Year 2016, Volume 24, Issue 4, Pages 1867 - 1880 2016-09-15

Uzaktan Öğretimi Uzaktan Eğitim Yöntemi İle Öğrenmek: “E-Eğitmen Sertifika Programı”
Learning Distance Teaching via Distance Learning: “E-Instructor Certificate Program”

Yasemin GÜLBAHAR [1] , Erinç KARATAŞ [2]

89 0

e-Öğrenme sürecinde kalite ve başarıyı arttırmak için, bu süreçlerde rol alabilecek ya da öğretim süreçlerini teknoloji ile desteklemek isteyecek eğitmenlerin, teknoloji kullanımı konusunda güncel bilgi, beceri ve değerlerle donanmış olması gerekmektedir. Bu nedenle beklenen gelişim düzeyinin sağlanabilmesi amacıyla eğitmenlere mesleki gelişim olanakları sunulmalıdır. Bu gerçekler ışığında uzaktan eğitim ya da geleneksel eğitim sürecinde teknolojiden yararlanmak isteyen eğitmenlere “e-Eğitmen Sertifika Programı” düzenlenmiştir. Bu araştırmanın amacı, e-Eğitmen sertifika programının beklentileri ne düzeyde karşıladığını ve ne düzeyde başarılı olduğunu belirlemektir. Programın değerlendirilebilmesi amacıyla tarama yöntemi kullanılmış, programa ilişkin görüşler açıkuçlu soruların da yer aldığı bir anket aracılığı ile elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre eğitmenlerin, öğretim programı, öğretim içeriği, öğrenme-öğretme süreci ve e-Değerlendirmeye ilişkin görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu (X ̅≥4,4) görülmektedir. Ancak öneriler doğrultusunda (uygulama, örnek, ders sayısı, içerik, mesaj, çevrimiçi destek vb.) iyileştirme ve güncelleme yapılması önerilmektedir. 

For enhancement of quality and achievement in e-learning, instructors, who are possessing active roles in e-learning and wanting to support instructional processes with technology, have to be equipped with up-to-date information, skills and values for effective integration of technology into education. Therefore, in order to ensure the desired level of development, professional development opportunities should be provided to instructors. Under the light of these facts, for providing such an opportunity to instructors who want to take advantage of technology in distance education or traditional education, “e-Instructor Certificate Program” is organized. The purpose of this research study is to investigate to what extend the “e-Instructor Certificate Program” meet the expectations and successful. In accordance to evaluate the program, survey method is used, and opinions about the program have been obtained by means of a questionnaire including open-ended questions. According to results, instructors’ opinions about curriculum, content, instruction process, and e-Evaluation (X ̅≥4,4) were found to be positive in general. Nevertheless, improvements and updating according to suggestions (tasks, samples, number of courses, content, messages, online support etc.) were recommended.

 • Anderson, T. (2008). Towards a Theory of Online Learning. In Anderson, T. (Ed.) The Theory and Practice of Online Learning (2. Baskı). AU Press: Athabasca University. [Online]: http://cde.athabascau.ca/online_book/pdf/TPOL_book.pdf adresinden 5.10.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Arends, R. (2008). Learning to teach. NY: McGraw-Hill Education.
 • Gülbahar, Y. (2012). e-Öğrenme (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Hu, D. ve Potter, K. (2012). Designing an effective online learning environment. [Online]: http://www.seenmagazine.us/articles/article-detail/articleid/2000/designing-an-effective-online-learning-environment.aspx adresinden 08.08.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Koh, J. H. L. & Divaharan, S. (2011). Developing Pre-Service Teachers’ Technology Integration Expertise Through The TPACK-Developing Instructional Model. Journal of Educational Computing Research, 44(1), 35-58.
 • Moore, M. G. ve Kearsley, G. (2005). Distance Education: A Systems View (2. Baskı). USA: Wadsworth Publishing.
 • Oxford Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. (2012). Effective Online Tutoring. [Online]: http://www.conted.ox.ac.uk/courses/details.php?id=X990-1&Category=100 adresinden 08.08.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Palloff, R. M. ve Pratt, K. (2001). Lessons from the cyberspace classroom: The realities of online teaching. USA: Jossey-Bass Inc.
 • Schneckenberg, D. (2010). Overcoming barriers for eLearning in universities—portfolio models for eCompetence development of faculty. British Journal of Educational Technology, 41(6), 979-991.
 • SLOAN-C. (2012). SLOAN-C Online Teaching Certificate. [Online]: http://sloanconsortium.org/certificate adresinden 28.09.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Stephenson, J. (Ed.). (2001). Teaching ve Learning Online: Pedagogies for New Technologies. Great Britain: Biddles Ltd.
 • UNESCO. (2011). ICT Competency Framework for Teachers. [Online]: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475E.pdf adresinden 08.08.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Varvel, V. E. (2006). Online Instructor Competencies. Pointers & Clickers, 7(6). [Online]: http://www.ion.uillinois.edu/resources/pointersclickers/2006_11/CompPointer.pdf adresinden 08.08.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Volk, B. & Keller, S. A. (2010). The “Zurich E-Learning Certificate”: A Role Model for the Acquirement of eCompetence for Academic Staff and an Example of a Practical Implementation. European Journal of Open, Distance and E-Learning, 1. [Online]: http://www.eric.ed.gov/PDFS/EJ911750.pdf adresinden 5.10.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Wisconsin-Stout Üniversitesi. (2012). E-learning and Online Teaching Graduate Certificate. http://www.uwstout.edu/soe/profdev/elearningcertificate.cfm adresinden 08.08.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Yasemin GÜLBAHAR

Author: Erinç KARATAŞ

Dates

Publication Date: September 15, 2016

Bibtex @research article { kefdergi327596, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1867 - 1880}, doi = {}, title = {Uzaktan Öğretimi Uzaktan Eğitim Yöntemi İle Öğrenmek: “E-Eğitmen Sertifika Programı”}, key = {cite}, author = {GÜLBAHAR, Yasemin and KARATAŞ, Erinç} }
APA GÜLBAHAR, Y , KARATAŞ, E . (2016). Uzaktan Öğretimi Uzaktan Eğitim Yöntemi İle Öğrenmek: “E-Eğitmen Sertifika Programı”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (4), 1867-1880. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27734/327596
MLA GÜLBAHAR, Y , KARATAŞ, E . "Uzaktan Öğretimi Uzaktan Eğitim Yöntemi İle Öğrenmek: “E-Eğitmen Sertifika Programı”". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1867-1880 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27734/327596>
Chicago GÜLBAHAR, Y , KARATAŞ, E . "Uzaktan Öğretimi Uzaktan Eğitim Yöntemi İle Öğrenmek: “E-Eğitmen Sertifika Programı”". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1867-1880
RIS TY - JOUR T1 - Uzaktan Öğretimi Uzaktan Eğitim Yöntemi İle Öğrenmek: “E-Eğitmen Sertifika Programı” AU - Yasemin GÜLBAHAR , Erinç KARATAŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1867 EP - 1880 VL - 24 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Uzaktan Öğretimi Uzaktan Eğitim Yöntemi İle Öğrenmek: “E-Eğitmen Sertifika Programı” %A Yasemin GÜLBAHAR , Erinç KARATAŞ %T Uzaktan Öğretimi Uzaktan Eğitim Yöntemi İle Öğrenmek: “E-Eğitmen Sertifika Programı” %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 4 %R %U
ISNAD GÜLBAHAR, Yasemin , KARATAŞ, Erinç . "Uzaktan Öğretimi Uzaktan Eğitim Yöntemi İle Öğrenmek: “E-Eğitmen Sertifika Programı”". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 4 (September 2016): 1867-1880.
AMA GÜLBAHAR Y , KARATAŞ E . Uzaktan Öğretimi Uzaktan Eğitim Yöntemi İle Öğrenmek: “E-Eğitmen Sertifika Programı”. Kastamonu Education Journal. 2016; 24(4): 1867-1880.
Vancouver GÜLBAHAR Y , KARATAŞ E . Uzaktan Öğretimi Uzaktan Eğitim Yöntemi İle Öğrenmek: “E-Eğitmen Sertifika Programı”. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(4): 1880-1867.