Year 2017, Volume 25, Issue 1, Pages 171 - 186 2017-01-15

Anadili İngilizce Olan Ve Olmayan İngilizce Öğretmenlerinin Öğrencilerin Yabancı Dil Becerilerine Etkileri
Effects of Turkish and English Speaking Teachers on Students’ Foreign Language Skills

Oktay Cem Adıgüzel [1] , Fatma Özüdoğru [2]

197 895

Bu çalışma anadili İngilizce olan İngilizce öğretmenleri ile anadili İngilizce olmayan

İngilizce öğretmenlerinin öğrencilerin akademik başarı ve konuşma becerilerine etkilerini

araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada öntest-sontest kontrol gruplu desen benimsenmiştir.

Veriler başarı testi, konuşma sınavı materyalleri ve konuşma sınavı değerlendirme kriteri

yoluyla toplanmıştır. Deney ve kontrol grubunun öntest ve sontest puanlarını ve akademik

başarı ile konuşma performanslarındaki gelişmeyi karşılaştırmak için bağımlı t-testi, bağımsız

t-testi, Wilcoxon işaretli sıralar testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Sonuçlar anadili

İngilizce olmayan İngilizce öğretmeninin sınıfındaki öğrencilerin anadili İngilizce olan İngilizce

öğretmeninin sınıfındaki öğrencilere göre akademik başarı son testinden istatistiksek olarak

anlamlı daha yüksek başarı elde ettiklerini, buna karşın iki grup öğretmeninin sınıfındaki

öğrencilerin konuşma son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını

göstermiştir.

This research aims to investigate the effects of Turkish and English speaking teachers on


students’ academic achievement and English language speaking skills. For the present study, a


pretest-posttest control group design was utilized. Data were collected through an achievement


test, speaking test materials and a speaking test assessment criterion. Paired samples t-test,


independent samples t-test, Wilcoxon signed-ranks test and Mann Whitney U test were carried


out to compare the pretest and posttest scores in the experimental and control group and the


improvement in students’ academic achievement and speaking performance. The results showed


that there was a statistically significant higher academic achievement in the post-test of non-

native English speaking teacher’s (non-NEST’s) students compared to native English speaking


teacher’s (NEST’s) students; however, the post-test speaking score between the students of the


NEST and non-NEST did not show a statistically significant difference.

 • Ahmed, F. (2004). ESL/EFL students' attitudes to native and nonnative speaker teachers of English in two university settings. Unpublished Master’s Thesis. York University, United Kingdom.
 • Al-Omrani, A.H. (2008). Perceptions and attitudes of saudi ESL and EFL students toward native and nonnative English speaking teachers. Unpublished Doctoral Dissertation. Indiana University, USA.
 • Akpınar, C. (1996). A comparison between native-speaker teachers and non-native speaker teachers in their attitudes to feedback on writing. Unpublished Master’s Thesis. Bilkent University, The Institute of Economics and Social Sciences, Ankara.
 • Buyukozturk, Ş.,Kılıç Çakmak, E.,Akgün, Ö.E.,Karadeniz, Ş.&Demirel,F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • CEFR (The Common European Framework Of Reference For Languages) (2001). USA: Cambridge University Press.
 • Chang, S.C. (2011). A contrastive study of grammar translation method and communicative approach in teaching English grammar. English Language Teaching, 4 (2), 13-24.
 • Chang, T.S. (2011). Whose voices? Perceptions concerning native English speaking and non-native English speaking tutors in the writing center. Unpublished Doctoral Dissertation. Southern Illinois University, USA.
 • Celik, S. (2006). A concise examination of the artificial battle between native and non-native speaker teachers of English in Turkey. Kastamonu Education Journal, 14 (2), 371-376.
 • Evin Gencel, İ. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 38 (170), 237-252.
 • Ezberci, E. (2005). Native English speaking teachers and non-native English speaking teachers in İstanbul: A perception analysis. Unpublished Master’s Thesis. Bilkent University, The Institute of Economics and Social Sciences, Ankara.
 • Ferguson, A. (2005). Student beliefs about their foreign language instructors: A look at the native-speaker/non-native speaker issue. Unpublished Doctoral Dissertation. Arizona University, USA.
 • Genc, A. (2012). Türk iş dünyasının yabancı dil talebi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 175, 185.
 • Gunday, R. (2007). Yabancı dil öğretiminde başarısızlığa neden olan etmenler üzerine bir araştırma. Milli Eğitim Journal, 175, 210-229.
 • Gurzynski-Weiss, L. (2010). Factors influencing oral corrective feedback provision in the
 • Spanish foreign language classroom: Investigating instructor native/nonnative speaker status, SLA education, & teaching experience. Unpublished Doctoral Dissertation. Georgetown University, USA.
 • Isisag, K. U. & Demirel, Ö. (2010). Diller için Avrupa ortak başvuru metninin konuşma becerisinin gelişiminde kullanılması. Journal of Education and Science, 35 (156), 190-204.
 • Kırkgöz, Y. (2009). Globalization and English language policy at primary education in Turkey. English as an International Language Journal, 5, 176- 181.
 • Koksal, K. (2006). An investigation into students’ perceptions of native English speaking teachers’ (nest) and non-native English speaking teachers’ (non-nest) performance and competencies in teaching English as a foreign language. Unpublished Master’s Thesis. Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale.
 • Littlewood, W.T. (1984). Foreign and second language learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mead, N.A.& Rubin, D.A. (1985). Assessing listening and speaking skills. ERIC Clearinghouse on Reading and Communication Skills Urbana IL. (ERIC Document Reproduction Service No. ED263626)
 • MNE (Ministry of National Education) 2014. Vocational and Technical Education Strategy and ActionPlan.http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/13021358_mte_strateji_belgesi_eylem_plani_20142018.pdf. Accessed 11 January 2015.
 • Ma, L.P.F. (2012). Strengths and weaknesses of NESTS and NNESTs: Perceptions of NNESTs in Hong Kong. Linguistics and Education, 23, 1-15.
 • Medgyes, P. (1992). Native or non-native: Who is worth more?. ELT Journal, 46 (4), 340-349.
 • Moran, B. B. and Marchionini, G. (2012). Information professionals 2050: Educating the next generation of information professionals. In G. Marchionini & B. B. Moran (Eds.), Information professionals 2050: Educational possibilities and pathways (pp. iii-ix). http://sils.unc.edu/sites/default/files/publications/Information-Professionals-2050.pdf
 • Nam, H. H. (2010). The pedagogy and its effectiveness among native and non-native English speaking teachers in the Korean EFL context. Unpublished Doctoral Dissertation. New York State University, USA.
 • Ozudogru, F. and Adiguzel, O. C. (2013). The analysis of profiles of English teaching assistants employed through English teaching assistantship program. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 9 (1), 57-69.
 • Paker, T. (2006). Çal bölgesindeki okullarda İngilizce öğretiminin sorunları ve çözüm önerileri. Cal Symposium, Pamukkale University, Denizli.
 • Pallant, J. (2005). SPSS survival manual. Australia: Allen&Unwin.
 • Tok, H. &Arıbas, S. (2008). Avrupa Birliğine uyum sürecinde yabancı dil öğretimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (15), 205-227.
 • Toprak, M. & Erdoğan, A. (2012). Yaşamboyu öğrenme: Kavram, poltika, araçlar ve uygulama. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2 (2), 69-91.
 • Torres, J.W. (2004). Speaking up! Adult ESL students’ perceptions of native and non-native English speaking teachers. Unpublished Master’s Thesis. North Texas University, USA.
 • Yanpar-Yelken, T. (2009). Türkiye, Almanya, Danimarka öğretmen yetiştirme programlarının standartlarının İngilizce öğretmen adayı görüşlerine göre değerlendirilmesi. Educational Sciences: Theory&Practice, 9 (4), 2047-2094.
 • Oral Proficiency/Second Language Acquisition, (2014). [Available online at:
 • http://www1.d303.org/Portals/0/assessment/pdf/SpeakingRubrics-CPS.pdf, Retrieved on 16 February 2014.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Oktay Cem Adıgüzel

Author: Fatma Özüdoğru

Bibtex @research article { kefdergi308320, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {171 - 186}, doi = {10.24106/kefdergi.308320}, title = {Anadili İngilizce Olan Ve Olmayan İngilizce Öğretmenlerinin Öğrencilerin Yabancı Dil Becerilerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Adıgüzel, Oktay Cem and Özüdoğru, Fatma} }
APA Adıgüzel, O , Özüdoğru, F . (2017). Anadili İngilizce Olan Ve Olmayan İngilizce Öğretmenlerinin Öğrencilerin Yabancı Dil Becerilerine Etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (1), 171-186. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/308320
MLA Adıgüzel, O , Özüdoğru, F . "Anadili İngilizce Olan Ve Olmayan İngilizce Öğretmenlerinin Öğrencilerin Yabancı Dil Becerilerine Etkileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 171-186 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/308320>
Chicago Adıgüzel, O , Özüdoğru, F . "Anadili İngilizce Olan Ve Olmayan İngilizce Öğretmenlerinin Öğrencilerin Yabancı Dil Becerilerine Etkileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 171-186
RIS TY - JOUR T1 - Anadili İngilizce Olan Ve Olmayan İngilizce Öğretmenlerinin Öğrencilerin Yabancı Dil Becerilerine Etkileri AU - Oktay Cem Adıgüzel , Fatma Özüdoğru Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 186 VL - 25 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Anadili İngilizce Olan Ve Olmayan İngilizce Öğretmenlerinin Öğrencilerin Yabancı Dil Becerilerine Etkileri %A Oktay Cem Adıgüzel , Fatma Özüdoğru %T Anadili İngilizce Olan Ve Olmayan İngilizce Öğretmenlerinin Öğrencilerin Yabancı Dil Becerilerine Etkileri %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD Adıgüzel, Oktay Cem , Özüdoğru, Fatma . "Anadili İngilizce Olan Ve Olmayan İngilizce Öğretmenlerinin Öğrencilerin Yabancı Dil Becerilerine Etkileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 1 (January 2017): 171-186.