Year 2017, Volume 25, Issue 1, Pages 51 - 66 2017-01-15

Lisansüstü Öğrencilerin Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
THE INVESTIGATION ONLINE INFORMATION SEARCH STRATEGIES OF GRADUATE STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

Kerem AY [1] , Süleyman Sadi SEFEROĞLU [2]

183 188

İnternet gibi her türlü içeriğin bulunduğu bir ortamın bilgi arama amaçlı olarak kullanılması zor ve karmaşık bir süreçtir. Bu durum, ortamda sahip olunması gereken bilişsel ve üst bilişsel stratejileri gündeme getirmektedir. Bu çalışmanın amacı lisansüstü öğrencilerin çevrim-içi bilgi arama stratejilerini cinsiyet, internet kullanma deneyimi, bilgisayar kullanma düzeyi ve bilgisayar ve interneti öncelikli olarak kullanma amacı değişkenleri açısından incelemektir.

Araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın veri toplama aracı olarak 3 temel alan, 7 alt faktör ve 25 maddeden oluşan “Çevrim-içi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri” kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, sunulan çevrim-içi envanteri gönüllülük esasına dayalı olarak yanıtlayan 36 farklı üniversiteden 227 lisansüstü öğrencisi oluşturmaktadır. Cinsiyetin, internet kullanma deneyiminin ve bilgisayar kullanma düzeyinin lisansüstü öğrencilerinin çevrim-içi bilgi arama stratejilerinde anlamlı düzeyde farklılık yarattığı, öte yandan bilgisayar ve interneti öncelikli olarak kullanma amaçlarının, çevrim-içi bilgi arama stratejilerinde anlamlı farklılık yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda öğrencilerin akademik başarıları ile çevrim-içi bilgi arama stratejileri arasındaki ilişkinin okumakta oldukları üniversite, bölüm, eğitim düzeyleri vb. değişkenler açısından incelenmesi önerilmektedir.

Using internet is a difficult and complex process because it includes searching of different types of content when navigating. Therefore, it could be claimed that it is important to have basic knowledge about searching strategies in this complex system. Thus it is important to investigate cognitive and metacognitive strategies users need to have. The purpose of this study was to examine online information search strategies of graduate students in terms of gender, internet use experience, level of computer usage and the primary purpose of using computer and Internet variables.

Descriptive research method was used in this study. For data collection “Online Information Searching Strategy Inventory” was used. The inventory consists of 25 items with 3 domains and 7 subscales. The participants of the study are 227 graduate students from 36 different universities on the basis of voluntary answering in an online platform. Findings revealed that while there is a strong relationship between online information search strategies and variables like gender, the experience of using the internet and the level of computer usage, no relationship was found between online information search strategies and primary purpose of the computer and Internet usage. Based on the findings it is suggested that for future studies the relationship between online information search strategies and academic performance in terms of various variables such as college and department studied and education level are investigated.


 • Aşkar, P., & Mazman, S. G. (2013). Çevrimiçi bilgi arama stratejileri envanterinin Türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 38(168), 167-181.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Chen, H.-M., & Dhar, V. (1990). User misconceptions of online information retrievam systems. International Journal of Man-Machine Studies, 32(6), 673-692.
 • Debowski, S. (2001). Wrong way: Go back! An exploration of novice search behaviours while conducting an information search. The Electronic Library(19), 371-382.
 • Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • Geçer, A. (2014). Öğretmen adaylarının web ortamında bilgi arama-yorumlama stratejilerinin demografik değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, (s. 1-20). Trabzon.
 • Hill, J., & Hannafin, M. (1997). Cognitive strategies and learning from the world wide web. Educational Technology, Research and Development, 45(4), 37-64.
 • Kurulgan, M., & Argan, M. (2007). Anadolu üniversitesi öğrencilerinin internet üzerinden bilgi arama davranışları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 291-304.
 • Li, N., & Kirkup, G. (2007). Gender and cultural differences in Internet use: A study of China and the UK. Computers and Education, 48(2), 301-317.
 • Odacı, H. (2011). Academic self-efficacy and academic procrastination as predictors of problematic internet use in university students. Computers & Education, 1109–1113.
 • Olcay, N. E. (2003). Türkçe internet tarama motoru kullanıcılarının arama stratejilerinin analizi: Arabul örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sırakaya, M., & Çakır, H. (2014). Öğretmen adaylarının çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 191-206.
 • Thatcher, A. (2008). Web search strategies: The influence of web experience and task type. Information Processing and Management, 44, 1308-1329.
 • Tsai, C. C. (2008). The preferences toward constructivist Internet-based learning environments among university students in Taiwan. Computers in Human Behavior, 16-31.
 • Tsai, M.-J. (2009). Online information searching strategy inventory (OISSI): A quick version and a complete version. Computers & Education, 473-483.
 • Tsai, M.-J., & Tsai, C.-C. (2003). Information searching strategies in web-based science learning: The role of internet self-efficacy. Innovations in Education and Teaching International, 40(1), 43-50.
 • Tsai, M.-J., Liang, J.-C., Hou, H.-T., & Tsai, C.-C. (2012). University students’ online information searching strategies in different search contexts. Australasian Journal of Educational Technology, 28(5), 881-895.
 • Turan, Z., Reisoğlu, İ., Özçelik, E., & Göktaş, Y. (2015). Öğretmenlerin çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 1-16.
 • Walraven, A., Brand-Gruwel, A., & Boshuizen, P. (2008). Information-problem solving: A review of problems students encounter and instructional solutions. Computers in Human Behavior, 24(3), 623-648.
 • Walraven, A., Brand-Gruwel, A., & Boshuizen, P. (2009). How students evaluate information and sources when searching the World Wide Web for information. Computers & Education, 52(1), 234-246.
 • Wu, Y.-T., & Tsai, C.-C. (2005). Information commitments: Evaluative standards and information searching strategies in web-based learning environments. Journal of Computer Assisted Learning, 21, 374-385.
 • Yalçınalp, S., & Aşkar, P. (2003). Öğrencilerin bilgi arama amacıyla interneti kullanım biçimlerinin incelenmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4).
 • Zhu, Y.-Q., Chen, L.-Y., Chen, H.-G., & Chern, C.-C. (2011). How does Internet information seeking help academic performance? – The moderating and mediating roles of academic self-efficacy. Computers & Education, 57, 2476- 2484.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Kerem AY

Author: Süleyman Sadi SEFEROĞLU

Bibtex @research article { kefdergi308051, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {51 - 66}, doi = {10.24106/kefdergi.308051}, title = {Lisansüstü Öğrencilerin Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {AY, Kerem and SEFEROĞLU, Süleyman Sadi} }
APA AY, K , SEFEROĞLU, S . (2017). Lisansüstü Öğrencilerin Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (1), 51-66. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/308051
MLA AY, K , SEFEROĞLU, S . "Lisansüstü Öğrencilerin Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 51-66 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/308051>
Chicago AY, K , SEFEROĞLU, S . "Lisansüstü Öğrencilerin Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 51-66
RIS TY - JOUR T1 - Lisansüstü Öğrencilerin Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Kerem AY , Süleyman Sadi SEFEROĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 66 VL - 25 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Lisansüstü Öğrencilerin Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Kerem AY , Süleyman Sadi SEFEROĞLU %T Lisansüstü Öğrencilerin Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD AY, Kerem , SEFEROĞLU, Süleyman Sadi . "Lisansüstü Öğrencilerin Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 1 (January 2017): 51-66.