Year 2016, Volume 24, Issue 4, Pages 1965 - 1982 2016-09-15

Öğretmenlerle Fen Programı Reformu Arasındaki Köprüyü Kurmak: Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Kursunun Etkileriyle İlgili Görüşleri
Bridging The Gap Between Teachers and Curriculum Reform: Teachers’ Opinions on The Effects of In-Service Training Course

Eylem YILDIZ FEYZİOĞLU [1] , Nilgün TATAR [2] , Serkan BULDUR [3] , Bülent AYDOĞDU [4]

89 0

Bu araştırmanın amacı, fen öğretmenleri içi düzenlenen hizmet içi eğitim kursuna katılan öğretmenlerin kursun feni öğrenme ve fen öğretimiyle ilgili bilgilerine etkilerini belirlemek ve fen öğretim yöntemlerinin uygulanması sırasında karşılaşacakları sorunlarla ilgili görüşlerini sergilemektir. Çalışmaya 16 öğretmen katılmıştır. Çalışmada öğretmenlerin günlükleri veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Süre olarak kısa sürdüğü için öğretmenler üzerindeki etkileri sınırlı olmasına rağmen, kurs öğretmenlerin feni öğrenme fen öğretimiyle ilgili görüşlerine olumlu etkiler yapmıştır. Öğretmenlerin karşılaştıkları içeriği yetiştirme, yetersiz malzeme, kalabalık sınıflar ve sınıf yönetimi gibi sorunlar, kursta bu yöntemlerle öğrendikleri ilgili bilgilerini kullanmalarına engel olabilmektedir.

The aim of this study is to present teachers’ opinions on the effects of the course teachers’ knowledge related to science learning and teaching methods, and their opinions’ on the difficulties related with science teaching methods. The participants included 16 science teachers. The reflective journal was used as a database for the study. Despite the limitations of short-term effect to teachers, the course contributed to positive changes in teachers’ opinions about science learning and knowledge of science teaching methods. The improvement observed in teachers’ knowledge may trigger them to use the methods they learned in the course when they face with difficulties such as covering the content, insufficient science equipment, crowded classes, and classroom management problems. 

 • Aksit, N. (2007). Educational Reform in Turkey. International Journal of Educational Development, 27, 129-137.
 • Alger, C. (2009). Secondary Teachers’ Conceptual Metaphors of Teaching and Learning: Changes over the Career Span. Teaching and Teacher Education, 25, 743-751.
 • Anderson, R.D. (2002). Reforming Science Teaching: What Research Says About Inquiry. Journal of Science Teacher Education, 13 (1), 1-12.
 • Asilsoy, Ö. (2007). Biyoloji öğretmenleri için proje tabanlı öğrenme yaklaşımı konulu bir hizmet içi eğitim kurs programı geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması. Unpublished master’s thesis, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Avalos, B. (2011). Teacher Professional Development in Teaching and Teacher Education Over Ten Years. Teaching and Teacher Education, 27, 10-20.
 • Banilower, E. R., Smith, P. S., Weiss, I. R., Malzahn, K. A., Campbell, K. M., & Weis, A. M. (2013). Report of the 2012 National Survey of Science and Mathematics Education. Chapel Hill, NC: Horizon Research, Inc.
 • Borko, H. (2004). Professional Development and Teacher Learning: Mapping the Terrain. Educational Researcher, 33 (8), 3-15.
 • Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School. Washington, DC: National Academy Press.
 • Bümen, N. T. (2009). Possible Effects of Professional Development on Turkish Teachers’ Self-Efficacy and Classroom Practice. Professional Development in Education, 35 (2), 261-278.
 • Cheung, D. (2007). Facilitating Chemistry Teachers to Implement Inquiry-Based Laboratory Work. International Journal of Science and Mathematics Education, 6, 107-130.
 • Cimer, S. O., Çakır İ. ve Çimer, A. (2010). Teachers’ Views on the Effectiveness of In-Service Courses on the New Curriculum in Turkey. European Journal of Teacher Education, 33 (1), 31-41.
 • Crawford, B. A. (2000). Embracing the Essence of Inquiry: New Roles for Science Teachers. Journal of Research in Science Teaching, 37 (9), 916-937.
 • Çınar, S. (2011). Sınıf öğretmenleri için fen-teknoloji-toplum (FTT) yaklaşımına yönelik bir hizmet-içi eğitim kurs programı geliştirilmesi ve etkinliliğinin araştırılması. Unpublished doctoral dissertation, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Desimone, L. M., Porter, A. C., Garet, M. S., Yoon, K. S., & Birman, B. F. (2002). Effects of Professional Development on Teachers' Instruction: Results from a Three-Year Longitudinal Study. Educational Evaluation and Policy Analysis, 24 (2), 81-112.
 • Doğan, Y. (2010). Fen ve Teknoloji Dersi Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 86-106.
 • Ekinci, A. ve Öter, Ö.M. (n.d.). İlköğretim okulları ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarının branşlara göre incelenmesi çalıştayları raporu, http://duabpo.dicle.edu.tr/oygem/dosya/DERS_KiTAPLAR_iNCELEME_RAPORU.pdf (01.10.2011)
 • Elmas, R., Öztürk, N., Irmak, M., & Cobern, W.-W. (2014). An investigation of teacher response to national science curriculum reforms in turkey. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, 6 (1), 2-33.
 • Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. American Educational Research Journal, 38 (4), 915-945.
 • Güneş, T., Dilek, N. Ş., Hoplan, M., Çelikoğlu, M. ve Demir, E. S. (2010). Öğretmenlerin alternatif değerlendirme konusundaki görüşleri ve yaptıkları uygulamalar. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November, Antalya, Turkey.
 • Hurd, P. D. (1988). Scientific literacy: New minds for a changing world. Science Education, 82, 407-416.
 • Isikoglu, N., Basturk, R., & Karaca, F. (2009). Assessing in-service teachers’ instructional beliefs about student-centered education: A Turkish perspective. Teaching and Teacher Education, 25, 350–356.
 • Jeanpierre, B., Oberhauser, K., & Freeman, C. (2005). Characteristics of professional development that effect change in secondary science teachers’ classroom practices. Journal of Research in Science Teaching, 42(6), 668-690.
 • Karadağ, E., Deniz, S., Korkmaz, T. ve Deniz, G. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı: Sınıf öğretmenleri görüşleri kapsamında bir. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2), 383-402.
 • Kozcu-Çakır, N., Şenler, B. ve Göçmen-Taşkın, B. (2007). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yöneliktutumlarının belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (4), 637-655.
 • Lee, O., Hart, J. E., Cuevas, P., & Enders, C. (2004). Professional development in inquiry-based science for elementary teachers of diverse student groups. Journal of Research in Science Teaching, 41 (10), 1021-1043.
 • Luft, J. A. (2001). Changing inquiry practices and beliefs: the impact of an inquiry-based professional development programme on beginning and experienced secondary science teachers’. International Journal of Science Education, 23 (5), 517-534.
 • Marshall, J. C., & Smart, J. B. (2013). Teachers’ transformation to inquiry-based instructional practice. Creative Education, 4 (2), 132-142.
 • Meyer, H. (2004). Novice and expert teachers’ conceptions of learners’ prior knowledge. Science Education, 88 (6), 970-983.
 • Öztürk, İ. H. (2011). Curriculum reform and teacher autonomy in turkey: The case of the history teaching. International Journal of Instruction, 4 (2), 1308-1470.
 • Park, S., Lee, S., Oliver, J. S., & Cramond, B. (2006). Changes in Korean science teachers‘ perceptions of creativity and science teaching after participating in an overseas professional development program. Journal of Science Teacher Education,17, 37-64.
 • Penuel, W. R., Fishman, B., Yamaguchi, R., & Gallagher, L. (2007). What makes professional development effective? Strategies that foster curriculum implementation. American Educational Research Journal, 44 (4), 921-958.
 • Posnanski, T. J. (2002). Professional development programs for elementary science teachers: an analysis of teacher self-efficacy beliefs and a professional development model. Journal of Science Teacher Education, 13 (2), 189-220.
 • Reap, M. A. (2000). Master and novice science teachers’ understandings and use of the learning cycle. Unpublished doctoral dissertation.The University of Oklahoma, Oklahoma.
 • Roberts, M. R. (2010). Lesson study: professional development and its impact on science teacher self-efficacy. Unpublished doctoral dissertation. Columbia University, New York.
 • Sandholtz, J. H. (2002). Inservice training or professional development: contrasting opportunities in a school/university partnership. Teaching and Teacher Education, 18, 815–830.
 • Seung, E., Park, S., & Narayan, R. (2011). Exploring elementary pre-service teachers’ beliefs about science teaching and learning as revealed in their metaphor writing. Journal of Science Education and Technology, 20 (6), 703-714.
 • Şenel-Çoruhlu, T., Er-Nas, S. ve Çepni, S. (2008). Fen ve teknoloji öğretmenleri için alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik bir hizmet içi eğitim programından yansımalar: Trabzon örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2 (2), 1-22.
 • Şimşek, H., Hırça, H. ve Coşkun, S. (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini tercih ve uygulama düzeyleri: Şanlıurfa ili. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18), 249- 268.
 • Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A. R. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED), 2 (2), 23-37.
 • Timperley, H. S., Wilson, A., Barrar, H., & Fung, I. (2007). Teacher professional learning and development: best evidence synthesis iteration. Wellington, New Zealand: Ministry of Education.
 • Tosa, S., & Martin, F. (2010). Impact of a professional development program using data-loggers on science teachers’ attitudes towards inquiry-based teaching. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 29, 303-332.
 • Wang, D. (2011). The dilemma of time: Student-centered teaching in the rural classroom in China. Teaching and Teacher Education 27, 157-164.
 • Willig, C. (2013). Introducing Qualitative Research in Psychology. Open University Press: Berkshire, England.
 • Wilson, S. M., & Berne, J. (1999). Teacher learning and the acquisition of professional knowledge: an examination of research on contemporary professional development. Review of Research in Education, 24, 173-209.
 • Yilmaz, K. (2007). Learner-centred instruction as a means to realise democratic education: The problems and constraints confronting learner-centred instruction in Turkey. Studies in Learning, Evaluation Innovation and Development, 4 (3), 1-28.
 • Zhu, X., Ennis, C. D., & Chen, A. (2011). Implementation challenges for a constructivist physical education curriculum. Physical Education and Sport Pedagogy, 16 (1), 83-99.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Eylem YILDIZ FEYZİOĞLU

Author: Nilgün TATAR

Author: Serkan BULDUR

Author: Bülent AYDOĞDU

Bibtex @research article { kefdergi327769, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1965 - 1982}, doi = {}, title = {Öğretmenlerle Fen Programı Reformu Arasındaki Köprüyü Kurmak: Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Kursunun Etkileriyle İlgili Görüşleri}, key = {cite}, author = {YILDIZ FEYZİOĞLU, Eylem and TATAR, Nilgün and BULDUR, Serkan and AYDOĞDU, Bülent} }
APA YILDIZ FEYZİOĞLU, E , TATAR, N , BULDUR, S , AYDOĞDU, B . (2016). Öğretmenlerle Fen Programı Reformu Arasındaki Köprüyü Kurmak: Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Kursunun Etkileriyle İlgili Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (4), 1965-1982. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27734/327769
MLA YILDIZ FEYZİOĞLU, E , TATAR, N , BULDUR, S , AYDOĞDU, B . "Öğretmenlerle Fen Programı Reformu Arasındaki Köprüyü Kurmak: Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Kursunun Etkileriyle İlgili Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1965-1982 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27734/327769>
Chicago YILDIZ FEYZİOĞLU, E , TATAR, N , BULDUR, S , AYDOĞDU, B . "Öğretmenlerle Fen Programı Reformu Arasındaki Köprüyü Kurmak: Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Kursunun Etkileriyle İlgili Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1965-1982
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerle Fen Programı Reformu Arasındaki Köprüyü Kurmak: Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Kursunun Etkileriyle İlgili Görüşleri AU - Eylem YILDIZ FEYZİOĞLU , Nilgün TATAR , Serkan BULDUR , Bülent AYDOĞDU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1965 EP - 1982 VL - 24 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Öğretmenlerle Fen Programı Reformu Arasındaki Köprüyü Kurmak: Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Kursunun Etkileriyle İlgili Görüşleri %A Eylem YILDIZ FEYZİOĞLU , Nilgün TATAR , Serkan BULDUR , Bülent AYDOĞDU %T Öğretmenlerle Fen Programı Reformu Arasındaki Köprüyü Kurmak: Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Kursunun Etkileriyle İlgili Görüşleri %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 4 %R %U
ISNAD YILDIZ FEYZİOĞLU, Eylem , TATAR, Nilgün , BULDUR, Serkan , AYDOĞDU, Bülent . "Öğretmenlerle Fen Programı Reformu Arasındaki Köprüyü Kurmak: Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Kursunun Etkileriyle İlgili Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 4 (September 2016): 1965-1982.