıştır. Denetmenlerin meslektaşlarının uzmanlık bilgisini ve suça tanıklık boyutunda katkılarını gerekli buldukları görülmüştür. 

Research aims to analyze supervisors’ views towards whistleblowing according to its dimensions. The population of the study designed as descriptive survey model consist supervisors working in Izmir Provincial Directorate of National Education, the sample consists of twelve supervisors. Semi-structured interview method’s used. Review documents are transferred to MAXQDA 11 for thematic analyze. Whistleblowing in Supervision Form consist four questions about internal, external, anonymous and supporter whistleblowing is used for data collection. It’s found internal whistleblowing channels are more used, Supervisors reveals their names even if they hide, it’s available through BİMER. Supervisors appreciate their fellows’ expertise and support for testifying the wrongdoing. 

 • Apaza, C. R., Chang, Y. (2011). What Makes Whistleblowing Effective. Publıc Integrıty, 13 (2), 113-129.
 • Bailey, J. A. (2008). Whistleblowing: An İnternational Perspective. Internal Auditing, 23 (1), 20-25.
 • Başar, H. (1993). Eğitim Denetçisi. (3. Baskı) Ankara: Pegem Yayınları
 • Bjorkelo, B., Madsen, O. J. (2013). Whistleblowing and Neoliberalism: Political Resistance in Late Capitalist Economy. Psychology & Society, 5 (2), 28-40.
 • Büte, M. (2011). Algılanan Örgüt İkliminin Etik Olmayan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2), 103-122.
 • Celep, C., Konaklı, T. (2012). Bilgi Uçurma: Eğitim Örgütlerinde Etik ve Kural Dışı Uygulamalara Yönelik Bir Tepki. E-uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 65-88.
 • Dasgupta, S., Kesharwani, A. (2010). Whistleblowing: A Survey of Literature. The IUP Journal of Corporate Governance, 8 (4), 57-68.
 • Glesne, C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş. (çev. Ali Ersoy, Pelin Yalçınoğlu.) Ankara: Anı Publishing
 • Heacock, M. V., McGee, G. W. (2014). Whistleblowing: An Ethical İssue in Organizational and Human Behaviour. Business & Professional Ethics Journal, 6 (4), 36-46.
 • Jubb, P. B. (1999). Whistleblowing: A Restrictive Definiton and İnterpretation. Journal of Business Ethics, 21, 77-94.
 • Kranacher, M. Whistleblowing: The Devil in The Detail. The CPA Journal, 76 (7), 80.
 • Mansbach, A., Bachner, Y. G. (2010). Internal or External Whistleblowing: Nurses’ Willingness to Report Wrongdoing. Nursing Ethics, 17 (4), 483-490.
 • Mesmer-Magnus, J., Viswesvaran, C. (2005). Whistleblowing in Organizations: An Examination of Correlates of Whistleblowing İntentions, Actions and Retaliation. Journal of Business Ethics, 62, 277-297.
 • METK (2014). Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun no:6528. Resmi Gazete, Sayı: 28941.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Sayğan, S., Bedük, A. (2013). Ahlaki Olmayan Davranışların Duyurulması (Whistleblowing) ve Etik İklimi İlişkisi Üzerine Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28 (1), 1-23.
 • Shenton, A.K. (2004). The Analysis of Qualitative Data in LIS Research Projects: A Possible Approach.Education for Information, 22, 143-162.
 • Usta, A. (2011). Kuramdan Uygulamaya Kamu Yönetiminde Etik ve Ahlak. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (2), 39-50 http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/Imagesimages/files/3_uni_0.pdf.
 • Uys, T. (2008). Rational Loyalty and Whistleblowing. Current Sociology, 56 (6), 904-921.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Nitel Araştırma Yöntemleri. (8.Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali AKSU

Author: Ayça İrem YILMAZ

Author: Aslı ORÇAN

Bibtex @research article { kefdergi322841, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1727 - 1748}, doi = {}, title = {Denetimde Bilgi Uçurma}, key = {cite}, author = {AKSU, Ali and YILMAZ, Ayça İrem and ORÇAN, Aslı} }
APA AKSU, A , YILMAZ, A , ORÇAN, A . (2016). Denetimde Bilgi Uçurma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (4), 1727-1748. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27734/322841
MLA AKSU, A , YILMAZ, A , ORÇAN, A . "Denetimde Bilgi Uçurma". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1727-1748 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27734/322841>
Chicago AKSU, A , YILMAZ, A , ORÇAN, A . "Denetimde Bilgi Uçurma". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1727-1748
RIS TY - JOUR T1 - Denetimde Bilgi Uçurma AU - Ali AKSU , Ayça İrem YILMAZ , Aslı ORÇAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1727 EP - 1748 VL - 24 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Denetimde Bilgi Uçurma %A Ali AKSU , Ayça İrem YILMAZ , Aslı ORÇAN %T Denetimde Bilgi Uçurma %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 4 %R %U
ISNAD AKSU, Ali , YILMAZ, Ayça İrem , ORÇAN, Aslı . "Denetimde Bilgi Uçurma". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 4 (September 2016): 1727-1748.