Year 2017, Volume 25, Issue 1, Pages 385 - 400 2017-01-15

Opinions of History Teachers Related to Drug Addiction and Media Addiction
Tarih Öğretmenlerinin Madde Bağımlılığı ve Medya Bağımlılığı İle İlgili Düşünceleri

Kadir Ulusoy [1]

170 1004

The purpose of this study was to determine the opinions of history teachers carrying on

their duties in high schools related to drug addiction and media addiction. This study was a

descriptive research carried out to learn the opinions of history teachers upon drug addiction

and media addiction. Relational screening method as a descriptive screening model was used

because the research tried to determine the opinions of history teachers as a sociologist upon

drug addiction and media addiction that were efficient upon young people’s experiencing value

erosion. The research was carried out with 130 history teachers chosen randomly among the

teachers assigned in Mersin, Antalya and Ankara provincial centers in April 2016. After the

literature review, the studies on drug addiction and media addiction were analyzed. In reference to the findings in the analyzed studies, the relevant questionnaire related to drug addiction and

media addiction was prepared. Beside the questionnaire, an open-ended questionnaire form

including 7 questions was also prepared. In the research, almost all history teachers were

noticed to spend max 2 hours on the Internet daily, and they used the Internet more on “social

media” and “educational programs and studies.” What comes first to the minds of history

teachers on “addiction” was noticed to be internet and drug. History teachers considered

students to reach the “drugs” easily. Furthermore, teachers also mentioned that uncontrolled

use of the technological tools in educational environments triggered technological addiction

of the students, parents complained on the time students spent on the internet because students

spent most of their time on the internet, their educational process affected negatively, and there

were non-social students due to the addictions.

Bu çalışmanın amacı liselerde görev yapan tarih öğretmenlerinin madde bağımlılığı ve medya bağımlılığı konularındaki düşüncelerini tespit etmektir. Bu çalışma, tarih öğretmenlerinin madde bağımlılığı ve medya bağımlılığı hakkındaki düşüncelerini öğrenmek amacıyla yapılmış betimsel bir araştırmadır. Araştırma, sosyal bilimci olan tarih öğretmenlerinin, gençlikte değer erozyonu yaşanmasında etkili olan madde bağımlılığı ve medya bağımlılığı konularındaki görüşlerini tespit etmeye çalıştığından betimsel tarama modelinde ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, 2016 yılı Nisan ayında Mersin, Antalya ve Ankara ili merkez ilçelerde görevli, random yöntemle seçilmiş 130 tarih öğretmeni ile yapılmıştır.  İncelenen çalışmalardaki bulgulardan hareketle madde bağımlılığı ve medya bağımlılığı ile ilgili anket çalışması hazırlandı. Anket çalışmasının yanında 7 soruluk açık uçlu soru formu da oluşturuldu. Araştırmada; tarih öğretmenlerinin tamamına yakının,günlük internette geçirdikleri vaktin, maksimum 2 saate kadar olduğu,  tarih öğretmenlerinin İnterneti enel olarak “sosyal medya” ve “eğitim programları ve çalışmaları” için kullandığı görülmektedir. Tarih öğretmenlerinin 'Bağımlılık' denilince aklına ilk gelenlerin internet ve uyşturucu olduğu görülmektedir. Tarih öğretmenleri öğrencilerin “maddelere” kolaylıkla ulaşabildiğini düşünmektedir.Öğretmenler ayrıca; eğitim ortamlarında teknolojik araç gereçlerin kontrolsüz kullanılmasının öğrencilerin teknolojik bağımlılığını tetiklediğini, öğrencilerin internette geçirdikleri vakit ile ilgili velilerin şikâyette bulunduklarını, öğrencilerin vakitlerinin büyük bölümünü internet başında geçirdiklerinden dolayı eğitim süreçlerinin olumsuz etkilendiğini düşünükleri ve bağımlılıklarından dolayı sosyalleşemeyen öğrencilerin olduğunu belirtmişlerdir. 
 • Al-Menayes, J. (2014). The Relationship Between Mobile Social Media Use And Academic Performance İn University Students, New Media and Mass Communication, (25), 23-29.
 • Al-Menayes, J. J. (2015). Dimensions Of Social Media Addiction Among University Students in Kuwait, Psychology and Behavioral Sciences; 4,(1), 23-28.
 • Christofides, E., Muise, A. and Desmarais, S. (2009) Information Disclosure and Control on Facebook: Are They Two Sides of the Same Coin or Two Different Processes?, Cyberpsychology & Behavior, 12, (3), 341-5.
 • EMCDDA 2013 Ulusal Raporu (2013). (2012 Verileri) Reitox Ulusal Temas Noktası, 2013 Türkiye Uyuşturucu Raporu, Türkiye Uyuşturucu Ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (Tubim), Ankara http://www.sck.gov.tr/oecd/2013%20T%C3%BCrkiye%20Uyu%C5%9Fturucu%20Raporu.pdf (erişim tar: 12.04. 2016).
 • Gençlik ve Sosyal Medya Araştırma Raporu (2013), T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim, Kültür ve Araştırma Yayın No:79, Gençlik Araştırmaları Yayın No:4, (Ed. Mehmet Bulut).
 • Işık, U. ve Topbaş H. (2015). Facebook ve Bağımlılık: Medya Bağımlılığı Araştırması, International Journal of Social Science, (38), 319-336.
 • Karasar, N.(2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel yayın Dağıtım.
 • Kutlu, Y. (2011). Kadının Madde Kullanımı ve Bağımlılığı, Psikiyatri, Journal of Psychiatric Nursing;2(2):90-93.
 • Ögel, K., Çorapçıoğlu, A. & SIR, A. (2004). Türkiye’de Dokuz İlde İlk ve Lise Öğrencilerinde Tütün, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı, Türk Psikiyatri Dergisi, 15.
 • Özer, Ö. A. (1991). Lisede Öğrencilerin Psikoaktif Madde Kullanımına Yaklaşımı ve Demografik Özellikler, Uzmanlık Tezi, İstanbul: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi.
 • Przybylski, A., Murayama, K., DeHaan, C. and V. Gladwell (2013). Motivational, Emotional, And Behavioral Correlates Of Fear Of Missing Out, Computers in Human Behavior, (29), 1841-1848.
 • Tosun, M. (2008). Madde Bağımlılığına Genel Bakış, Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi, No:(62), Mart, 201-220.
 • TUBİM (2011). Türkiye Uyuşturucu Raporu, Ankara.
 • TUBİM (2012), Madde Kullanım Yaygınlığı, s.151-154, Erişim Tarihi 10 Kasım 2015, http://www.kom.gov.tr/Tr/HaberDetay.asp?HKey=220
 • TÜİK Haber Bülteni,(2014). Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar, 2013 Sayı: 16121
 • TÜİK, Basın Odası Haberleri (2014). Çocuklar En Çok Suç Mağduru, Sayı: 2014 / 50
 • http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2014_50_20140821.pdf Erişim tarihi: 02.01.2016)
 • (http://www.psikiyatri.org.tr/pagepublic.aspx?menu=45 Erişim tarihi:10.11.2015).
 • TÜİK (2015). Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar 2014, Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, 04 Ağustos 2015, Sayı: 18525 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18525
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi (2008). Uyuşturucu Başta Olmak Üzere Madde Bağımlılığı Ve Kaçakçılığı Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, s.sayısı:323, Ankara.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Kadir Ulusoy

Dates

Publication Date: January 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi309184, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {385 - 400}, doi = {10.24106/kefdergi.309184}, title = {Tarih Öğretmenlerinin Madde Bağımlılığı ve Medya Bağımlılığı İle İlgili Düşünceleri}, key = {cite}, author = {Ulusoy, Kadir} }
APA Ulusoy, K . (2017). Tarih Öğretmenlerinin Madde Bağımlılığı ve Medya Bağımlılığı İle İlgili Düşünceleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (1), 385-400. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/309184
MLA Ulusoy, K . "Tarih Öğretmenlerinin Madde Bağımlılığı ve Medya Bağımlılığı İle İlgili Düşünceleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 385-400 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/309184>
Chicago Ulusoy, K . "Tarih Öğretmenlerinin Madde Bağımlılığı ve Medya Bağımlılığı İle İlgili Düşünceleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 385-400
RIS TY - JOUR T1 - Tarih Öğretmenlerinin Madde Bağımlılığı ve Medya Bağımlılığı İle İlgili Düşünceleri AU - Kadir Ulusoy Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 385 EP - 400 VL - 25 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Tarih Öğretmenlerinin Madde Bağımlılığı ve Medya Bağımlılığı İle İlgili Düşünceleri %A Kadir Ulusoy %T Tarih Öğretmenlerinin Madde Bağımlılığı ve Medya Bağımlılığı İle İlgili Düşünceleri %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD Ulusoy, Kadir . "Tarih Öğretmenlerinin Madde Bağımlılığı ve Medya Bağımlılığı İle İlgili Düşünceleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 1 (January 2017): 385-400.
AMA Ulusoy K . Tarih Öğretmenlerinin Madde Bağımlılığı ve Medya Bağımlılığı İle İlgili Düşünceleri. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(1): 385-400.
Vancouver Ulusoy K . Tarih Öğretmenlerinin Madde Bağımlılığı ve Medya Bağımlılığı İle İlgili Düşünceleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(1): 400-385.