Year 2017, Volume 25, Issue 1, Pages 17 - 32 2017-01-15

SAYI DUYUSUNA YÖNELİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ’ NİN GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING THE SCALE OF SELF-EFFICACY TOWARDS NUMBER SENSE

Çiğdem ALKAŞ ULUSOY [1] , Yeter ŞAHİNER [2]

182 457

Bu çalışmanın amacı sayı duyusuna yönelik bir özyeterlik ölçeği geliştirmektir. 30 maddeden oluşan taslak ölçek ortaokul 6. sınıfa devam eden toplam 304 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin geçerliği için uzman görüşleri temel alınmış, güvenirliğinin belirlenmesinde Cronbach-α güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve 0.82 olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla faktör analizi tekniği kullanılmıştır. Analiz sonucunda 19 madde ve 4 faktörden oluşan sayı duyusuna yönelik özyeterlik ölçeği elde edilmiştir. 

The aim of this study is developing a self-efficacy scale towards number sense. The draft scale that consist of 30 item is applied to 304 6th grade middle school student. Expert opinion is taken for the validity of the scale. For the reliability Cronbach-α is computed and found 0,82. Factor analyse technique is used to examine structure validity.End of the analyse is obtained the scale of self efficact towards number sense that consist of 19 item and 4 factor. 

 • Aydın, E., Delice, A., Kardeş, D. (2011). Matematik öğretmen adaylarına yönelik lineer denklem sistemleri öz-yeterlik algısı ölçeği. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education , 2 (2), 158-180.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman & Company.
 • Baroody, A. J. ve and Coslick, R. T. (1998). Fostering children's mathematical power: An investigative approach to K-8 mathematics instruction. Lawrence Erlbaum Associates.
 • Berch, D. B. (2005). Making sense of number sense: Implications for children with mathematical disabilities. Journal of Learning Disabilities, 38 (4), 333–339.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. İstatistik, araştırma deseni , SPSS uygulamalrı ve yorum. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cantürk Günhan, B., Başer, N. (2007). Geometriye yönelik öz-yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 68-76.
 • Case, R. (1998). A psychological model of number sense and its development. American Educational Research Association'ın yıllık toplantısında sunulmuş bildiri, San Diego.
 • Dehaene, S. (1997). The number sense: How the mind creates mathematics. New York:Oxford University Press.
 • Greeno, J. G. (1991). Number sense as situated knowing in a conceptual domain source. Journal for Research in Mathematics Education, 22 (3), 170–218.
 • Hackett, G., Betz, N. E. (1989). An exploration of the mathematics self-efficacy/ mathematics performance correspondance. Journal for Research in Mathematics Education, 20, 261-273.
 • Harç, S. (2010). 6. Sınıf öğrencilerinin sayı duyusu kavramı açısından mevcut durumlarının analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Hope, J. (1989). Promoting number sense in school. Arithmetic Teacher, 12–16.
 • Howden, H. (1989). Teaching number sense. Arithmetic Teacher, 36 (6), 6–11.
 • Kayhan Altay, M. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sayı duyularının; sınıf düzeyine, cinsiyete ve sayı duyusu bileşenlerine göre incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kayhan Altay, M. ve Umay, A. (2013). The development of number sense scale towards middle grade students. Education and Science, 38 (167), 241-255.
 • Langenfeld, T. E., & Pajares, M. F. (1993). The mathematics self-efficacy scale (MSES): refining the construct. American Educational Research Association 'da sunulmuş sözlü bildiri, Atlanta.
 • McIntosh, A., Reys, B. J., ve Reys, R. E. (1992). A proposed framework for examining basic number sense. For the Learning of Mathematics, 12 (3), 2–9.
 • Özgen, K., Bindak, R. (2008). Matematik okur-yazarlığı öz-yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), 517-528.
 • Pajares, F. ve Miller, M. D. (1995). Mathematics self-efficacy and mathematics performances: The need for specificity of assessment. Journal of Counseling Psychology, 42 (2), 190-198.
 • Reys, B. J., Barger, R., Dougherty, B., Lemdke, L., Parnas, A., Sturdevant, R., Bruchheimer, M., Hope, J., Markovits, Z., Reehm, S.,
 • Weber, M. (1991). Developing number sense in the middle grades. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Reys, R. E., & Yang, D. C. (1998). Relationship between computational performance and number sense among sixth- and eighth-grade students in Taiwan. Journal for Re¬search in Mathematics Education, 29, 225-237.
 • Reys, R., Reys, B., McIntosh, A., Emanuelsson, G., Johansson, B., ve Yang, D. C.(1999). Assessing number sense of Students in Australia, Sweeden,Taiwan, and the United States. School Science and Mathematics, 99 (2), 61–70.
 • Sowder, J. T. (1992). Estimation and number sense. In D. A. Grouws (Ed), Handbook of research on mathematics teaching and learning, New York: Macmillan, 371-389.
 • Şengül, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının kullandıkları sayı duyusu stratejilerinin belir-lenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (3), 1951-1974.
 • Yang, D. C. (1995). Number sense performance and strategies possessed by sixth and eighth grade students in Taiwan (Doctor of Philosophy, University of Missouri-Columbia, 1995). Dissertation Abstracts International, UMI No. AAT 9705388.
 • Yang, D. C. (2007). Investigating the strategies used by pre-service teachers in Taiwan when responding to num¬ber sense questions, School Science and Mathematics, 107 (7), 293-301.
 • Yang, D. C., Reys, R. E., & Reys, B. J. (2009). Number sense strategies used by pre-service teachers in Taiwan. Interna¬tional Journal of
 • Science and Mathematics Education, 7 (2), 383-403.
 • Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. Self-efficacy in Changing Sociaties, 202-258. New York: Cambridge University Pres.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Çiğdem ALKAŞ ULUSOY

Author: Yeter ŞAHİNER

Bibtex @research article { kefdergi308033, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {17 - 32}, doi = {10.24106/kefdergi.308033}, title = {SAYI DUYUSUNA YÖNELİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ’ NİN GELİŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {ALKAŞ ULUSOY, Çiğdem and ŞAHİNER, Yeter} }
APA ALKAŞ ULUSOY, Ç , ŞAHİNER, Y . (2017). SAYI DUYUSUNA YÖNELİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ’ NİN GELİŞTİRİLMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (1), 17-32. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/308033
MLA ALKAŞ ULUSOY, Ç , ŞAHİNER, Y . "SAYI DUYUSUNA YÖNELİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ’ NİN GELİŞTİRİLMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 17-32 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/308033>
Chicago ALKAŞ ULUSOY, Ç , ŞAHİNER, Y . "SAYI DUYUSUNA YÖNELİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ’ NİN GELİŞTİRİLMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 17-32
RIS TY - JOUR T1 - SAYI DUYUSUNA YÖNELİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ’ NİN GELİŞTİRİLMESİ AU - Çiğdem ALKAŞ ULUSOY , Yeter ŞAHİNER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 32 VL - 25 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal SAYI DUYUSUNA YÖNELİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ’ NİN GELİŞTİRİLMESİ %A Çiğdem ALKAŞ ULUSOY , Yeter ŞAHİNER %T SAYI DUYUSUNA YÖNELİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ’ NİN GELİŞTİRİLMESİ %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD ALKAŞ ULUSOY, Çiğdem , ŞAHİNER, Yeter . "SAYI DUYUSUNA YÖNELİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ’ NİN GELİŞTİRİLMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 1 (January 2017): 17-32.